مجموعه قوانين و مقررات خدمت وظيفه عمومی

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. مجموعه قوانين و مقررات خدمت وظيفه عمومی

مجموعه قوانين و مقررات خدمت وظيفه عمومی به انضمام آیین نامه

معاینه و معافیت پزشکی

مشمولان خدمت وظیفه عمومی با آخرین اصلاحات سال 1393

خرید

 

فهرست مطالب:

قانون خدمت وظيفه عمومي

‌فصل اول ـ كليات

‌فصل دوم ـ احضار براي دوره ضرورت

فصل سوم ـ رسيدگي

مبحث [‌فصل] چهارم ـ معافيت‌ ها

‌بخش اول ـ معافيت تحصيلي

‌بخش دوم ـ معافيت پزشكي

‌بخش سوم ـ معافيت كفالت

‌فصل پنجم ـ آموزش نظامي مشمولان و درجات و حقوق و مزاياي آنان

‌فصل ششم ـ احضار در مراحل احتياط و ذخيره

‌فصل هفتم ـ غيبت مشمولان وظيفه عمومي و جرايم و مجازات‌ ها

بخش اول ـ غيبت مشمولان خدمت وظيفه عمومي

‌بخش دوم ـ جرايم و مجازات‌ ها

فصل هشتم ـ استفاده دستگاه‌ هاي غيرنظامي از خدمات كاركنان وظيفه

فصل نهم ـ ساير مقررات

قانون الحاق موادی به قانون خدمت وظیفه عمومی

قانون الحاق ماده‌ اي به قانون خدمت وظيفه عمومي

آیین‌ نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی

آیين‌ نامه اجرايي ماده 12 قانون خدمت وظيفه عمومي

آیین‌ نامه اجرایی مواد (44)، (44) مکرر و (45) قانون خدمت وظیفه عمومی

تفسير قانوني مواد ۳۱ و ۳۳ قانون خدمت وظيفه عمومي

دستورالعمل خروج از کشور جهت دانشجويان ذکور و مشمولان وظيفه عمومي

قانون اجازه تردد فارغ‌‌ التحصيلان فوق‌ ليسانس و بالاتر و متخصصان ايراني مقيم خارج از كشور بدون بررسي وضعيت‌ خدمت وظيفه عمومي

قانون سرباز قهرمان

آيين‌ نامه اجرايي قانون سرباز قهرمان

ضوابط بخشش اضافه خدمت مشمولان غایب موضوع تبصره 1 ماده 58 قانون خدمت وظیفه عمومی اصلاحی مصوب 1390

آيين‌ نامه معاينه و معافيت پزشكي مشمولان خدمت وظيفه عمومي

فصل اول ـ كليات

فصل دوم ـ معاينه مشمولان و پرسنل وظيفه عمومی

بخش اول ـ معاينه مشمولان وظيفه

بخش دوم ـ معاينه و معافيت پرسنل وظيفه در حين خدمت

فصل سوم ـ بخش تخصصي (اصلاحي 1382/7/6)

بخش اول ـ بيماريهاي عمومي

بخش دوم ـ بيماريهاي غدد مترشحه داخلي

بخش سوم ـ بيماريهاي پوست و بافت‌ هاي زير پوست

بخش چهارم ـ بيماريهاي داخلي مغز و اعصاب (نورولوژي)

بخش پنجم ـ بيماريهاي روانپزشكي

بخش ششم ـ بيماريهاي جراحي مغز و اعصاب

بخش هفتم ـ بيماريهاي ريه و قفسه صدري

بخش هشتم ـ بيماريهاي استخوان (اسكلت)

بخش نهم ـ بيماريهاي شكم و دستگاه گوارش و جراحي عمومي

بخش دهم ـ بيماريهاي خون و انكولوژي (بدخيمي‌ ها)

بخش يازدهم ـ بيماريهاي دستگاه ادراري

بخش دوازدهم ـ بيماريهاي فك و دهان و دندان

بخش سيزدهم ـ بيماريهاي چشم و عوارض بينایي

بخش چهاردهم ـ بيماريهاي گوش و حلق و بيني

بخش پانزدهم ـ بيماريهاي قلب و عروق

بخش شانزدهم ـ بيماريهاي روماتولوژي و بافت همبند

بخش هفدهم ـ بيماريهاي عفوني

بخش هيجدهم ـ بيماريهايي كه در آیين‌ نامه معافيت پزشكي پيش‌ بيني نشده است.

آيين‌ نامه معاينه و معافيت پزشكي مشمولان خدمت وظيفه عمومي  مصوب 1393/2/21

بخش اول ـ بیماریهای عمومی

بخش دوم ـ بيماريهاي غدد مترشحه داخل [ی]

بخش سوم ـ بيماريهاي پوست و بافتهاي زير پوست

بخش چهارم ـ بيماريهاي داخلي مغز و اعصاب (نورولوژي)

بخش پنجم ـ بيماريهاي اعصاب و روان

بخش ششم ـ بيماريهاي جراحي مغز واعصاب

بخش هفتم ـ بيماريهاي ريه و قفسه صدري

بخش هشتم ـ بيماريهاي استخوان (ارتوپدی)

بخش نهم ـ بيماريهاي دستگاه گوارش و جراحي عمومي

بخش دهم ـ بيماريهاي خون و انكولوژي (بدخيمي‌ ها)

بخش يازدهم ـ بيماريهاي دستگاه ادراري تناسلي

بخش دوازدهم ـ بيماريهاي فك و دهان و دندان

بخش سيزدهم ـ بيماريهاي چشم و عوارض بينايي

بخش چهاردهم ـ بيماريهاي گوش و حلق و بيني

بخش پانزدهم ـ بيماريهاي قلب و عروق

بخش شانزدهم ـ بيماريهاي روماتولوژي و بافت همبند

بخش هفدهم ـ بيماريهاي عفوني

آیين نامه اجرایي قانون نحوه معاينه پزشكي مشمولان خدمت وظيفه عمومي

آیین‌ نامه اجرایی معافیت تحصیلی

تصويب‌ نامه راجع به معافيت فارغ‌ التحصيلان تربيت معلم از خدمت نظام وظيفه

لايحه قانوني معافيت فارغ‌ التحصيلان مراكز تربيت معلم از خدمت زير پرچم

قانون معافيت يك نفر از فرزندان خانواده‌ هاي شهدا، معلولين، اسرا، مفقودالاثرها از خدمت وظيفه عمومي

قانون معلمان، پزشكان و پيراپزشكان وظيفه

قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان

آيين‌ نامه اجرايي قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان

آيين‌ نامه اجرايي قانون اصلاح قانون معلمان، پزشكان و پيراپزشكان وظيفه

آيين‌ نامه اجرايي نحوه انجام خدمت مشمولان وظيفه در وزارت آموزش و پرورش و نهضت سوادآموزي موضوع قانون معلمان، پزشكان و پيراپزشكان وظيفه

آيين‌ نامه اجرايي قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش

آيين‌ نامه اجرايي قانون استخدام روحانيان و طلاب علوم ديني در وزارت آموزش و پرورش با استفاده از معافيت تحصيلي

قانون صدور مجوز كارت معافيت از خدمت براي متعهدين خدمت فاقد رديف حقوقي استخدامي در وزارت آموزش و‌ پرورش

آيين‌ نامه اجرايي قانون صدور مجوز كارت معافيت از خدمت براي متعهدين خدمت فاقد رديف حقوقي استخدامي در وزارت آموزش و پرورش

قانون معافيت بهداشت‌ كاران دهان و دندان و بهداران (تكنيسين‌هاي بهداشت و مبارزه با بيماريها) از انجام خدمات وظيفه عمومي

معافيت مشروط از خدمت وظيفه

قانون احتساب قسمتي از خدمت اعضاي بسيج نيروي مقاومت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به عنوان خدمت دوره‌ ضرورت

آيين‌ نامه اجرايي قانون احتساب قسمتي از خدمت اعضاي بسيج نيرو‌ي مقاو‌مت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به عنوان خدمت دو‌ره ضرو‌رت

قانون احتساب خدمت در جبهه افراد جزو خدمت دوره ضرورت

آيين‌ نامه اجرايي قانون احتساب خدمت در جبهه افراد جزو خدمت دوره ضرورت

قانون گذرانيدن مدت خدمت وظيفه فارغ‌ التحصيلان دانشكده علوم قضايي در محاكم قضايي كشور

آيين‌ نامه اجرايي قانون گذرانيدن مدت خدمت وظيفه فارغ‌ التحصيلان دانشكده علوم قضايي در محاكم قضايي كشور

فصل اول ـ تعاريف

فصل دوم ـ ميزان و چگونگي اخذ و انجام تعهد

فصل سوم ـ آموزش و چگونگي اعزام به خدمت و ترفيعات

فصل چهارم ـ بركناري از خدمت يا امتناع از انجام تعهد

قانون استخدام روحانيون و طلاب علوم ديني در وزارت آموزش و پرورش با استفاده از معافيت تحصيلي

قانون استفاده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از مشمولان خدمت وظيفه عمومي در زمان صلح

آيين‌ نامه اجرايي قانون استفاده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از مشمولان خدمت وظيفه عمومي در زمان صلح

قانون نحوه تشكيل پيام‌ آوران بهداشت

آيين‌ نامه اجرايي قانون نحوه تشكيل پيام‌ آوران بهداشت

از قانون جامع حمايت از حقوق معلولان

دستور العمل اجرايي ماده 6 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان

قانون نحوه كمك به خانواده‌ هاي مشموليني كه با اعزام مشمول، قدرت اداره معاش خود را از دست مي‌ دهند

آيين‌ نامه اجرايي قانون نحوه كمك به خانواده‌ هاي مشموليني كه با اعزام مشمول قدرت اداره معاش خود را از دست مي‌ دهند مصوب سوم شهريور ماه 1366 مجلس شوراي اسلامي

آيين‌ نامه چگونگي ارائه خدمات درماني به كاركنان و‌ظيفه و عائله تحت تكفل آنها

بند «ط» تبصره 9 قانون بودجه سال 1378 كل كشور

‌آيين‌ نامه اجرايي بند «ط» تبصره 9 قانون بودجه سال 1378 كل كشور

بند (ط) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۷۷ كل كشور

آيين‌ نامه اجرايي بند (ط) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۷۷ كل كشور

آيين‌ نامه اجرايي بند (ح) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۷۷ كل كشور

تصویب‌ نامه در خصوص تعرفه صدور كارت معافيت به مشمولاني كه به انحای مختلف از خدمت وظيفه عمومي معاف مي‌ شوند

قوانين و مقرراتي كه به موجب قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1390/8/22 لغو گرديده است

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص احتساب مدت خدمت وظیفه انجام‌ شده کارمندان قبل از استخدام به عنوان جزئی از سابقه کاری آنها

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد فقدان وجاهت قانونی لغو تعلیق اجرای مجازات، در صورت ارتکاب جرم فرار از خدمت از جانب محکوم‌ علیه

 [به کوشش]:

موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش

تاریخ و نوبت چاپ:

1395، اول

قیمت:

160.000 ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

[tta_listen_btn]

بیشتر بخوانید:

کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …