مرزهای برنامه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای در منظومۀ حقوق بین‌الملل

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. مرزهای برنامه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای در منظومۀ حقوق بین‌الملل

مرزهای برنامه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای

در منظومۀ حقوق بین‌الملل

خرید

 

فهرست مطالب:

عنوان
سخن ناشر
واژه‌نامه
مقدمه
فصل اول: اهمیت رادیو و تلویزیون در جهان امروز و آینده پخش همگانی
مبحث اول: اهمیت رادیو تلویزیون در زندگی روزمره
مبحث دوم: آشنایی با برخی اصطلاحات فنی
مبحث سوم: آینده پخش همگانی با افق بیست‌ساله
فصل دوم: تاریخچه و وضعیت حقوقی فعالیت در فضای ماورای جو از منظر حقوق بین‌الملل
مبحث اول: پرتاب ماهواره به فضا و شکل‌گیری مقررات ناظر بر آن
مبحث دوم: اصول حقوقی حاکم بر فضای ماورای جو
گفتار اول: اصل آزادی فضا
گفتار دوم: اصل عدمتصاحب و عدمتملک فضا
گفتار سوم: اصل استفاده مسالمت‌آمیز از فضا
مبحث سوم: نقش سازمان‌های بین‌المللی در شکل‌گیری مقررات بین‌المللی ناظر بر ماهواره‌های پخش مستقیم رادیوتلویزیونی
جمع‌بندی
فصل سوم: اصول حقوقی حاکم بر پخش مستقیم برنامه‌های رادیوتلویزیونی ماهواره‌ای
مبحث اول: اصل حاکمیت و پخش فرامرزی برنامه‌های رادیوتلویزیونی ماهواره‌ای
گفتار اول: مفهوم و تعریف حاکمیت
گفتار دوم: منشأ حاکمیت
گفتار سوم: تحدید حاکمیت
گفتار چهارم: اصل عدم‌مداخله
گفتار پنجم: اصل حاکمیت و عدم‌مداخله در چهارچوب اسناد و مقررات بین‌المللی
گفتار ششم: اصل حاکمیت در عرصه ارتباطات
مبحث دوم: اصل آزادی اطلاعات و پخش فرامرزی برنامه‌های رادیوتلویزیونی ماهواره‌ای
گفتار اول: اصل آزادی اطلاعات
گفتار دوم: دکترین‌های مختلف آزادی اطلاعات
گفتار سوم: مبانی نظریه جریان مطلق آزاد اطلاعات
گفتار چهارم: ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر و آزادی اطلاعات
گفتار پنجم: آزادی اطلاعات در دیگر اسناد حقوق بشری
گفتار ششم: آزادی اطلاعات و پخش برنامه‌های رادیوتلویزیونی ماهواره‌ای
گفتار هفتم: پیشنهادات کشورها درمورد گستره حق آزادی اطلاعات و پخش برنامه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای
جمع‌بندی
فصل چهارم: آزادی بیان و پخش برنامه‌های رادیو تلویزیونی ماهواره‌ای
مبحث اول: تعریف آزادی بیان و اهمیت آن
مبحث دوم: اجزای حق آزادی بیان و پخش برنامه‌های رادیوتلویزیونی
مبحث سوم: محدودیت‌های مشروع آزادی بیان در پخش برنامه‌های رادیوتلویزیونی از منظر حقوق مخاطبان
مبحث چهارم: محدودیت‌های مقامات دولتی در ایجاد محدودیت برای سازمان‌های پخش رادیوتلویزیونی
جمع‌بندی
فصل پنجم: محدودیت‌های محتوایی سازمان‌های پخش رادیوتلویزیونی در حقوق بین‌الملل و مقررات ملّی
مبحث اول: مصادیق و محدودیت‌های محتوایی سازمان‌های پخش رادیوتلویزیونی در حقوق بین‌الملل و مقررات ملّی برای همه گروه‌های سنی
گفتار اول: حریم خصوصی
گفتار دوم: تحریک به نفرت
گفتار سوم: هرزه‌نگاری (پورنوگرافی)
گفتار چهارم: اخبار
گفتار پنجم: توهین به ادیان
گفتار ششم: مالکیت فکری
گفتار هفتم: زبان توهین‌آمیز (زشت)
گفتار هشتم: منع تبلیغ تروریسم
گفتار نهم: تبلیغات
مبحث دوم: محدودیت‌های محتوایی و شکلی سازمان‌های پخش رادیوتلویزیونی در حقوق بین‌الملل و مقررات ملّی برای کودکان
گفتار اول: تعریف کودک در حقوق بین‌الملل و قوانین ایران
گفتار دوم: تعریف کودک در مقررات ناظر بر پخش رادیوتلویزیونی
گفتار سوم: محدودیت‌های محتوایی برای حفاظت از کودکان در برنامه‌های رادیوتلویزیونی
گفتار چهارم: الزامات و محدودیت‌های شکلی
جمع‌بندی
فصل ششم: مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در قبال محتوای برنامه‌های ماهواره‌ای
مبحث اول: خسارت به منافع سیاسی (پروپاگاندا)
مبحث دوم: صدمه به منافع و ارزش‌های فرهنگی
مبحث سوم: خسارت به منافع اقتصادی و تجاری
مبحث چهارم: مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در پخش برنامه‌های رادیوتلویزیونی ماهواره‌ای
گفتار اول: ارکان مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در پخش برنامه‌های رادیوتلویزیونی ماهواره‌ای
گفتار دوم: «منع سوءاستفاده از حق» و مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها
جمع‌بندی
فصل هفتم: اقدامات متقابل در پخش مستقیم برنامه‌های رادیوتلویزیونی ماهواره‌ای
مبحث اول: پخش مستقیم تلویزیونی و اقدامات متقابل
مبحث دوم: ارزیابی شرایط امکان توسّل به اقدامات متقابل در قبال پخش برنامه‌های ماهواره‌ای
مبحث سوم: اقدامات دولت دریافت‌کننده برنامه‌های ماهواره‌ای (زیان‌دیده) قبل از هرگونه اقدام متقابل
مبحث چهارم: اصل تناسب و اقدام متقابل
گفتار اول: مفهوم حقوقی اصل تناسب
گفتار دوم: پارازیت به‌عنوان اقدامی متقابل و مؤثر
گفتار سوم: سرریز و حق مشورت
جمع‌بندی
فصل هشتم: محدودیت‌های حقوقی و فنی کشورهای دارای فناوری پخش مستقیم ماهواره‌ای در حریم دیگر کشورها با تأکید بر تحریم ماهواره‌ای ایران توسط آمریکا
مبحث اول: پرونده تحریم ماهواره‌ای ایالات‌متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در حوزه خدمات پخش رادیو تلویزیون
مبحث دوم: سیر پرونده تحریم آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در حوزه خدمات ماهواره‌ای پخش رادیوتلویزیونی
مبحث سوم: اقدامات حقوقی جمهوری اسلامی ایران (سازمان صداوسیما) در مقابله با تحریم ماهواره‌ای صداوسیما
مبحث چهارم: تحریم صداوسیما توسط دولت آمریکا از منظر مقررات بین‌المللی
گفتار اول: اعمال تحریم‌های اقتصادی در نظام حقوق بین‌الملل
گفتار دوم: الزامات حقوقی ایالات‌متحده آمریکا در عدمتحریم جمهوری اسلامی ایران
گفتار سوم: تحریم حقوق بشری آمریکا، نقض غرض (تناقضی بزرگ)
جمع‌بندی
فصل نهم: جمهوری اسلامی ایران و پخش مستقیم ماهواره‌ای
مبحث اول: مقررات بین‌المللی (حق فرهنگی) و قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 1373
مبحث دوم: ارزیابی قانون ممنوعیت استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره (1373)
مبحث سوم: سیاست و راهبرد جمهوری اسلامی در قبال ماهواره
مبحث چهارم: تحلیل و بررسی مواد قانون ممنوعیت استفاده از تجهیزات ماهواره (1373)
نتیجه‌گیری
ـ عدم ملازمه میان آزادی پخش برنامه‌های ماهواره‌ای و تعیین محتوای این برنامه‌ها
– تعیین محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های محتوایی (رگولاتوری) برنامه‌های ماهواره‌ای
– تحریم‌های بین‌المللی و عدمارائه سرویس‌های ماهواره‌ای
ـ ترسیم افق ماهواره‌ای برای کشور
پیشنهاد‌ها
نمایه
منابع

مؤلف:

دکتر سیّدحسین عرب نجفی

بادیباچه: دکتر سیّدقاسم زمانی

تاریخ و نوبت چاپ: 

1399، اول

قیمت: 

1.150.000 ریال

خرید

1 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

[tta_listen_btn]

بیشتر بخوانید:

کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …