خانه / آرشیو منشورات مؤسسه / مسئولیت مدنی ارائه‌کنندگان خدمات اینترنتی

مسئولیت مدنی ارائه‌کنندگان خدمات اینترنتی

مسئولیت مدنی ارائه‌کنندگان خدمات اینترنتی؛ بررسی مبانی، ارکان و اسباب

 

خرید

 

فهرست مطالب:

فصل یکم: کلیّات

بخش یکم- تعریف ارایه كنندگان خدمات اینترنتی، مفهوم و اقسام مسئولیّت آنها

بخش دوم- مقایسه مسئولیّت ارایه کنندگان خدمات اینترنتی با نهادهای مشابه

فصل دوم: مبانی مسئولیّت مدنی ارایه کنندگان خدمات اینترنتی

بخش یکم- مبانی مسئولیّت ارایه کنندگان خدمات اینترنتی در برابر اعمال زیان‌بار خود

بخش دوم- مبانی مسئولیّت ارایه کنندگان خدمات اینترنتی در برابر کار زیان بار دیگری

بخش سوم- نظام پیشنهادی در راستای بکاربستن بر مسئولیّت ارایه کنندگان خدمات اینترنتی

فصل سوم: ارکان مسئولیّت مدنی ارایه کنندگان خدمات اینترنتی

بخش یکم- ارکان مسئولیّت غیرقراردادی ارایه کنندگان خدمات اینترنتی

بخش دوم- ارکان مسئولیّت قراردادی ارایه کنندگان خدمات اینترنتی

بخش سوم- نقش قرارداد در محدودیت مسئولیّت و یا عدم مسئولیّت ارایه کنندگان خدمات اینترنتی

فصل چهارم: اسباب پدیدآورنده مسئولیّت برای ارایه کنندگان خدمات اینترنتی

بخش یکم- اسباب پدیدآورنده مسئولیّت مدنی

بخش دوم- اسباب پدیدآورنده مسئولیّت کیفری

فصل پنجم: مباحث مرتبط با آیین دادرسی و حقوق بین الملل خصوصی

بخش یکم- گفتارهایی پیرامون آیین دادرسی

بخش دوم- گفتار مربوط به حقوق بین‌الملل خصوصی

پیوست‌ها

۱- واژه نامه

۲- جدول‌ها- مفاد توافقنامه ارایه کنندگان خدمات اینترنتی با مشترکین

۳- نمودار (نمودار نشان‌دهنده سطح خدمات ارایه شده از سوی ارایه‌کنندگان خدمات در اینترنت).

۴- نمونه قراردادها

الف- نمونه قرارداد ارایه کنندگان خدمات اینترنتی با مشترک در ایران

ب- نمونه قرارداد شرایط استفاده از خدمات ارایه کنندگان خدمات اینترنتی غیرایرانی با کاربران

۵- نمونه فرم درخواست بیمه مسئولیّت برای ارایه کنندگان خدمات اینترنتی

۶- موارد زیر پوشش بیمه مسئولیّت ارایه کنندگان خدمات اینترنتی

فهرست منابع

مؤلف:

حمید میری

تاریخ و نوبت چاپ:

۱۳۹۴، اول

قیمت:

۶۰۰٫۰۰۰ ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *