مسؤولیت بین‌المللی دولت – چاپ یازدهم

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. مسؤولیت بین‌المللی دولت – چاپ یازدهم

مسؤولیت بين‌المللی دولت – چاپ یازدهم

خرید

 

فهرست مطالب:

ديباچه استاد ارجمند آقاي دكتر سيّدجمال سيفي

پيشگفتار مترجم

مسؤوليت دولت‌ها براي ارتكاب اعمال متخلّفانه بين‌المللی

بخش نخست: فعل متخلّفانه بين‌المللي دولت

فصل اول: اصول كلي

ماده 1    مسؤوليت دولت بابت اعمال متخلّفانه بين‌المللي خويش

ماده 2    عناصر فعل متخلّفانه بين‌المللي دولت

ماده 3    توصيف فعل دولت به عنوان فعل متخلّفانه بين‌المللي

فصل دوم: انتساب رفتار به دولت

ماده 4    رفتار ارگانهاي دولت

ماده 5    رفتار اشخاص يا نهادهايي كه عناصري از اقتدارات دولتي را اعمال مي‌كنند

ماده 6    رفتار ارگان‌هاي دولتي كه در اختيار دولت ديگر قرار مي‌گيرند

ماده 7    تجاوز از حدود اختيارات يا نقض دستورات

ماده 8    رفتار هدايت و كنترل شده توسط دولت

ماده 9    رفتاري كه در غياب مقامات رسمي يا به جاي آنان صورت مي‌گيرد

ماده 10   رفتار جنبش شورشي يا ديگر جنبشها

ماده 11   رفتاري كه دولت آن را تأييد نموده و آن را همچون رفتار خويش تلقي مي‌كند

فصل سوم: نقض تعهّد بين‌المللي

ماده 12   تحقق نقض تعهّد بين‌المللي

ماده 13   تعهّد بين‌المللي لازم‌الاجرا براي دولت

ماده 14   استمرار نقض تعهّد بين‌المللي

ماده 15   نقض مشتمل بر فعل مركب

فصل چهارم: مسؤوليت دولت در رابطه با فعل دولت ديگر

ماده 16   كمك يا مساعدت در ارتكاب فعل متخلّفانه بين‌المللي

ماده 17   هدايت و كنترل ارتكاب فعل متخلّفانه بين‌المللي

ماده 18   اجبار دولت ديگر

ماده 19   اثر احكام اين فصل

فصل پنجممعاذير رافع وصف متخلّفانه فعل

ماده 20   رضايت

ماده 21   دفاع مشروع

ماده 22   اقدامات متقابل در برابر فعل متخلّفانه بين‌المللي

ماده 23   فورس ماژور

ماده 24   اضطرار

ماده 25   ضرورت

ماده 26   مطابقت با قواعد آمره

ماده 27   نتايج استناد به يكي از جهات رافع وصف متخلّفانه فعل

بخش دوم: محتواي مسؤوليت بين‌المللي دولت

فصل اول: اصول كلي

ماده 28   آثار و نتايج حقوقي فعل متخلّفانه بين‌المللي

ماده 29   تكليف مستمر به اجراي تعهّد

ماده 30   توقف و عدم تكرار

ماده 31   جبران

ماده 32   عدم امكان استناد به حقوق داخلي

ماده 33   محدوده تعهدات بين‌المللي مذكور در اين بخش

فصل دوم: جبران خسارت

ماده 34   اشكال جبران

ماده 35   اعاده وضع به حال سابق

ماده 36   غرامت

ماده 37   جلب رضايت

ماده 38   خسارت تأخير تأديه

ماده 39   مشاركت در ورود خسارت

فصل سوم: نقضهاي شديد تعهدات ناشي از قواعد آمره حقوق بين‌الملل عام

ماده 40   اعمال اين فصل

ماده 41   نتايج خاص نقض جدي تعهّد به موجب اين فصل

بخش سوم: اجراي مسؤوليت بين‌المللي دولت

فصل اوّل: استناد به مسؤوليت دولت

ماده 42   استناد به مسؤوليت توسط دولت زيانديده

ماده 43   ابلاغ دعوا توسط دولت زيانديده

ماده 44   قابليت رسيدگي دعوا

ماده 45   از دست دادن حق استناد به مسؤوليت

ماده 46   تعدّد دولتهاي زيانديده

ماده 47   تعدد دولتهاي مسؤول

ماده 48   استناد به مسؤوليت توسط دولتي به جز دولت زيانديده

فصل دوم: اقدامات متقابل

ماده 49   موضوع و حدود اقدامات متقابل

ماده 50   تعهّداتي كه تحت تأثير اقدامات متقابل قرار نمي‌گيرند

ماده 51   تناسب

ماده 52   شرايط حاكم بر توسل به اقدامات متقابل

ماده 53   خاتمه اقدامات متقابل

ماده 54   اقداماتي كه توسط دولتهايي به جز دولت زيانديده صورت مي‌گيرند

بخش چهارم: مقررات كلي

ماده 55   قاعده خاص

ماده 56   آن دسته از مسائل مسؤوليت دولت كه مشمول اين مواد نيستند

ماده 57   مسؤوليت سازمان‌هاي بين‌المللي

ماده 58   مسؤوليت فردي

ماده 59   منشور ملل متحد

فهرست موضوعي

پيش‌نويس مواد راجع به مسؤوليت دولت‌ها براي افعال متخلفانه بين‌المللي، 2001

کتاب‌شناسی

مؤلف:

علیرضا ابراهیم‌گل

تاریخ و نوبت چاپ:

1398، یازدهم

قیمت:

680.000 ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

[tta_listen_btn]

بیشتر بخوانید:

کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …