• معرفی مجله 
 • معرفی مدیرمسئول، سردبیر 
 • شرایط پذیرش مقالات 

مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم‌شناسی انتشار این مجله تخصصی از سال 1392 به صورت دو فصلنامه و با دارا بودن اعتبار علمی ـ پژوهشی آغاز گردیده است. این مجله با استفاده از همکاری و همراهی پژوهشگران، استادان، وكلا، قضات و دانشجويان برجسته دوره‌هاي عالي حقوق کیفری و جرم‌شناسی در ایران و خارج از کشور، در هر شماره سعي بر آن دارد تا به ارائه یافته‌های جدید علمی ایران و سایر کشورها حاصل از تحقیقات، طرح‌های پژوهشی، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تحصیلی، تحقیقات دانشگاهی و مطالعات سازمان‌های ملی و بین‌المللی، کنفرانس‌ها و سایر موارد پژوهشی اعم از پژوهش‌های بنیادی، کاربردی، تحلیلی، انتقادی، نقد و بررسی علمی کتاب، توسعه‌ای یا ارائه نظریه یا روش جدید در حل مسائل و توسعه علم حقوق جزا و جرم‌شناسی که از دو ویژگی اصالت و ابداع برخوردار باشد بپردازد و پیشبرد مرزهای علمی این دو رشته را با هدف کارآمدسازی نظام کیفری در تأمین نظم و عدالت و صلح تعقیب می‌نماید.
این مجله به استناد نامۀ شمارۀ 3/18/52389 مورخ 1392/4/16 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ در جلسۀ مورخ 1392/4/5 کمیسیون نشریات علمی کشور، واجد اعتبار علمی ـ پژوهشی شناخته شده است. در حال حاضر طبق آیین نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورخ 09/02/1398 تمامی نشریات از جمله فصلنامه پژوهشهای حقوقی دارای اعتبار علمی می باشد و به اطلاع اساتید و نویسندگان محترم می رساند فصلنامه پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی برابر اعلام دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و براساس ارزیابی و رتبه بندی جدید نشریات، موفق به کسب رتبه ارزیابی «ب» شده است. این نشریه با همکاری «انجمن ایرانی حقوق جزا» و «انجمن ایرانی حقوق بین الملل کیفری» بر اساس تفاهم نامه منعقد شده منتشر می شود. علمی ـ پژوهشی شناخته شده است.

مدیر مسئول:
دکتر وحید اشتیاق

سردبیر:
دکتر محمد آشوری

هیئت تحریریه:
دکتر محمد آشوری (استاد، دانشگاه تهران)
دکتر محمدعلی اردبیلی (استاد، دانشگاه شهید بهشتی)
دکتر وحید اشتیاق (دانشیار، پژوهشکده حقوقی شهر دانش)
دکتر محمدجعفر حبیب‌زاده (استاد، دانشگاه تربیت مدرس)
دکتر علی خالقی (دانشیار، دانشگاه تهران )
دکتر حسین غلامی (دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی)
دکتر ایرج گلدوزیان (استاد، دانشگاه تهران)
دکتر حسنعلی مؤذن‌زادگان (دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی)
دکتر حسین میرمحمدصادقی (دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی)
آیت‌الله سیدمحمد موسوی بجنوردی (استاد، دانشگاه خوارزمی)
دکتر علی‌حسین نجفی ابرندآبادی (استاد، دانشگاه شهید بهشتی)

شرايط پذيرش مقالات

- مقالات بايد علمی، پژوهشي، مستند و داراي نوآوری باشند.
- مقالات قبلاً در هیچ مجله‌ای چاپ نشده و یا همزمان به مجله‌ی دیگری ارسال نشده باشند.
- مقالات‌ بايد به همراه‌ نام‌، نشاني‌ دقيق‌، شماره‌ تماس‌ و ايميل نويسنده‌ از طريق سامانه مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم‌شناسی به نشانی jclc.sdil.ac.ir ارسال شود.
- نويسنده(گان) با تکمیل و ارسال فرم تعهدنامه ، فرم تعارض منافع ، فرم مشارکت نویسندگان و فرم موافقت‌نامه حق چاپ مقاله به همراه مقاله خود، تعهدات مندرج در آن و اصالت مقاله را تأیید می‌کنند.
ـ دریافت مقاله با حداکثر دو نویسنده امکان‌پذیر است. (یادآور می‌شود، مقاله دانشجویان یا فارغ‌التحصیلان دوره کارشناسی ارشد یا دانشجویان دوره دکتری صرفاً در صورتی برای داوری پذیرفته می‌شود که با مشارکت و تحت نظر یک عضو هیئت علمی نگارش یافته باشد.)
_ فرم تعهدنامه و متن مقاله (بدون درج نام نویسندگان) قبل از تطبیق با شیوه‌نامه استناددهی پژوهشکده، جهت ارزیابی موضوع در سامانه مجله بارگذاری شود. پس از ارزیابی موضوع مقالات توسط هیئت تحریریه، حداکثر ظرف مدت ده روز تأیید یا عدم تأیید موضوع مقاله به اطلاع نویسنده عهده‌دار (مسئول مکاتبات) خواهد رسید.

 • منظور از نویسنده عهده‌دار، نویسنده‌ای است که مقاله را در سامانه بارگذاری نموده است.
 • در صورتی‌ که ظرف مدت اعلام شده، ایمیل تأیید یا عدم تأیید موضوع را دریافت نکردید از طریق شماره تلفن‌ 88811581-021 داخلی 5 با واحد مجلات تماس حاصل نمایید.

- مقالات پس از تأیید موضوع، بايد لزوماً مطابق با شيوه تنظیم مقالات مجلات تخصصی اين مؤسسه به شرح ذیل نسخه‌پردازی و تنظيم شوند.
- مبلغ کمک هزینه داوری مقاله به حساب جاری شماره 31378000139724 نزد بانک سپه شعبه میرزا کوچک خان تهران (شاخص 1378) به نام مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش (قابل واریز از کلیه شعب بانک سپه سراسر کشور) و یا شماره کارت 6219861001859122 بانک سامان به نام مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش واریز و تصویر آن در سامانه مجله بارگذاری شود.
- مقاله ارسالی حداقل توسط دو داور ارزیابی خواهد شد. پذیرش یا عدم پذیرش مقاله منوط به نظر داوران محترم و تصویب نهایی هیئت تحریریه خواهد بود.
- مدت زمان ارزیابی مقالات مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم‌شناسی 4 تا 6 ماه خواهد بود.
نکات:

 1. از آنجا که احترام به حقوق پديدآورندگان آثار علمی يکي از اصول راهبردي مجله است، نقض اين حقوق توسط ارسال‌کنندگان مقالات، به اشخاص و مراجع ذيربط اعلام خواهد شد.
 2. دفتر مجله در تلخيص‌، اصلاح‌ و ويرايش‌ مقالات‌ پذیرفته شده آزاد است.
 3. در صورت لزوم به روزآمدسازی اطلاعات مندرج در مقاله هنگام چاپ، نويسنده(گان) متعهد به انجام آن است (هستند).
 4. دفتر مجله مجاز خواهد بود مقالات چاپ شده را به صورت الکترونیکی نیز عرضه نماید.

راهنمای تنظیم مقالات:

مقاله ارسالي داراي بخشهاي زير باشد:
الف ـ عنوان، چکيده فارسي (حداکثر 250 کلمه) و کلیدواژه‌ها (حداکثر 5 کلمه)؛
ب ـ مقدمه، متن (حداکثر 9500 کلمه)، نتيجه‌گيری؛
ج ـ فهرست منابع بر اساس شیوه‌نامه استناددهي مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقی شهر دانش.
د ـ عنوان، چکيده انگليسي (حداکثر 250 کلمه) و کلیدواژه‌ها (حداکثر 5 کلمه)؛
ـ استناددهي به صورت پانوشت و بر اساس شیوه‌نامه استناددهی پژوهشکده حقوقی شهر دانش، انجام شود.
- اسامی خاص و اصطلاحات لاتین در پاورقی ذکر شود.
ـ شماره ارجاعات در پاورقی‌ها، بصورت متوالی از ابتدا تا انتهای مقاله باشد.
ـ عناوین اصلی و فرعی در بدنه (متن) مقاله با استفاده از اعداد و به شکل زیر مشخص شوند:

 • عناوین اصلی مقاله ـ به جز مقدمه و نتیجه ـ با اعداد تک رقمی (1، 2، 3 و ...)؛
 • عناوین فرعی با اعداد ترکیبی دو رقمی (1-1، 1-2، 1-3 و ...)؛
 • عناوین جزئی‌تر با اعداد ترکیبی سه رقمی (1-1-1، 1-1-2، 1-1-3 و ...).
 

- نیم‌فاصله‌ها در مقاله رعایت شود. به عنوان مثال:  می‌رود (صحیح)     می‌ رود (غلط)
- بین کلمات تنها یک فاصله باشد و فاصله‌های اضافه حذف شود. به عنوان مثال:
قانون مجازات (صحیح)      قانون   مجازات (غلط)
- متن بدون نام نویسنده‌(گان) در سامانه بارگذاری شود.
نکته:
پس از تنظیم مقاله در قالب نرم افزارWord  فایل می‌بایست در فرمت Word 2003 ذخیره شود.

 • مسئولیت آرا و نظریات ارائه شده در مقاله‌ها به عهده نویسندگان است و چاپ آن‌ها به معنی تأیید مطالب نیست.
 • به نويسنده(گان) هر مقاله، یک نسخه از مجله اهدا مي‌شود.
 • فایل pdf شیوه‌نامه از اینجا قابل دانلود است.
 • فرم تعهدنامه از اینجا قابل دانلود است.