متدولوژی‌های تحقيق در حقوق اتحاديه اروپا و حقوق بين‌الملل

متدولوژی‌های تحقيق در حقوق اتحاديه اروپا و حقوق بين‌الملل

خرید

فهرست  مطالب:

سخن ناشر

پیشگفتار

فصل اول: مقدمه: روش‌ تحقیق (متدولوژی) چیست؟

الف ـ مقدمه: هدف کتاب

ب ـ تئوری/ متدولوژی/ رویکرد؟

ج ـ مطالعه برای متدولوژی به جاي مطالعه برای مفهوم

فصل دوم: تأمل در خصوص تحقيق و پژوهش

الف ـ مقدمه: تفكر در خصوص پژوهش حقوقي

ب ـ روابط بين سؤالات تحقيق و متدولوژی

ج ـ معرفي «ليست»

د ـ چرا اين ليست؟

ه ـ بحث راجع به ليست

فصل سوم: تفكر درباره تحقيق و پژوهش در حقوق بين‌الملل و اتحاديه اروپا

الف ـ مقدمه: طرح من در كجا جاي می‌گیرد؟

ب ـ تحقيق (فرضيه نظری) در حقوق بين‌الملل و اتحاديه اروپا

ج ـ نام‌ها در تحقيقات حقوق بين‌الملل و حقوق اتحاديه اروپا

فصل چهارم: روش‌های متعلق به حقوق

الف ـ حقوق طبيعی

ب ـ مكتب قوانين موضوعی (اثباتی)

فصل پنجم: الحاقات و انکارات

الف ـ روش‌های مدرن و انتقادي

فصل ششم: الحاقات و انكارات حقوق و …»

الف ـ حقوق و روابط بين‌الملل/ علوم سياسي

فصل هفتم: و اما بعد؟ زندگي بعد از كسب مدرک دكتری

الف ـ امتحان شفاهي (دفاع) و پرسش‌های مربوط به روش تحقيق

ب ـ انتشار تز دكتري (Ph.D)

ج ـ تفكر در مورد طرح بعدی

د ـ تفكر در مورد تثبيت موقعيت در جامعه دانشگاهي

ه ـ نتیجه‌گیری

ضميمه اول: مطالب کارگروه‌ها

الف ـ فعالیت‌هایی كه براي ايجاد تفكر در خصوص روش‌های خود شما طراحي شده‌اند

ب ـ فعالیت‌های طراحی‌شده براي ايجاد تفكر در خصوص «ليست»

ج ـ تمرين خروج از سيستم

ضميمه دوم: راهنمایی‌هایی براي شركت در کارگروه‌ها، سمينارها و کنفرانس‌ها

الف ـ ارائه رهنمون‌هایی براي نوشتن يك مقاله

ب ـ راهنمایی‌هایی در خصوص ارائه مقاله

ج ـ راهنمايي برای کسانی که نقدكننده مقاله هستند

د ـ شركت در بحث‌ها و گفتگوها در جريان کارگروه‌ها، سمينارها يا کنفرانس‌ها

فهرست تفصیلی مطالب

مولفان:

رابرت کرایر – تامارا هروی – بال سوکهی بولی – الکساندر بوهم

ترجمه:

سعید ساطعی

تاریخ و نوبت چاپ:

۱۳۹۷، اول

قیمت:

۲۶۰٫۰۰۰ ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *