پنج شنبه , اردیبهشت ۲ ۱۴۰۰
faen

مرزهای برنامه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای در منظومۀ حقوق بین‌الملل

مرزهای برنامه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای

در منظومۀ حقوق بین‌الملل

خرید

 

فهرست مطالب:

عنوان
سخن ناشر
واژه‌نامه
مقدمه
فصل اول: اهمیت رادیو و تلویزیون در جهان امروز و آینده پخش همگانی
مبحث اول: اهمیت رادیو تلویزیون در زندگی روزمره
مبحث دوم: آشنایی با برخی اصطلاحات فنی
مبحث سوم: آینده پخش همگانی با افق بیست‌ساله
فصل دوم: تاریخچه و وضعیت حقوقی فعالیت در فضای ماورای جو از منظر حقوق بین‌الملل
مبحث اول: پرتاب ماهواره به فضا و شکل‌گیری مقررات ناظر بر آن
مبحث دوم: اصول حقوقی حاکم بر فضای ماورای جو
گفتار اول: اصل آزادی فضا
گفتار دوم: اصل عدمتصاحب و عدمتملک فضا
گفتار سوم: اصل استفاده مسالمت‌آمیز از فضا
مبحث سوم: نقش سازمان‌های بین‌المللی در شکل‌گیری مقررات بین‌المللی ناظر بر ماهواره‌های پخش مستقیم رادیوتلویزیونی
جمع‌بندی
فصل سوم: اصول حقوقی حاکم بر پخش مستقیم برنامه‌های رادیوتلویزیونی ماهواره‌ای
مبحث اول: اصل حاکمیت و پخش فرامرزی برنامه‌های رادیوتلویزیونی ماهواره‌ای
گفتار اول: مفهوم و تعریف حاکمیت
گفتار دوم: منشأ حاکمیت
گفتار سوم: تحدید حاکمیت
گفتار چهارم: اصل عدم‌مداخله
گفتار پنجم: اصل حاکمیت و عدم‌مداخله در چهارچوب اسناد و مقررات بین‌المللی
گفتار ششم: اصل حاکمیت در عرصه ارتباطات
مبحث دوم: اصل آزادی اطلاعات و پخش فرامرزی برنامه‌های رادیوتلویزیونی ماهواره‌ای
گفتار اول: اصل آزادی اطلاعات
گفتار دوم: دکترین‌های مختلف آزادی اطلاعات
گفتار سوم: مبانی نظریه جریان مطلق آزاد اطلاعات
گفتار چهارم: ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و آزادی اطلاعات
گفتار پنجم: آزادی اطلاعات در دیگر اسناد حقوق بشری
گفتار ششم: آزادی اطلاعات و پخش برنامه‌های رادیوتلویزیونی ماهواره‌ای
گفتار هفتم: پیشنهادات کشورها درمورد گستره حق آزادی اطلاعات و پخش برنامه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای
جمع‌بندی
فصل چهارم: آزادی بیان و پخش برنامه‌های رادیو تلویزیونی ماهواره‌ای
مبحث اول: تعریف آزادی بیان و اهمیت آن
مبحث دوم: اجزای حق آزادی بیان و پخش برنامه‌های رادیوتلویزیونی
مبحث سوم: محدودیت‌های مشروع آزادی بیان در پخش برنامه‌های رادیوتلویزیونی از منظر حقوق مخاطبان
مبحث چهارم: محدودیت‌های مقامات دولتی در ایجاد محدودیت برای سازمان‌های پخش رادیوتلویزیونی
جمع‌بندی
فصل پنجم: محدودیت‌های محتوایی سازمان‌های پخش رادیوتلویزیونی در حقوق بین‌الملل و مقررات ملّی
مبحث اول: مصادیق و محدودیت‌های محتوایی سازمان‌های پخش رادیوتلویزیونی در حقوق بین‌الملل و مقررات ملّی برای همه گروه‌های سنی
گفتار اول: حریم خصوصی
گفتار دوم: تحریک به نفرت
گفتار سوم: هرزه‌نگاری (پورنوگرافی)
گفتار چهارم: اخبار
گفتار پنجم: توهین به ادیان
گفتار ششم: مالکیت فکری
گفتار هفتم: زبان توهین‌آمیز (زشت)
گفتار هشتم: منع تبلیغ تروریسم
گفتار نهم: تبلیغات
مبحث دوم: محدودیت‌های محتوایی و شکلی سازمان‌های پخش رادیوتلویزیونی در حقوق بین‌الملل و مقررات ملّی برای کودکان
گفتار اول: تعریف کودک در حقوق بین‌الملل و قوانین ایران
گفتار دوم: تعریف کودک در مقررات ناظر بر پخش رادیوتلویزیونی
گفتار سوم: محدودیت‌های محتوایی برای حفاظت از کودکان در برنامه‌های رادیوتلویزیونی
گفتار چهارم: الزامات و محدودیت‌های شکلی
جمع‌بندی
فصل ششم: مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در قبال محتوای برنامه‌های ماهواره‌ای
مبحث اول: خسارت به منافع سیاسی (پروپاگاندا)
مبحث دوم: صدمه به منافع و ارزش‌های فرهنگی
مبحث سوم: خسارت به منافع اقتصادی و تجاری
مبحث چهارم: مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در پخش برنامه‌های رادیوتلویزیونی ماهواره‌ای
گفتار اول: ارکان مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در پخش برنامه‌های رادیوتلویزیونی ماهواره‌ای
گفتار دوم: «منع سوءاستفاده از حق» و مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها
جمع‌بندی
فصل هفتم: اقدامات متقابل در پخش مستقیم برنامه‌های رادیوتلویزیونی ماهواره‌ای
مبحث اول: پخش مستقیم تلویزیونی و اقدامات متقابل
مبحث دوم: ارزیابی شرایط امکان توسّل به اقدامات متقابل در قبال پخش برنامه‌های ماهواره‌ای
مبحث سوم: اقدامات دولت دریافت‌کننده برنامه‌های ماهواره‌ای (زیان‌دیده) قبل از هرگونه اقدام متقابل
مبحث چهارم: اصل تناسب و اقدام متقابل
گفتار اول: مفهوم حقوقی اصل تناسب
گفتار دوم: پارازیت به‌عنوان اقدامی متقابل و مؤثر
گفتار سوم: سرریز و حق مشورت
جمع‌بندی
فصل هشتم: محدودیت‌های حقوقی و فنی کشورهای دارای فناوری پخش مستقیم ماهواره‌ای در حریم دیگر کشورها با تأکید بر تحریم ماهواره‌ای ایران توسط آمریکا
مبحث اول: پرونده تحریم ماهواره‌ای ایالات‌متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در حوزه خدمات پخش رادیو تلویزیون
مبحث دوم: سیر پرونده تحریم آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در حوزه خدمات ماهواره‌ای پخش رادیوتلویزیونی
مبحث سوم: اقدامات حقوقی جمهوری اسلامی ایران (سازمان صداوسیما) در مقابله با تحریم ماهواره‌ای صداوسیما
مبحث چهارم: تحریم صداوسیما توسط دولت آمریکا از منظر مقررات بین‌المللی
گفتار اول: اعمال تحریم‌های اقتصادی در نظام حقوق بین‌الملل
گفتار دوم: الزامات حقوقی ایالات‌متحده آمریکا در عدمتحریم جمهوری اسلامی ایران
گفتار سوم: تحریم حقوق بشری آمریکا، نقض غرض (تناقضی بزرگ)
جمع‌بندی
فصل نهم: جمهوری اسلامی ایران و پخش مستقیم ماهواره‌ای
مبحث اول: مقررات بین‌المللی (حق فرهنگی) و قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۱۳۷۳
مبحث دوم: ارزیابی قانون ممنوعیت استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره (۱۳۷۳)
مبحث سوم: سیاست و راهبرد جمهوری اسلامی در قبال ماهواره
مبحث چهارم: تحلیل و بررسی مواد قانون ممنوعیت استفاده از تجهیزات ماهواره (۱۳۷۳)
نتیجه‌گیری
ـ عدم ملازمه میان آزادی پخش برنامه‌های ماهواره‌ای و تعیین محتوای این برنامه‌ها
– تعیین محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های محتوایی (رگولاتوری) برنامه‌های ماهواره‌ای
– تحریم‌های بین‌المللی و عدمارائه سرویس‌های ماهواره‌ای
ـ ترسیم افق ماهواره‌ای برای کشور
پیشنهاد‌ها
نمایه
منابع

مؤلف:

دکتر سیّدحسین عرب نجفی

بادیباچه: دکتر سیّدقاسم زمانی

تاریخ و نوبت چاپ: 

۱۳۹۹، اول

قیمت: 

۱٫۱۵۰٫۰۰۰ ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *