مبانی حقوق جزای بین ‌الملل

مبانی حقوق جزای بین ‌الملل – چاپ یازدهم

 

خرید

فهرست مطالب:

مقدمه

کلیات

بخش اول: صلاحیت درون‌مرزی

فصل اول: اصل صلاحیت سرزمینی در حقوق جزای بین‌الملل عرفی

گفتار اول: طرح بحث

گفتار دوم: مبانی اصل صلاحیت سرزمینی

گفتار سوم: آثار و نتایج اصل سرزمینی

گفتار چهارم: استثناآت اصل صلاحیت سرزمینی

گفتار پنجم: کاستی‌های اصل صلاحیت سرزمینی

فصل دوم: اصل صلاحیت سرزمینی در فقه اسلامی

گفتار اول: آرمان جهان شمولی اسلام و اهمیت مکان

گفتار دوم: دارالاسلام

گفتار سوم: دارالحرب

گفتار چهارم: صلاحیت محاکم اسلامی در مورد جرایم ارتکابی در دارالاسلام

فصل سوم: اصل صلاحیت سرزمینی در حقوق موضوعه ایران

گفتار اول: انعکاس اصل در قوانین ایران

گفتار دوم: قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران

گفتار سوم: مفهوم محل وقوع جرم

گفتار چهارم: استثناآت وارد بر صلاحیت سرزمینی قوانین جزایی ایران

بخش دوم: صلاحیت برون‌مرزی

فصل اول: اصل صلاحیت شخصی قوانین کیفری

گفتار اول: اصل صلاحیت شخصی در حقوق جزای بین‌المللی عرفی

گفتار دوم: اصل صلاحیت شخصی در فقه اسلامی

گفتار سوم: اصل صلاحیت شخصی در حقوق موضوعه ایران

فصل دوم: اصل صلاحیت واقعی قوانین کیفری

گفتار اول: اصل صلاحیت واقعی در حقوق جزای بین‌المللی

گفتار دوم: اصل صلاحیت واقعی در فقه اسلامی

گفتار سوم: اصل صلاحیت واقعی در حقوق موضوعه ایران

فصل سوم: اصل صلاحیت جهانی قوانین کیفری

گفتار اول: اصل صلاحیت جهانی در حقوق جزای بین‌المللی

گفتار دوم: اصل صلاحیت جهانی در فقه اسلامی

گفتار سوم: اصل صلاحیت جهانی در حقوق موضوعه ایران

نتیجه‌گیری

مؤلف:

دکتر مهدی مومنی

تاریخ و نوبت چاپ:

۱۳۹۴، چاپ یازدهم

قیمت:

۱۸۰٫۰۰۰ ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *