مجموعه قوانين و مقررات ثبت اختراعات و علائم تجاري

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. مجموعه قوانين و مقررات ثبت اختراعات و علائم تجاري

مجموعه قوانين و مقررات ثبت اختراعات و علائم تجاري

خرید

فهرست مطالب:

قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری (مصوب1386/11/3)

فصل اول ـ اختراعات

فصل دوم ـ طرح‌های صنعتی

فصل سوم ـ علائم، علائم جمعی و نامهای تجاری

فصل چهارم ـ مقررات عمومی

آيين‌نامه اجرايي قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري

بخش اول ـ كليات

بخش دوم ـ ثبت اختراعات

فصل اول ـ تسليم اظهارنامه

فصل دوم ـ انتقال، اصلاح، استرداد و ثبت اظهارنامه

فصل سوم ـ ‌بررسي اظهارنامه و ثبت اختراع

فصل چهارم ـ صدور پروانه اجباري بهره‌ برداري

فصل پنجم ـ تغييرات، انتقالات و اعراض در مورد اختراع ثبت‌شده

فصل ششم ـ اعتراض به رد و به تقاضاي ثبت و اقامه دعواي ابطال گواهينامه اختراع

فصل هفتم ـ اظهارنامه بين‌ المللي طبق معاهده همكاري در ثبت اختراعات

فصل هشتم ـ هزينه‌ ها

بخش سوم ـ ثبت طرح‌ هاي صنعتي

فصل اول ـ تسليم، اصلاح، استرداد، انتقال و ثبت اظهارنامه

فصل دوم ـ بررسي اظهارنامه و ثبت طرح صنعتي

فصل سوم ـ تمديد ثبت طرح صنعتي

فصل چهارم ـ تغييرات، انتقالات و اعراض در مورد طرح صنعتي ثبت‌ شده

فصل پنجم ـ اعتراض به رد و به تقاضاي ثبت و اقامه دعواي ابطال گواهينامه طرح صنعتي

بخش چهارم ـ ثبت علائم

فصل اول ـ تسليم، استرداد، ثبت و رد اظهارنامه

فصل دوم ـ بررسي و انتشار آگهي اظهارنامه

فصل سوم ـ انتقال، اصلاح و اعتراض به اظهارنامه

فصل چهارم ـ ثبت علامت و تمديد ثبت

فصل پنجم ـ علامت جمعي

فصل ششم ـ تغييرات، انتقالات و اعراض در مورد علامت ثبت‌ شده

فصل هفتم ـ ابطال ثبت علامت

فصل هشتم ـ ثبت بين‌ المللي علامت براساس موافقتنامه و پروتكل مادريد

بخش پنجم ـ مقررات عمومي

فصل اول ـ هزينه‌ ها

فصل دوم ـ ثبت الكترونيكي و نحوه دسترسي به اطلاعات

فصل سوم ـ كميسيون

فصل چهارم ـ اطلاع‌رساني و صدور گواهي ‌اصلي و المثنا

فصل پنجم ـ تصحيح اشتباهات، تمديد مهلت و ترتيبات انتقال

فصل ششم ـ دادخواهي و مقررات مختلف

قانون حمايت از شركت‌ ها و مؤسسات دانش‌ بنيان و تجاري‌ سازي نوآوري‌ ها و اختراعات

آيين‌ نامه اجرايي قانون حمايت از شركت‌ ها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوريها و اختراعات

فصل اول ـ تعاریف

فصل دوم ـ اعطای کمک

فصل سوم ـ تسهیلات

فصل چهارم ـ ضمانت‌ نامه و بیمه

فصل پنجم ـ مشارکت

فصل ششم ـ معافیت‌ های مالیاتی و گمرکی

فصل هفتم ـ اولویت‌ دهی به شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و سایر حمایت‌ ها

فصل نهم [هشتم] ـ نظارت و گزارش‌ دهی، رسیدگی به اعتراضات و مجازاتهای قانونی

اصلاح اساسنامه صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور

قانون ثبت علائم و اختراعات ‌مصوبه 1310/4/1

‌فصل اول ـ ثبت علائم تجارتي

‌فصل دوم ـ ثبت اختراع

‌فصل سوم ـ مقررات مشتركه

آیين نامه اصلاحي اجراي قانون ثبت علائم تجارتي و اختراعات مصوب 1310/4/1

باب اول ـ مقررات مربوط به علائم تجارتي

فصل اول ـ در تسليم اظهارنامه

فصل دوم ـ ثبت علامت

فصل سوم ـ تغييرات

فصل چهارم ـ تجديد ثبت

فصل پنجم ـ طبقهبندي كالا

باب دوم ـ در ثبت اختراع

فصل اول ـ در اظهارنامه اختراع

فصل دوم ـ ثبت اختراع

فصل سوم ـ تغييرات

باب سوم ـ مقررات مشتركه

فصل اول

فصل دوم ـ در آیين دادرسي مربوط به علائم تجارتي و اختراعات

فصل سوم ـ در طرق تأمين

باب چهارم ـ هزينه مربوط به علائم تجارتي و اختراعات

آیین‌ نامه ماده‌ 9 قانون‌ ثبت‌ شركت‌ ها و ماده‌ 45 قانون‌ ثبت‌ علائم

طرح آيين‌ نامه نصب و ثبت اجباري علائم صنعتي بر روي بعضي از اجناس دارويي و خوراكي و آرايشي

آيين‌ نامه اجرايي ماده 144 اصلاحي قانون ماليات‌ هاي مستقيم

ضوابط ثبت شركت‌ ها و مالكيت‌ هاي صنعتي و معنوي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران

فصل اول ـ تعاريف

فصل دوم ـ ايجاد و وظايف واحد ثبتي

فصل سوم ـ تشريفات قانوني ثبت شركت‌ ها و مالكيت‌ هاي صنعتي و معنوي

فصل چهارم ـ ساير مقررات

قانون ممنوعيت به كارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه

قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌ افزارهاي رايانه‌ اي

آیين‌ نامه اجرایي مواد (۲) و (۱۷) قانون حمايت از حقوق پديدآو‌رندگان نرم‌ افزارهاي رايانه‌ اي

‎ قسمت اول ـ ثبت نرم ‎افزار

بخش اول ـ تعاريف مربوط به ثبت نرم ‎افزار:

بخش دوم ـ حقوق پديدآورنده:

بخش سوم ـ اختراع نرم ‎افزار

بخش چهارم ـ چگونگي صدور گواهي ثبت نرم ‎افزار:

قسمت دوم ـ نظام صنفي رايانه‎ اي

بخش اول ـ تعاريف مربوط به نظام صنفي رايانه ‎اي:

بخش دوم ـ اركان نظام صنفي رايانه‎ اي:

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه‌ مادريد راجع به ثبت بين‌ المللي علائم و پروتكل مربوط به آن

فصل اول ـ مقررات عمومي

فصل دوم ـ اظهارنامه‌ هاي ثبت بين‌ المللي

فصل سوم ـ ثبت بين‌ا لمللي

فصل چهارم ـ شرایط و مقتضيات حاكم در كشورهاي متعاهد مؤثر بر ثبت بين‌ المللي

فصل پنجم ـ تعيين متعاقب يك يا چند كشور؛ تغييرات

فصل ششم ـ تمديد مدت

فصل هفتم ـ مجله و بانك اطلاعاتي

فصل هشتم ـ هزينه‌ ها

فصل نهم ـ موارد متفرقه

بخش اول ـ تعاريف

بخش دوم ـ فرم‌ها

بخش سوم ـ مكاتبات با دفتر بين‌ المللي، امضاء

بخش چهارم ـ شرايط و مدارك مربوط به نام‌ ها و نشاني‌ ها

بخش پنجم ـ ابلاغ رد موقت

بخش ششم ـ شماره‌گذاري ثبت بين‌ المللي

بخش هفتم ـ پرداخت هزينه‌ ها

كنوانسيون تأسيس سازمان جهاني مالكيت معنوي امضاءشده در استكهلم به تاريخ چهاردهم جولاي ۱۹۶۷ ميلادي برابر با بيست و چهارم تير ماه سال ۱۳۴۶ هجري شمسي و اصلاحي بيست و هشتم اكتبر ۱۹۷۹ ميلادي برابر با هفتم آبان ماه سال ۱۳۵۸ هجري شمسي

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به اصلاحات به عمل آمده در كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت ‌صنعتي در استكهلم به سال‌هاي 1967 و 1979ميلادي برابر با سال‌هاي ۱۳۴۶ و ۱۳۵۸ هجري شمسي

معاهده همكاري در ثبت اختراعات

فصل اول ـ اظهارنامه بين‌ المللي و جستجوي بين‌ المللي

فصل دوم ـ بررسي مقدماتي بين‌ المللي

فصل سوم ـ مقررات عمومي

فصل چهارم ـ خدمات فني

فصل پنجم ـ مقررات اداري

فصل ششم ـ اختلافات

فصل هفتم ـ تجديدنظر و اصلاح

فصل هشتم ـ مقررات نهايي

آیـين‌ نامه معاهـده همكاري در ثـبت اختراع (لازم الاجرا از ۱۲ فروردين ۱۳۸۱ (۱ آوريل ۲۰۰۲))

قسمت الف ـ مواد مقدماتي

قسمت ب ـ مواد مربوط به فصل اول معاهده

قسمت ج ـ مواد مربوط به فصل دوم معاهده

قسمت د ـ مواد مربوط به فصل سوم معاهده

قسمت ۵- مواد مربوط به فصل ۵ معاهده

قسمت و ـ مواد مربوط به فصول متعدد معاهده

موادی از قانون تجارت الکترونیکی (مصوب 1382/10/17)

ماده 45 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده 27 منشور جهانی حقوق بشر

تاريخ و نوبت چاپ:

1395، اول

قیمت: 

250.000 ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

[tta_listen_btn]

بیشتر بخوانید:

کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …