مجموعه مقالات همایش نقش شورای اقتصادی و اجتماعی

مجموعه مقالات همایش نقش شورای اقتصادی و اجتماعی

در تحقق اهداف منشور ملل متحد

( ۲۷ بهمن ۱۳۹۵)

خرید

فهرست مطالب:

سخن ناشر
مقدمه
برنامۀ همایش
گزارش همایش
بخش ویژه: بزرگداشت پطروس غالی
میراث ثلاثۀ پطرس غالی: صلح، توسعه و دموکراسی
دکتر جمشید ممتاز
نقش پروفسور پطرس غالی در تعدیل نظام امنیت جمعی شورای امنیت
دکتر حسن سواری

بخش اول: کمیسیونهای اکوسوک و نقش آنها در تحقق اهداف منشور

نگاهی بر سیر تحولات کمیسیون مقام زن با تأکید بر تأثیرگذاری بر دوازده حوزۀ نگرانی پکن
دکتر حوریه حسینی اکبرنژاد

بررسی نقش «کمیسیون علم و فناوری برای توسعه» شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در قرن ۲۱ با تمرکز بر آموزش توسعه پایدار

دکتر امیر نظام براتی – دکتر ابوطالب مطلبی-  فرزاد کریمی – بهروز خوارزمیان – علی عبدالله حبیب نوری
نقش و اهمیت کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری در تکامل و تحقق اهداف شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد
حسام دیدگاه
کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری: نگاهی به سیاست جنایی ملل متحد
سید علی موسوی
بخش دوم: رابطه میان اکوسوک و دیگر ارکان سازمان ملل متحد
نقش یونسکو در پیشبرد اهداف منشور ملل متحد
علی حاجیلاری
بررسی عملکرد «کمیسیون فرعی منع تبعیض و حمایت از اقلیتها»
ستار عزیزی
بخش سوم: رابطه میان اکوسوک و سازمان های مردم نهاد
شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد و اعطای مقام مشورتی به سازمان های غیردولتی: رویکرد انتقادی
دکتر پوریا عسکری
بخش چهارم: تحول در وظایف اکوسوک از حقوق بشر تا توسعۀ پایدار
توسعۀ پایدار و حقوق بشر
شهلا منفرد
موافقت نامه های تجاری، مالکیت فکری و دسترسی به داروهای حیاتی نقش شورای اقتصادی و اجتماعی در قبال حق بر سلامت
دکتر هیلدا رضائی
تحول رویکرد شورای اقتصادی و اجتماعی: از اهداف توسعۀ هزاره ( MDGs ) تا اهداف توسعۀ پایدار (SDGs)
هاله حسینی اکبرنژاد
جمع بندی
نقش شورای اقتصادی و اجتماعی در تحقق اهداف منشور ملل متحد
دکتر ابراهیم بیگ زاده
فهرست تفصیلی مطالب

گردآورنده:

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

تاریخ و نوبت چاپ:

۱۳۹۸، اول

قیمت:

۳۲۰٫۰۰۰ ریال

 

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *