مجموعه قوانین، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های بانک مرکزی در خصوص ارز

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. مجموعه قوانین، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های بانک مرکزی در خصوص ارز

مجموعه قوانین، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های بانک مرکزی در خصوص ارز،

رفع تعهدات ارزی و مابه‌التفاوت نرخ ارز

خرید

فهرست مطالب:

سخن ناشر
درآمد
بخش اول: قوانین و آیین‌نامه‌ها 

قانون اجازه تفتيش و نظارت در خریدوفروش اسعار خارجي به‌وسیله كميسيون نرخ اسعار ‌مصوب ليله 6 اسفند ماه 1308 شمسي
از قانون متمم قانون تفتیش اسعار خارجی ‌مصوب 31 تیر ماه 1309 شمسی
از ‌قانون راجع به آزادی معامله و نرخ اسعار خارجی ‌مصوب 24 بهمن ماه 1310 شمسی
‌قانون راجع به معاملات اسعار خارجی ‌مصوب 10 اسفند ماه 1314
قانون اصلاح ماده دوم قانون مصوب 18 خرداد ماه 1327 ‌مصوب 31 تیر ماه 1327
قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران ‌مصوب 24 اسفند ماه 1336
از آیین‌نامه اجرایی قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی مصوب 1337/01/30
از قانون پولی و بانکی مصوب 1339/03/07
از قانون پولی و بانکی مصوب 51/04/18
از قانون گذرنامه مصوب 1351/12/10
‌لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها ‌مصوب 59/2/20
از قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367/12/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام
از قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 69/09/19
از قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 74/02/12 مجمع تشخیص مصلحت نظام
قانون استفساريه نسبت به مواد (1) و (13) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372
رأی وحدت رویه 678 – 28/4/1384 شماره 4979/هـ 11/5/1384 پرونده وحدت رويه رديف 83/8 هيأت عمومي
از آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی تاریخ تصویب 1388/09/11 هیأت وزیران
از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 با اصلاحات مصوب 1394/7/21
بخش دوم مصوبات هیئت وزیران و بخشنامههای بانک مرکزی
از بخش اول مجموعه مقررات ارزی ( واردات کالا و خدمت )
از بند «ج» واردات کالا و کالا ـ خدمت ازطریق ثبت سفارش برات اسنادی دیداری ـ مدت‌دار مصوبه شماره 60/1038 مورخ 90/12/14 از مجموعه مقررات ارزی بخش اول «واردات کالا و خدمت»
بخشنامه شماره 60/1038 مورخ1391/12/031 بانک مرکزی
بخشنامه شماره 92/5154 مورخ 1392/01/17 بانک مرکزی
بخشنامه شماره 92/16246 مورخ 1392/01/26 بانک مرکزی
بخشنامه شماره 60/1006 مورخ 1392/04/09 بانک مرکزی
اصلاحیه مواد 1، 2، 3، 4 و 5 بخشنامه شماره 60/1038 مورخ 1391/12/3 و نامه عمومی شماره 92/92 مورخ 1392/1/17
از بخش اول مجموعه مقررات ارزی ( واردات کالا و خدمت )
از بخش 3- تأمین وجه اعتبار اسنادی دیداری مصوب 60/1010 مورخ 1392/06/28 از مجموعه مقررات ارزی بخش اول«واردات کالا و خدمت»
دستورالعمل چگونگی رسیدگی به ایفای تعهدات ارزی گذشته: بخشنامه شماره 60/1015 مورخ 1392/9/16
رأی شماره ۱۶۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۴ دستورالعمل شماره 60/1015ـ 92/09/16 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
بخشنامه شماره 92/16246 مورخ 92/01/26 بانک مرکزی
بندهاي الف و ب از بخشنامه 92/16246-1392/1/26 بانک مرکزی
بند 1 و رديف 1-1 بخشنامه 92/129075- 1392/5/1 بانک مرکزی
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال بندهاي الف و ب بخشنامه شماره 92/16246- 1392/01/26، بند يك و رديف 1-1 بخشنامه شماره 92/129075-1392/5/1 و مواد 1 و 2 بخشنامه شماره 60/1015-1392/9/16 و بند ب شماره 60/10060 -1392/4/09 (شماره دادنامه: 729 الي 737)
از بخش اول مجموعه مقررات ارزی ( واردات کالا و خدمت ).
از بخش ه) مراحل اجرایی مصوبه شماره 60/1008 مورخ 1394/08/10 از مجموعه مقررات ارزی بخش اول«واردات کالا و خدمت»
از بخش اول مجموعه مقررات ارزی ( واردات کالا و خدمت )
از بخش الف) واردات کالا و خدمت از خارج از کشور به منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و از منطقه مذکور به داخل سرزمین اصلی (مصوبه شماره 96/308740 مورخ 1396/09/29) از مجموعه مقررات ارزی بخش اول «واردات کالا و خدمت»
مصوبه شماره 4353/ت 55300 ه مورخ 97/01/22 هیأت وزیران
دستورالعمل و ضوابط اجرايي تصویب‌نامه شماره 4353/ت55300هـ مورخ 1397/01/22 درخصوص ساماندهي و مديريت بازار ارز مصوب 1397/02/02
با اصلاحات و الحاقات بعدي
بخشنامه شماره 97/114036 مورخ 1397/04/09 بانک مرکزی درخصوص ترخیص کالا قبل از تأمین ارز در سامانه نیما
مصوبه هیأت وزیران به شماره 61129/ت55056 مورخ 1397/05/10 و (اصلاحی مصوبه 1600/ت55692 مورخ 97/12/01 هیأت وزیران)
متن شماره ۶۳۷۹۳.ت ۵۵۶۳۳ ه مورخ ۱۳۹۷.۵.۱۶ و مصوبه هیأت وزیران با اصلاحات بعدی (اصلاحی شماره 70220/ت 55633 ه مورخ 1397/05/29) و (اصلاحی مصوبه هیأت وزیران 169368/ت 55789 ه مورخ 97/12/15)
رأی شماره ۱۶۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اطلاق بند ۵ مصوبه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳هـ ـ 1397/5/16 هیأت وزیران و بند ۱ بخشنامه شماره 594078/97 ـ 1397/5/20 اداره کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب
رأی شماره ۷۴۹ مورخ 1399/06/1399 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
درخصوص اطلاق بند 5 تصویب‌نامه شماره ۷۰۲۲۰؍ت۵۵۶۳۳هـ-1397/5/25 هيأت وزيران
تصویب‌نامه هیأت وزیران درخصوص اصلاح مصوبه شماره 61129/ت 55056هـ مورخ 97/05/10 موضوع «واریز مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز دریافتی با نرخ ارز در روز بازپرداخت برای کلیه واردکنندگان کالا با نرخ ارز مرجع»
بند 9 بخشنامه شماره ۹۷/۱۷۲۱۰۴ـ20/05/97 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
بخشنامه شماره ۹۷/۱۸۱۴۰۷ـ 27/05/97 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
رأی هیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۲۰ مورخ 98/09/05 درخصوص حذف بند ۹ بخشنامه شماره 172104/97ـ 1397/5/20 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 91
بخشنامه 188931/97 مورخ 03/06/97 بانک مرکزی در خصوص چگونگی اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز بابت کالاهای وارداتی
بخشنامه شماره 1869/456/97 مورخ 97/12/18 بانک مرکزی
بخشنامه شماره 98/58878 مورخ 1398/02/25 بانک مرکزی
بخشنامه شماره 98/69927 مورخ 02/03/1398 بانک مرکزی
بخشنامه 80661 مورخ 1398/03/12 بانک مرکزی
بخشنامه شماره 98/100186 مورخ 1398/03/28 بانک مرکزی
رأی شماره‌ ۲۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۱، ۲ و ۳ بخشنامه شماره 98/100186 ـ 98/03/28 و بخشنامه شماره ۹۸/۵۸۸۷۸ ـ 98/02/25 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب
بخشنامه شماره 98/136690 مورخ 1398/04/25 بانک مرکزی
بخشنامه شماره 98/138005 مورخ 1398/04/26 بانک مرکزی
بخشنامه 98/161093 مورخ 98/05/13 بانک مرکزی (سازوکار اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز به‌طورکلی برای کالاهایی که گروه کالایی آنها از گروه 1 به گروه 2)
