خانه / آرشیو منشورات مؤسسه / مسئولیت مدنی ارائه‌کنندگان خدمات اینترنتی؛ بررسی مبانی، ارکان و اسباب

مسئولیت مدنی ارائه‌کنندگان خدمات اینترنتی؛ بررسی مبانی، ارکان و اسباب

مسئولیت مدنی ارائه‌کنندگان خدمات اینترنتی؛ بررسی مبانی، ارکان و اسباب

 

خرید

 

فهرست مطالب:

فصل یکم: کلیّات

بخش یکم- تعریف ارایه كنندگان خدمات اینترنتی، مفهوم و اقسام مسئولیّت آنها

مبحث یکم-اینترنت

مبحث دوم- تعریف ارایه کنندگان خدمات اینترنتی

مبحث سوم- مفهوم و اقسام مسئولیّت مدنی ارایه کنندگان خدمات اینترنتی

بخش دوم- مقایسه مسئولیّت ارایه کنندگان خدمات اینترنتی با نهادهای مشابه

مبحث یکم- مقایسه با دیگر ابزارهای ارتباطی

مبحث دوم- مقایسه با تولیدکنندگان نرم‌افزارهای اینترنتی و سازندگان وبسایت

فصل دوم: مبانی مسئولیّت مدنی ارایه کنندگان خدمات اینترنتی

بخش یکم- مبانی مسئولیّت ارایه کنندگان خدمات اینترنتی در برابر اعمال زیان‌بار خود

مبحث یکم- مسئولیّت بر پایه تقصیر

مبحث دوم- مسئولیّت بدون تقصیر

بخش دوم- مبانی مسئولیّت ارایه کنندگان خدمات اینترنتی در برابر کار زیان بار دیگری

مبحث یکم- دلایل موافقان اعمال مسئولیّت نوعی و پاسخ بدانها

مبحث دوم- نظام‌های حاكم بر مسئولیّت ارایه كنندگان خدمات اینترنتی در برابر زیان‌های پدید آمده از سوی دیگران

بخش سوم- نظام پیشنهادی در راستای بکاربستن بر مسئولیّت ارایه کنندگان خدمات اینترنتی

مبحث یکم- قلمرو اجرای سیستم پیشنهادی

مبحث دوم- شرایط بهره‌‌مندی از عدم مسئولیّت بر اساس نوع خدمات

مبحث سوم- شرایط بهره‌مندی از این سیستم

مبحث چهارم-لزوم تعیین نماینده ای برای دریافت شکایات

مبحث پنجم- ضمانت اجرای فرستادن اخطاریه‌ها و شکایات نادرست و پاسداری از حقوق کاربر

مبحث ششم- وادارنشدن ارایه کنندگان خدمات اینترنتی به پایش اطلاعات و فعالیتهای اینترنتی

مبحث هفتم- لزوم بکاربستن ابزارهای پیشگیرانه

مبحث هشتم-امکان استناد به دیگر روشهای دفاعی و مسئله اثبات

فصل سوم: ارکان مسئولیّت مدنی ارایه کنندگان خدمات اینترنتی

بخش یکم- ارکان مسئولیّت غیرقراردادی ارایه کنندگان خدمات اینترنتی

مبحث یکم- وجود زیان

مبحث دوم- فعل زیان‌بار

مبحث سوم- تقصیر و نمونه‌های آن

مبحث چهارم- رابطه سببیت

بخش دوم- ارکان مسئولیّت قراردادی ارایه کنندگان خدمات اینترنتی

مبحث یکم- وجود قرارداد

مبحث دوم- نقض قرارداد

مبحث سوم- رابطه علیت میان زیان رویداده و اجرا ننمودن قرارداد

بخش سوم- نقش قرارداد در محدودیت مسئولیّت و یا عدم مسئولیّت ارایه کنندگان خدمات اینترنتی

فصل چهارم: اسباب پدیدآورنده مسئولیّت برای ارایه کنندگان خدمات اینترنتی

بخش یکم- اسباب پدیدآورنده مسئولیّت مدنی

مبحث یکم- اتلاف

مبحث دوم- غصب

مبحث سوم- نقض حریم خصوصی

مبحث چهارم- نقض حقوق مالکیت معنوی

مبحث پنجم- تبلیغات گمراه کننده

بخش دوم- اسباب پدیدآورنده مسئولیّت کیفری

مبحث یکم- هتک حرمت

مبحث دوم- تروریسم

مبحث سوم- انتشار دادرسی‌های دادگاه

فصل پنجم: مباحث مرتبط با آیین دادرسی و حقوق بین الملل خصوصی

بخش یکم- گفتارهایی پیرامون آیین دادرسی

مبحث یکم- صدور دستور موقّت (قرارها) در دعاوی مرتبط با ارایه کنندگان خدمات اینترنتی

مبحث دوم- نقش ارایه کنندگان خدمات اینترنتی در جریان گردآوری دلایل الکترونیکی

بخش دوم- گفتار مربوط به حقوق بین‌الملل خصوصی

مبحث یکم- نگاهی به برخی از مشکلات موجود

مبحث دوم- تعیین قانون حاکم و دادگاه شایسته برای رسیدگی در پرتو مقررات و رویه قضایی

مبحث سوم- ابزارهایی برای ازمیان برداشتن مشکلات

پیوست‌ها

۱- واژه نامه

۲- جدول‌ها- مفاد توافقنامه ارایه کنندگان خدمات اینترنتی با مشترکین

۳- نمودار (نمودار نشان‌دهنده سطح خدمات ارایه شده از سوی ارایه‌کنندگان خدمات در اینترنت).

۴- نمونه قراردادها

الف- نمونه قرارداد ارایه کنندگان خدمات اینترنتی با مشترک در ایران

ب- نمونه قرارداد شرایط استفاده از خدمات ارایه کنندگان خدمات اینترنتی غیرایرانی با کاربران

۵- نمونه فرم درخواست بیمه مسئولیّت برای ارایه کنندگان خدمات اینترنتی

۶- موارد زیر پوشش بیمه مسئولیّت ارایه کنندگان خدمات اینترنتی

فهرست منابع

مؤلف:

حمید میری

تاریخ و نوبت چاپ:

۱۳۹۴، اول

قیمت:

۲۰۰٫۰۰۰ ریال

خرید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *