مجموعه مقالات همایش حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. مجموعه مقالات همایش حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی

مجموعه مقالات همایش حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی در حقوق بین الملل ـ چاپ اول

 

خرید

 

فهرست مطالب:

مقدمه: همایش حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی در حقوق بین‌الملل

سخنرانی‌هاي افتتاحیه

دکتر محمدعلی زلفی گل

دکتر جمشید ممتاز

حمید ره انجام

پییر ریتر

دکتر فریده شایگان

  1. تعهد بین‌المللی دولتها در حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی

ضرورت حمایت از اموال فرهنگی در حقوق بین‌الملل

دکتر ابراهیم بیگ‌زاده

حمایت از اموال فرهنگی در درگیري‌هاي مسلحانه؛ محورهاي بنیادین و چالش‌برانگیز

دکترمحمدرضا ضیائی بیگدلی

مبانی حقوقی حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی در مخاصمات مسلحانه و پساز آن

زکیه تقیزاده

  1. مسؤولیت سازمانهاي بین‌المللی در حفاظت از اموال فرهنگی و تاریخی

سازمانهاي بین‌المللی و مسؤولیت حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی

دکتر سیدقاسم زمانی

یونسکو و تدوین و توسعه حقوق بین‌الملل در حمایت از اموال فرهنگی

دکتر جمشید ممتاز

قوانین و مقررات ثبت آثار در فهرست میراث جهانی یونسکو و نگاهی به جایگاه ایران

دکتر یعقوب محمدي فر

شوراي اقتصادي و اجتماعی سازمان ملل متحد و قاچاق اموال فرهنگی و تاریخی

فاطمه یاوري

اقدامات دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در تهران دررابطه با قاچاق دارائی‌هاي فرهنگی

صفت طاهري شمیرانی

جایگاه کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در حمایت از اموال فرهنگی در مخاصمات مسلحانه

دکتر پوریا عسکري

سازمان همکاري اسلامی و حمایت از میراث فرهنگی و تاریخی فلسطین

دکتر ستار عزیزي

سازگاري‌ اصل حمایت از اموال فرهنگی با اصل گردش آزاد کالاها در اسناد بین‌المللی

عارفه فروتن

دکتر علی مشهدي

  1. حمایت کیفري از اموال فرهنگی و تاریخی

حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی در پرتو اساسنامه دیوان کیفري بین‌المللی

دکتر فریدون جعفری

  1. حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی در گستره نظام‌هاي ملی

حقوق معاهدات ایران و حفاظت از اموال تاریخی و فرهنگی

دکترسیدحسین عنایت

عملکرد مرکز امور حقوقی بین‌المللی در حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی در مراجع قضائی و داوري

مجید جعفرزاده

پیش نیازهاي حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی در حقوق بین‌الملل: نگاهی به تمهیدات موسسه فرهنگی موزه‌هاي بنیاد

دکتر رضا صدیقی

اقدامات سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگري در راستاي حمایت از اموال فرهنگی

امید غنمی

میراث فرهنگی افغانستان در معرض خطر

سیدمصدق خلیلی

سیر کارکردهاي تحقیقات باستان‌شناسی در افغانستان و پیامد اثرات ناگوار جنگ بر میراث فرهنگی

عبدالواسع فیروزي

سیستم حقوقی و مراحل تنفیذ قانون در افغانستان

محمد علی مقصودي

اموال فرهنگی تاریخی و قانون قابل اعمال در حقوق بین‌الملل خصوصی

محمد سعیدي

  1. چالش‌هاي حمایت از میراث فرهنگی و تاریخی ایران

مالکیت منشور کوروش در حقوق بین‌الملل: به نام ایران، به کام انگلستان!؟

دکتر آرامش شهبازي

میراث فرهنگی در خطر پروژه‌هاي عظیم سد سازي از دیدگاه حقوق بین‌الملل: سدّ سیوند و تخت جمشید

جمشید مظاهري

حمایت ازاموال فرهنگی و تاریخی و مصونیت اجرایی دولتها

دکتر امیرساعد وکیل

  1. 6. اختتامیه: حمایت فراگیر و مؤثر از اموال فرهنگی و تاریخی: رؤیا یا واقعیت؟

حمایت فراگیر و مؤثر از اموال فرهنگی و تاریخی: رؤیا یا واقعیت

دکتر جمشید ممتاز

به اهتمام:

دکتر سیّدقاسم زمانی

قیمت:

250.000 ریال

خرید

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

[tta_listen_btn]

بیشتر بخوانید:

کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …