خانه / آرشیو منشورات مؤسسه / مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با خودرو جلد دوم

مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با خودرو جلد دوم

مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با خودرو (جلد دوم)

خرید

فهرست مطالب:

دیباچه

دفتر ششم: سوخت خودرو

دفتر هفتم: شماره گذاری خودرو

دفتر هشتم: بیمه (خودرو، راننده، شخص ثالث)

دفتر نهم: خودروهای دولتی

دفتر دهم: واردات، صادرات، ترخیص، حقوق گمرکی، عوارض و مالیات خودرو

دفتر یازدهم: قیمت گذاری خودرو

دفتر دوازدهم: جرائم، تخلفات و مسئولیت‌‌های ناشی از آن

دفتر سیزدهم: متفرقه

تدوین:

حسن خدابخشی پالندی

با دیباچه:

دکتر رضا ویسه

تاریخ و نوبت چاپ: 

۱۳۹۷، اول

قیمت: 

۸۹۰٫۰۰۰ ریال

خرید