تبصره 1) درخصوص واردات گوشت قرمز، کاغذ، کره خوراکی، حبوبات و چای بخشنامه شماره 98/156421 مورخ 98/05/09 این اداره ملاک رسیدگی و اقدام جهت اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز می‌باشد.
مصوبه شماره 130426/ت56868 مورخ 1398/10/10 هیأت وزیران
بخشنامه شماره 99/10584 مورخ 99/01/24 بانک مرکزی
بخشنامه 99/106290 مورخ 99/04/12 بانک مرکزی (تعیین مابه‌التفاوت قطعی)
چگونگی دریافت مابه‌التفاوت قطعی نرخ ارز به‌طور قطعی به میزان ۴۸۰۰۰ ریال به ازای هر دلار منوط به ترخیص کالا تا پایان سال ۱۳۹۸
چگونگی دریافت مابه‌التفاوت قطعی نرخ ارز کالاهای گوشت قرمز، حبوبات، چای و کاغذ از ابتدای سال ۱۳۹۹
چگونگی دریافت مابه‌التفاوت قطعی درصورت تغییر گروه کالایی تا پایان سال ۱۳۹۸ و عدمِترخیص کالا بهدلیل فورس ماژور
چگونگی دریافت مابه‌التفاوت قطعی درخصوص تعرفه‌های شماره‌های 7 و 8 مربوط به وزارت جهاد کشاورزی و ترخیص کالا از 99/01/20
چگونگی دریافت مابه‌التفاوت قطعی درخصوص تعرفه‌های شماره 7 مربوط به وزارت جهاد کشاورزی و درصورت ترخیص کالا تا 1399/04/31
چگونگی دریافت مابه‌التفاوت قطعی درخصوص کالاهای شکر و برنج
شمول استثناء از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز کالاهای برنج و شکر
بخشنامه شماره 275036/99 مورخ 1399/8/28 بانک مرکزی؛ مهلت ارائه اسناد حمل به بانک و مهلت ارائه پروانه گمرکی ورود و ترخیص کالا
بخشنامه شماره 99/296346 مورخ 18/09/1399 بانک مرکزی
بخشنامه شماره 99/308914 مورخ 29/09/99 بانک مرکزی
تصویب‌نامه شماره 130969.ت 58017 درخصوص تأمین ارز بابت اعتبارات اسنادي بازتأمين (ريفاينانس) مصوب 1399/11/8
بخشنامه 99/369885 مورخ 1399/11/18 بانک مرکزی
بخشنامه 99/394815 مورخ 1399/12/09 بانک مرکزی
ملاک تشخیص نوع فعالیت وارده کننده (تجاری/ تولیدی)
ملاک تعیین تاریخ معامله اسناد
مهلت ثبت اسناد حمل در سامانه سمتاک توسط بانک
مبنای اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز
بخشنامه شماره 99/416472 مورخ 1399/12/25 بانک مرکزی
صدور اعلامیه تأمین ارز و یا رفع تعهد ارزی و آزادسازی وثایق واردکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی بدون اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی
رفع تعهد ارزی و آزادسازی وثایق واردکنندگان حبوبات و چای و اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی
بخشنامه شماره: 00/91585 مورخ 1400/03/30 بانک مرکزی
مهلت ورود کالاها از محل حواله‌های ارزی صادره
مهلت ارائه اسناد حمل حواله‌های ارزی
مهلت ارائه اسناد حمل حواله‌های ارزی صادرشده به‌منظور واردات ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید
بخشنامه شماره 00/110416 مورخ 1400/04/14 بانک مرکزی
معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز درصورت تأمین ارز از محل صادرات خود واردکننده و منوط به ارائه اسناد حمل
معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز درصورت تأمین ارز از محل منابع ارزی واردکننده
معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز درصورتی‌که واحدهای تولیدی/ تجاری که دارای قرارداد تأمین کالا با شرکت‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی باشند
عدم امکان مسترد نمودن مابه‌التفاوت نرخ ارز
مسدود شدن وجوه حواله‌های ارزی صادره به دلیل مشکلات ناشی از تحریم
عدم امکان واردات کالا و ارائه اسناد حمـل مربوطه در مهلت مقـرر به‌واسطه بروز جرایم کیفری

گردآورنده: 

دکتر حسین قربانیان

تاریخ و نوبت چاپ:

1400، اول

قیمت: 

850.000 ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

[tta_listen_btn]

بیشتر بخوانید:

کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …