مجموعه قوانین، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های بانک مرکزی در خصوص ارز

مجموعه قوانین، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های بانک مرکزی در خصوص ارز،

رفع تعهدات ارزی و مابه‌التفاوت نرخ ارز

خرید

فهرست مطالب:

سخن ناشر
درآمد
بخش اول: قوانین و آیین‌نامه‌ها 

قانون اجازه تفتيش و نظارت در خریدوفروش اسعار خارجي به‌وسیله كميسيون نرخ اسعار ‌مصوب ليله ۶ اسفند ماه ۱۳۰۸ شمسي
از قانون متمم قانون تفتیش اسعار خارجی ‌مصوب ۳۱ تیر ماه ۱۳۰۹ شمسی
از ‌قانون راجع به آزادی معامله و نرخ اسعار خارجی ‌مصوب ۲۴ بهمن ماه ۱۳۱۰ شمسی
‌قانون راجع به معاملات اسعار خارجی ‌مصوب ۱۰ اسفند ماه ۱۳۱۴
قانون اصلاح ماده دوم قانون مصوب ۱۸ خرداد ماه ۱۳۲۷ ‌مصوب ۳۱ تیر ماه ۱۳۲۷
قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران ‌مصوب ۲۴ اسفند ماه ۱۳۳۶
از آیین‌نامه اجرایی قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی مصوب ۱۳۳۷/۰۱/۳۰
از قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۳۹/۰۳/۰۷
از قانون پولی و بانکی مصوب ۵۱/۰۴/۱۸
از قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰
‌لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها ‌مصوب ۵۹/۲/۲۰
از قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام
از قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۶۹/۰۹/۱۹
از قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۷۴/۰۲/۱۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام
قانون استفساريه نسبت به مواد (۱) و (۱۳) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲
رأی وحدت رویه ۶۷۸ – ۲۸/۴/۱۳۸۴ شماره ۴۹۷۹/هـ ۱۱/۵/۱۳۸۴ پرونده وحدت رويه رديف ۸۳/۸ هيأت عمومي
از آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی تاریخ تصویب ۱۳۸۸/۰۹/۱۱ هیأت وزیران
از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ با اصلاحات مصوب ۱۳۹۴/۷/۲۱
بخش دوم مصوبات هیئت وزیران و بخشنامههای بانک مرکزی
از بخش اول مجموعه مقررات ارزی ( واردات کالا و خدمت )
از بند «ج» واردات کالا و کالا ـ خدمت ازطریق ثبت سفارش برات اسنادی دیداری ـ مدت‌دار مصوبه شماره ۶۰/۱۰۳۸ مورخ ۹۰/۱۲/۱۴ از مجموعه مقررات ارزی بخش اول «واردات کالا و خدمت»
بخشنامه شماره ۶۰/۱۰۳۸ مورخ۱۳۹۱/۱۲/۰۳۱ بانک مرکزی
بخشنامه شماره ۹۲/۵۱۵۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۱/۱۷ بانک مرکزی
بخشنامه شماره ۹۲/۱۶۲۴۶ مورخ ۱۳۹۲/۰۱/۲۶ بانک مرکزی
بخشنامه شماره ۶۰/۱۰۰۶ مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۰۹ بانک مرکزی
اصلاحیه مواد ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ بخشنامه شماره ۶۰/۱۰۳۸ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۳ و نامه عمومی شماره ۹۲/۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۱/۱۷
از بخش اول مجموعه مقررات ارزی ( واردات کالا و خدمت )
از بخش ۳- تأمین وجه اعتبار اسنادی دیداری مصوب ۶۰/۱۰۱۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۸ از مجموعه مقررات ارزی بخش اول«واردات کالا و خدمت»
دستورالعمل چگونگی رسیدگی به ایفای تعهدات ارزی گذشته: بخشنامه شماره ۶۰/۱۰۱۵ مورخ ۱۳۹۲/۹/۱۶
رأی شماره ۱۶۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۴ دستورالعمل شماره ۶۰/۱۰۱۵ـ ۹۲/۰۹/۱۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
بخشنامه شماره ۹۲/۱۶۲۴۶ مورخ ۹۲/۰۱/۲۶ بانک مرکزی
بندهاي الف و ب از بخشنامه ۹۲/۱۶۲۴۶-۱۳۹۲/۱/۲۶ بانک مرکزی
بند ۱ و رديف ۱-۱ بخشنامه ۹۲/۱۲۹۰۷۵- ۱۳۹۲/۵/۱ بانک مرکزی
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال بندهاي الف و ب بخشنامه شماره ۹۲/۱۶۲۴۶- ۱۳۹۲/۰۱/۲۶، بند يك و رديف ۱-۱ بخشنامه شماره ۹۲/۱۲۹۰۷۵-۱۳۹۲/۵/۱ و مواد ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۶۰/۱۰۱۵-۱۳۹۲/۹/۱۶ و بند ب شماره ۶۰/۱۰۰۶۰ -۱۳۹۲/۴/۰۹ (شماره دادنامه: ۷۲۹ الي ۷۳۷)
از بخش اول مجموعه مقررات ارزی ( واردات کالا و خدمت ).
از بخش ه) مراحل اجرایی مصوبه شماره ۶۰/۱۰۰۸ مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۰ از مجموعه مقررات ارزی بخش اول«واردات کالا و خدمت»
از بخش اول مجموعه مقررات ارزی ( واردات کالا و خدمت )
از بخش الف) واردات کالا و خدمت از خارج از کشور به منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و از منطقه مذکور به داخل سرزمین اصلی (مصوبه شماره ۹۶/۳۰۸۷۴۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹) از مجموعه مقررات ارزی بخش اول «واردات کالا و خدمت»
مصوبه شماره ۴۳۵۳/ت ۵۵۳۰۰ ه مورخ ۹۷/۰۱/۲۲ هیأت وزیران
دستورالعمل و ضوابط اجرايي تصویب‌نامه شماره ۴۳۵۳/ت۵۵۳۰۰هـ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ درخصوص ساماندهي و مديريت بازار ارز مصوب ۱۳۹۷/۰۲/۰۲
با اصلاحات و الحاقات بعدي
بخشنامه شماره ۹۷/۱۱۴۰۳۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ بانک مرکزی درخصوص ترخیص کالا قبل از تأمین ارز در سامانه نیما
مصوبه هیأت وزیران به شماره ۶۱۱۲۹/ت۵۵۰۵۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ و (اصلاحی مصوبه ۱۶۰۰/ت۵۵۶۹۲ مورخ ۹۷/۱۲/۰۱ هیأت وزیران)
متن شماره ۶۳۷۹۳.ت ۵۵۶۳۳ ه مورخ ۱۳۹۷.۵.۱۶ و مصوبه هیأت وزیران با اصلاحات بعدی (اصلاحی شماره ۷۰۲۲۰/ت ۵۵۶۳۳ ه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹) و (اصلاحی مصوبه هیأت وزیران ۱۶۹۳۶۸/ت ۵۵۷۸۹ ه مورخ ۹۷/۱۲/۱۵)
رأی شماره ۱۶۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اطلاق بند ۵ مصوبه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳هـ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیأت وزیران و بند ۱ بخشنامه شماره ۵۹۴۰۷۸/۹۷ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۰ اداره کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب
رأی شماره ۷۴۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
درخصوص اطلاق بند ۵ تصویب‌نامه شماره ۷۰۲۲۰؍ت۵۵۶۳۳هـ-۱۳۹۷/۵/۲۵ هيأت وزيران
تصویب‌نامه هیأت وزیران درخصوص اصلاح مصوبه شماره ۶۱۱۲۹/ت ۵۵۰۵۶هـ مورخ ۹۷/۰۵/۱۰ موضوع «واریز مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز دریافتی با نرخ ارز در روز بازپرداخت برای کلیه واردکنندگان کالا با نرخ ارز مرجع»
بند ۹ بخشنامه شماره ۹۷/۱۷۲۱۰۴ـ۲۰/۰۵/۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
بخشنامه شماره ۹۷/۱۸۱۴۰۷ـ ۲۷/۰۵/۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
رأی هیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۲۰ مورخ ۹۸/۰۹/۰۵ درخصوص حذف بند ۹ بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ـ ۱۳۹۷/۵/۲۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۹۱
بخشنامه ۱۸۸۹۳۱/۹۷ مورخ ۰۳/۰۶/۹۷ بانک مرکزی در خصوص چگونگی اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز بابت کالاهای وارداتی
بخشنامه شماره ۱۸۶۹/۴۵۶/۹۷ مورخ ۹۷/۱۲/۱۸ بانک مرکزی
بخشنامه شماره ۹۸/۵۸۸۷۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ بانک مرکزی
بخشنامه شماره ۹۸/۶۹۹۲۷ مورخ ۰۲/۰۳/۱۳۹۸ بانک مرکزی
بخشنامه ۸۰۶۶۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ بانک مرکزی
بخشنامه شماره ۹۸/۱۰۰۱۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ بانک مرکزی
رأی شماره‌ ۲۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۱، ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۹۸/۱۰۰۱۸۶ ـ ۹۸/۰۳/۲۸ و بخشنامه شماره ۹۸/۵۸۸۷۸ ـ ۹۸/۰۲/۲۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب
بخشنامه شماره ۹۸/۱۳۶۶۹۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ بانک مرکزی
بخشنامه شماره ۹۸/۱۳۸۰۰۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ بانک مرکزی
بخشنامه ۹۸/۱۶۱۰۹۳ مورخ ۹۸/۰۵/۱۳ بانک مرکزی (سازوکار اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز به‌طورکلی برای کالاهایی که گروه کالایی آنها از گروه ۱ به گروه ۲)
تبصره ۱) درخصوص واردات گوشت قرمز، کاغذ، کره خوراکی، حبوبات و چای بخشنامه شماره ۹۸/۱۵۶۴۲۱ مورخ ۹۸/۰۵/۰۹ این اداره ملاک رسیدگی و اقدام جهت اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز می‌باشد.
مصوبه شماره ۱۳۰۴۲۶/ت۵۶۸۶۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ هیأت وزیران
بخشنامه شماره ۹۹/۱۰۵۸۴ مورخ ۹۹/۰۱/۲۴ بانک مرکزی
بخشنامه ۹۹/۱۰۶۲۹۰ مورخ ۹۹/۰۴/۱۲ بانک مرکزی (تعیین مابه‌التفاوت قطعی)
چگونگی دریافت مابه‌التفاوت قطعی نرخ ارز به‌طور قطعی به میزان ۴۸۰۰۰ ریال به ازای هر دلار منوط به ترخیص کالا تا پایان سال ۱۳۹۸
چگونگی دریافت مابه‌التفاوت قطعی نرخ ارز کالاهای گوشت قرمز، حبوبات، چای و کاغذ از ابتدای سال ۱۳۹۹
چگونگی دریافت مابه‌التفاوت قطعی درصورت تغییر گروه کالایی تا پایان سال ۱۳۹۸ و عدمِترخیص کالا بهدلیل فورس ماژور
چگونگی دریافت مابه‌التفاوت قطعی درخصوص تعرفه‌های شماره‌های ۷ و ۸ مربوط به وزارت جهاد کشاورزی و ترخیص کالا از ۹۹/۰۱/۲۰
چگونگی دریافت مابه‌التفاوت قطعی درخصوص تعرفه‌های شماره ۷ مربوط به وزارت جهاد کشاورزی و درصورت ترخیص کالا تا ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
چگونگی دریافت مابه‌التفاوت قطعی درخصوص کالاهای شکر و برنج
شمول استثناء از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز کالاهای برنج و شکر
بخشنامه شماره ۲۷۵۰۳۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ بانک مرکزی؛ مهلت ارائه اسناد حمل به بانک و مهلت ارائه پروانه گمرکی ورود و ترخیص کالا
بخشنامه شماره ۹۹/۲۹۶۳۴۶ مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۹ بانک مرکزی
بخشنامه شماره ۹۹/۳۰۸۹۱۴ مورخ ۲۹/۰۹/۹۹ بانک مرکزی
تصویب‌نامه شماره ۱۳۰۹۶۹٫ت ۵۸۰۱۷ درخصوص تأمین ارز بابت اعتبارات اسنادي بازتأمين (ريفاينانس) مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۸
بخشنامه ۹۹/۳۶۹۸۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ بانک مرکزی
بخشنامه ۹۹/۳۹۴۸۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ بانک مرکزی
ملاک تشخیص نوع فعالیت وارده کننده (تجاری/ تولیدی)
ملاک تعیین تاریخ معامله اسناد
مهلت ثبت اسناد حمل در سامانه سمتاک توسط بانک
مبنای اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز
بخشنامه شماره ۹۹/۴۱۶۴۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ بانک مرکزی
صدور اعلامیه تأمین ارز و یا رفع تعهد ارزی و آزادسازی وثایق واردکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی بدون اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی
رفع تعهد ارزی و آزادسازی وثایق واردکنندگان حبوبات و چای و اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی
بخشنامه شماره: ۰۰/۹۱۵۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ بانک مرکزی
مهلت ورود کالاها از محل حواله‌های ارزی صادره
مهلت ارائه اسناد حمل حواله‌های ارزی
مهلت ارائه اسناد حمل حواله‌های ارزی صادرشده به‌منظور واردات ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید
بخشنامه شماره ۰۰/۱۱۰۴۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ بانک مرکزی
معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز درصورت تأمین ارز از محل صادرات خود واردکننده و منوط به ارائه اسناد حمل
معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز درصورت تأمین ارز از محل منابع ارزی واردکننده
معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز درصورتی‌که واحدهای تولیدی/ تجاری که دارای قرارداد تأمین کالا با شرکت‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی باشند
عدم امکان مسترد نمودن مابه‌التفاوت نرخ ارز
مسدود شدن وجوه حواله‌های ارزی صادره به دلیل مشکلات ناشی از تحریم
عدم امکان واردات کالا و ارائه اسناد حمـل مربوطه در مهلت مقـرر به‌واسطه بروز جرایم کیفری

گردآورنده: 

دکتر حسین قربانیان

تاریخ و نوبت چاپ:

۱۴۰۰، اول

قیمت: 

۸۵۰٫۰۰۰ ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.