مصوبات شوراها دهه دوم اسفند 98

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات شوراها

منتشره از تاریخ

1398/12/11 لغایت 1398/12/20

در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

 

الف – شورای‌عالی شهرسازی و معماری 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ناحیه منفصل شهری واصفجان در حریم شهر پردیس ـ۲        

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت      

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر صدرا

ب ـ شورای‌عالی حفاظت فنی

آیین‌نامه داخلی شورای‌عالی حفاظت فنی

 

 

 

 

الف – شورای‌عالی شهرسازی و معماری 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ناحیه منفصل شهری واصفجان در حریم شهر پردیس ـ۲

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21842-17/12/1398

شماره 167567/300-۱۳۹۸/۱۱/۱۴

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ خود پیرو جلسه مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۸ گزارش استانداری تهران را در خصوص میزان پیشرفت فرآیند تهاتر و تأمین معوّض برای مالکین تعاونی‌های مسکن واقع در شمال و شمال شرق تهران با اولویت تعاونی زیتون را استماع و ضمن تأکید بر ابلاغ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ در خصوص ناحیه منفصل شهری واصفجان مقرر نمود:

۱ـ بانک اطلاعات مربوط به اعضای تعاونی زیتون توسط استانداری تهران احصاء و اعضاء بر اساس مساحت قطعه، ساخت یا عدم ساخت ملک متعلقه، سبز یا قرمز بودن فرم جیم مالک، دریافت یا عدم دریافت زمین معوض و دیگر اطلاعات مربوط دسته‌بندی شوند تا امکان تصمیم‌گیری درباره آنان میسر گردد.

۲ـ کمیته‌ای اجرائی با محوریت استانداری تهران و عضویت نماینده وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی، اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، سازمان ملی زمین و مسکن، معاونت حقوقی سازمان حفاظت محیط‌زیست و دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران معاونت شهرسازی وزارت راه و شهرسازی تشکیل و ضمن تهیه پیوست حقوقی، فرایند اجرایی تهاتر اراضی و زمین معوض را با عنایت به اطلاعات صدرالاشاره تدوین و به شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ارائه نماید.

مراتب جهت استحضار و دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21842-17/12/1398

شماره 168995/300- ۱۳۹۸/۱۱/۱۶

ریاست محترم سازمان بهزیستی کشور

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در چارچوب مفاد قانون «حمایت از حقوق معلولان» مصوب ۱۳۹۷/۲/۱۳ مجلس شورای اسلامی و با تأکید بر رعایت مواد ۲، ۳، ۴، ۵ این قانون، همچنین پیرو بند ۶ مصوبه مورخ ۱۳۷۸/۹/۲۲ شورای‌عالی در خصوص ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت، در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۰ خود، پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در ارتباط با بازنگری مصوبه یادشده و پیوست آن را به شرح زیر و ضوابط ضمیمه تصویب نمود:

۱ـ رعایت این مصوبه برای کلیه مراجع تهیه، بررسی، تصویب، نظارت، صدور پروانه، اجرا در تمامی طرح‌های توسعه و عمران شهری و روستایی الزامی است.

۲ـ در اجرای ماده ۴ قانون «تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری» و ماده ۴۲ آیین‌نامه «نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی»، اعضای سازمان نظام‌مهندسی ساختمان موظف به رعایت ضوابط پیوست در تمام زمینه‌های خدمات مهندسی از قبیل طراحی، نظارت، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری هستند. مسئولیت نظارت بر اجرای ضوابط پیوست و حسن انجام این مصوبه بر عهده سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان است.

۳ـ دهیاری‌ها، شهرداری‌ها و سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی موظف به رعایت ضوابط پیوست در تمام زمینه‌های خدمات مهندسی از قبیل طراحی، نظارت، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری هستند. مسئولیت نظارت بر اجرای ضوابط پیوست و حسن انجام این مصوبه بر عهده وزارت راه و شهرسازی است.

۴ـ مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مکلف است با همکاری سازمان نظام‌مهندسی ساختمان و سایر دستگاه‌های مسئول در جهت ترویج ضوابط مجموعه پیوست، ارتقاء دانش حرفه‌ای و کسب مهارت فنی نسبت به ایجاد زمینه لازم برای برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی ـ حرفه‌ای برای جامعه مهندسی، دست‌اندرکاران موضوع، مهندسین مشاور، پیمانکاران و… و همچنین آموزش همگانی اقدام نماید.

۵ ـ دبیرخانه شورای‌عالی با همکاری سازمان بهزیستی اقدامات لازم را به منظور فرهنگ‌سازی و آگاهی عمومی در زمینه مناسب‌سازی محیط برای افراد دارای معلولیت و برابری فرصت‌ها برای حضور آنان در جامعه از طریق برنامه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، گنجاندن برنامه‌های درسی مرتبط توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش‌وپرورش و سایر سازمان‌ها و مؤسساتی که با امر آموزش نیروی انسانی در سطوح مختلف ارتباط دارند انجام دهد.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر صدرا

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21842-17/12/1398

شماره 168821/300 -۱۳۹۸/۱۱/۱۶

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ خود، «تجدیدنظر طرح جامع شهر صدرا» مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس و با عنایت به صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ کمیته فنی شماره یک موردبررسی قرار داد و ضمن تصویب طرح جامع شهر صدرا برای سال افق ۱۴۱۰، مقرر نمود اصلاحات به شرح ذیل در اسناد مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان لحاظ و متعاقباً طرح توسط دبیر شورای‌عالی ابلاغ شود.

۱ـ با عنایت به تداخل بخش‌هایی از محدوده و حریم شهر با آخرین محدوده اصلاحی پارک ملی بمو اصلاحات به شرح زیر در اسناد طرح اعمال شود:

۱ـ۱ـ در تکمیل بند ۱ توافق‌نامه مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۱ رئیس وقت سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزیر وقت مسکن و شهرسازی و با توجه به مستحدثات موجود تداخل محدوده پارک ملی بمو با آخرین محدوده مصوب شهر جدید صدرا به نفع محدوده شهر جدید مرتفع گردد. تبعاً هرگونه الحاق جدید به آخرین محدوده مصوب شهر جدید صدرا در بخش تداخلی با منطقه حفاظت‌شده پارک ملی منتفی خواهد بود.

۱ـ۲ـ تداخلات حریم شهر با منطقه حفاظت‌شده با کاهش حریم شهر جدید به نفع محدوده پارک ملی بمو مرتفع گردد.

بدیهی است تکمیل فرآیند قانونی رفع تداخلات مذکور منوط به تأیید نهایی در شورای‌عالی محیط‌زیست خواهد بود.

۲ـ اراضی زراعی و باغی در دو موضع در جنوب شرقی و جنوب غربی شهر جدید صدرا (طبق نقشه پیوست) از محدوده شهر خارج و با حفظ وضع موجود در حریم با پهنه متناسب موجود تثبیت گردد. خط محدوده در این دو بخش به ترتیب بر حریم مسیر راه‌آهن موجود و محدوده مصوب قبلی منطبق گردد.

۳ـ پیرو مصوبه مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۸ شورای‌عالی شهرسازی و معماری در خصوص اراضی ۵۰۰ هکتار در غرب شهر، با تثبیت اراضی مذکور با اعمال اصلاحات زیر در محدوده شهر موافقت می‌گردد؛

۳ـ۱ـ خط محدوده شهر در این بخش توسط اداره کل راه و شهرسازی استان و با هماهنگی شرکت عمران شهر جدید صدرا و استانداری فارس به نحوی اصلاح شود که قطعات یکپارچه با مالکیت غیردولتی(مستثنیات) از محدوده شهر خارج گردد.

۳ـ۲ـ کاربری اراضی با مالکیت خصوصی متداخل با اراضی دولتی که امکان خروج از محدوده شهر را ندارند تا حصول توافق و تأدیه حقوق دولتی و عمومی و تعیین تکلیف نهایی در کمیسیون ماده ۵ کاربری “باغ و کشاورزی” تعیین و تثبیت می‌گردد.

۴ـ ضمن اصلاح عنوان کاربری موسوم به “باغ مسکونی” به کاربری “مسکونی تراکم بسیار کم” مقرر گردید سطوح کاربری‌های درمانی، اداری انتظامی و مذهبی از محل کاهش سطوح کاربری‌های گردشگری و مسکونی با تراکم بسیار کم تا حداقل سرانه مصوب شورای‌عالی افزایش یابد.

۵ ـ با توجه به عدم پراکنش مناسب کاربری‌های تأسیسات و تجهیزات شهری لازم است کاربری مصوب طرح تفصیلی قبلی (تأسیسات و تجهیزات شهری) در بخش جنوبی در محدوده صنعتی کمافی‌السابق در طرح تثبیت شود. همچنین پراکنش ایستگاه‌های آتش‌نشانی (در قالب کاربری تجهیزات شهری) در سطح شهر مورد بازنگری قرار گرفته و ایستگاه‌های جدید حسب نیاز مطابق ضوابط و معیار‌های ملاک عمل در قالب کاربری متناسب در طرح اضافه گردد.

۶ ـ عرصه و حریم کلیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها متداخل با محدوده و حریم شهر بر اساس استعلام مجدد دبیرخانه شورای‌عالی از وزارت نیرو در اسناد طرح منعکس شود.

۷ـ سند جامع حمل‌ونقل عمومی شهر جدید صدرا شامل مسیرها، ایستگاه‌ها و پایانه‌های در انطباق با اصول TOD و نظام توزیع فعالیت و سکونت طرح جامع با استفاده از مطالعات انجام‌شده موجود تهیه و به عنوان یکی از اسناد پشتیبان طرح جامع شهر جدید صدرا ارائه گردد.

۸ ـ سند پهنه‌بندی حریم شهر در انطباق با دستورالعمل مصوب ۱۳۹۶/۲/۱۱ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح زیر اصلاح شود:

۸ ـ۱ـ پهنه وسیع پیشنهادی تحت عنوان آموزش عالی با عنایت به عدم وجود هرگونه مصوبه فرادستی و نیازسنجی معطوف بر آن حذف و در قالب ضوابط مجاز، مشروط و ممنوع استقرار فعالیت با اولویت استقرار مراکز دانش‌بنیان در اسناد طرح لحاظ شود.

۸ ـ۲ـ عرصه صنعتی پیشنهادی بر روی اراضی موسوم به تنگه ” قره پیری” با توجه به وقوع بر روی عرصه‌های آبخوان شیراز تخریب اراضی زراعی و باغی موجود و وجود محدودیت استقرار صنایع در خارج از شهرک‌های صنعتی در شعاع ۳۰ کیلومتر شهر شیراز حذف گردد.

۸ ـ۳ـ پهنه موسوم به” باغ مسکونی ” در تنگه جلاب به پهنه “باغ و کشاورزی ” تغییر یابد.

تبصره: هرگونه اقدام در خصوص پهنه‌های باغ و کشاورزی در حریم شهر صرفاً با رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و آیین‌نامه‌های آنها مجاز خواهد بود.

۹ـ با عنایت به عبور خط لوله گاز و نفت از میان شهر، مقرر گردید مطالعات ایمن‌سازی مسیر و کاربری مجاور آن در حریم و محدوده شهر توسط استانداری فارس (اداره کل پدافند غیرعامل) تهیه و در اسرع وقت به مراجع ذی‌ربط استانی ابلاغ شود.

ضوابط و مقررات

۱۰ـ ضوابط احداث بنا در کاربری مسکونی با تراکم بسیار کم “باغ مسکونی” با نصاب تفکیک ۱۰۰۰ متر و حداکثر سطح اشغال ۱۰ درصد و تراکم ۱۵ درصد مطابق ضوابط طرح تفصیلی مورد تأیید قرار گرفت.

۱۱ـ رعایت تعداد واحد قابل احداث در حدنصاب تفکیک در همه پهنه‌های تراکمی الزامی می‌باشد.

۱۲ـ به جهت افزایش تراکم خالص جمعیتی در بعضی از پهنه‌های تراکمی و استفاده بهینه از زمین، اصلاحات به شرح زیر در برخی از پهنه‌های تراکمی اعمال شود.

۱۲ـ۱ـ در پهنه تراکمی موسوم به “مجتمع کم” با نصاب تفکیک ۱۸۰۰ مترمربع، با ۳۰ درصد سطح اشغال و ۱۲۰ درصد تراکم با واحد پذیری ۱۶ واحد اعمال گردد.

۱۲ـ۲ـ در پهنه تراکمی “تک خانواری” با نصاب تفکیک ۲۰۰ تا ۳۸۵ مترمربع، با ۶۰ درصد سطح اشغال و ۱۲۰ درصد تراکم با واحد پذیری ۱ واحد اعمال گردد.

۱۲ـ۳ـ در پهنه تراکمی” چند خانواری زیاد” میزان واحد پذیری از ۱۴ به ۱۶ افزایش یابد.

۱۲ـ۴ـ پهنه تراکمی موسوم به” برج باغ” در پهنه تراکمی “مجتمع انبوه‌سازی” ادغام گردد.

۱۲ـ ۵ ـ حداقل عرض معبر بر روی کلیه حالات تراکمی در جداول اضافه شود.

۱۳ـ همسو با مصوبه مورخ ۱۶/ ۱۳۹۷/۷ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ضوابط عام بلندمرتبه‌سازی پهنه‌ها و محور‌های مناسب جهت احداث ساختمان‌های بلند در تکمیل مطالعات طرح با بررسی همه جهات در قالب دو گونه محوری و پهنه‌ای برای احداث ساختمان‌های ۸ تا ۱۵ طبقه با هماهنگی اداره کل راه و شهرسازی استان، شرکت عمران شهرهای جدید و شهرداری صدرا شناسایی و به عنوان لایه تکمیلی بر روی سند تراکمی ساختمانی شهر اضافه شود حداقل اندازه قطعات مشمول، ۳۰۰۰ هزار مترمربع و حداقل عرض معبر ۲۴ متر خواهد بود ضمن اینکه به جهت تشویق مالکان و پرهیز از تفکیک قطعات اعطای تراکم تشویقی حداکثر معادل ۱۰ درصد سقف تراکم پهنه مربوطه مجاز خواهد بود.

۱۴ـ آستانه مغایرت‌های اساسی طرح در محور‌های مختلف مطابق مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۶/۳۰ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تهیه و پس از تأیید دبیرخانه شورای‌عالی در اسناد طرح منعکس گردد.

۱۵ـ جمعیت‌پذیری نهایی شهر جدید صدرا با اعمال اصلاحات به شرح فوق مجدداً برآورد شود و پس از کنترل و تأیید دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری در کلیه اسناد ابلاغی طرح لحاظ گردد.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود. خواهشمند است در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران، دستور فرمایید اسناد مربوطه با اعمال اصلاحات مطابق مصوبه جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط به دبیرخانه شورای‌عالی ارسال شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

ب ـ شورای‌عالی حفاظت فنی

آیین‌نامه داخلی شورای‌عالی حفاظت فنی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21842-17/12/1398

شماره ۲۳۹۰۶۰-۱۳۹۸/۱۲/۱۲

جناب آقای دکتر اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

به پیوست «آیین‌نامه داخلی شورای‌عالی حفاظت فنی»، بازنگری شده در شورای‌عالی حفاظت فنی موضوع ماده ۸۶ قانون کار، منضم به لوح فشرده آنکه به استناد تبصره (۱) ماده مذکور در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۶ به توشیح و تصویب وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است، برای درج در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌گردد.

رئیس شورای‌عالی حفاظت فنی ـ حاتم شاکرمی

 

آیین‌نامه داخلی شورای‌عالی حفاظت فنی

هدف

این آیین‌نامه به استناد تبصره ۲ ماده ۸۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، با هدف تنظیم ساختار اجرایی شورای‌عالی حفاظت فنی تدوین می‌گردد.

فصل اول ـ تعاریف و اختصارات

ماده ۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح ذیل به کار می‌روند:

۱. شورای‌عالی حفاظت فنی: منظور شورای موضوع ماده ۸۶ قانون کار است که در این آیین‌نامه به اختصار شورا نامیده می‌شود.

۲. رئیس شورای‌عالی حفاظت فنی: به موجب بند ۱ ماده ۸۶ قانون کار، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا معاون مربوطه رئیس شورای‌عالی حفاظت فنی می‌باشد؛ که در این آیین‌نامه به اختصار رئیس شورا نامیده می‌شود.

۳. دبیر شورای‌عالی حفاظت فنی: به موجب بند ۱۲ ماده ۸۶ قانون کار، مدیرکل بازرسی کار دبیر شورای‌عالی حفاظت فنی است، که در این آیین‌نامه به اختصار دبیر شورا نامیده می‌شود.

۴. کمیته تخصصی: منظور کمیته‌ای است مرکب از کارشناسان که وفق تبصره ۱ ماده ۸۶ قانون کار، که شورا می‌تواند برای تهیه طرح آیین‌نامه‌‌های مربوط به حفاظت فنی کارگران در محیط کار و انجام سایر وظایف مربوط به شورا در صورت لزوم، تشکیل دهد. کمیته تخصصی حسب موضوعات و مسائل موردبررسی شورا می‌تواند دائم یا موقت باشد.

فصل دوم ـ ساختار و تشکیلات

ماده ۲ـ شورا متشکل از اعضای زیر است:

۱. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا معاون مربوطه (معاون روابط کار)، به عنوان رئیس شورا

۲. معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت

۳. معاون وزارت جهاد کشاورزی

۴. معاون وزارت نفت

۵. رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست

۶. دو نفر از استادان باتجربه دانشگاه در رشته‌های فنی

۷. دو نفر از مدیران صنایع

۸. دو نفر از نمایندگان کارگران

۹. مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان دبیر شورا

تبصره ۱ـ در صورت عدم حضور معاونین وزیر یا نمایندگان تام‌الاختیار (ردیف‌های ۲، ۳، ۴ و ۵) در جلسات شورا، مراتب از طریق رئیس شورا ابتدا به مرجع معرفی‌کننده و سپس به دبیر هیئت دولت گزارش می‌گردد.

تبصره ۲ـ اعضای ردیف‌های۶، ۷ و ۸ مندرج در این آیین‌نامه، به موجب دستورالعمل موضوع تبصره ۳ ماده ۸۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران انتخاب و به شورا معرفی می‌شوند.

تبصره ۳ـ در صورت عدم حضور غیرموجه اعضای اصلی یا علی‌البدل (ردیف‌های ۶، ۷ و ۸)، در دو جلسه متوالی یا سه جلسه متناوب شورا در طول یک سال تقویمی، عضویت آن‌ها در شورا خاتمه یافته و برای باقیمانده مدت، دبیر شورا پس از اطلاع به رئیس شورا، تصمیم متخذه را به مرجع مربوطه برای معرفی عضو جدید اعلام می‌نماید .

تبصره ۴ـ تشخیص غیرموجه بودن غیبت اعضا، بر عهده رئیس شورا است .

ماده ۳ـ در طول مدت عضویت، در صورت فوت هر یک از اعضا و یا از دست دادن شرایط عضویت مانند استعفا، بازنشستگی، خاتمه خدمت، خروج از عضویت تشکل‌های موضوع ماده ۱۳۱و۱۳۶ قانون کار و کانون عالی مربوطه (در خصوص اعضای اصلی و علی‌البدل ردیف‌های۶، ۷ و ۸، ماده ۲ این آیین‌نامه)، عضویت آن‌ها در شورا خاتمه یافته و برای باقیمانده مدت، دبیر شورا پس از اطلاع به رئیس شورا، تصمیم متخذه را به مرجع مربوطه به منظور معرفی عضو جدید اعلام ‌می‌نماید .

ماده ۴ـ وظایف و اختیارات رئیس شورا عبارت است از:

۱. صدور حکم انتصاب و عزل نمایندگان کارگران، مدیران صنایع و اساتید دانشگاه با رعایت دستورالعمل موضوع تبصره ۳ ماده ۸۶ قانون کار.

۲. تأیید دستور جلسات شورا.

۳. ریاست و اداره جلسات شورا و رعایت ترتیب مذاکرات مطابق با ماده ۹ این آیین‌نامه.

۴. ملاحظه مصوبات شورا قبل از ابلاغ.

ماده ۵ ـ دبیرخانه شورا تحت نظر دبیر شورا وظایف ذیل را عهده‌دار است:

۱. تهیه و تنظیم دستور جلسات با هماهنگی رئیس شورا.

۲. تهیه و ارسال دعوت‌نامه و مستندات مربوطه برای اعضای شورا، با امضای دبیر، جهت حضور در جلسات، ۱۵روز قبل از برگزاری هر جلسه و در مواقع ضروری۷۲ ساعت قبل از آن.

۳. تهیه و ارسال دعوت‌نامه و مستندات مربوطه برای اعضای کمیته‌های تخصصی شورا، قبل از برگزاری هر جلسه.

۴. تنظیم صورت‌جلسات شورا و اخذ امضای اعضای حاضر در جلسه.

۵. انجام مکاتبات اداری لازم از جمله پیگیری اجرای مصوبات جلسات قبل، درخواست پرداخت حق حضور اعضا در جلسات، اخذ امضای مقام عالی وزارت برای تصویب آیین‌نامه‌های تهیه‌شده در شورا، درخواست ارسال آیین‌نامه مصوب برای درج در روزنامه رسمی کشور با رعایت ماده ۱۶ این آیین‌نامه و اطلاع به اعضای شورا.

۶. ثبت و بایگانی اوراق، اسناد، دستور جلسات، مکاتبات و مصوبات.

۷. اعلام تغییر دستور جلسات و یا تغییر زمان و مکان برگزاری جلسات به صورت مکتوب، به اعضای شورا و کمیته‌های تخصصی.

فصل سوم ـ مقررات اختصاصی

ماده ۶ ـ برنامه زمان‌بندی سالانه جلسات شورای‌عالی حفاظت فنی توسط دبیر شورا تنظیم و پس از تأیید رئیس شورا، توسط دبیر به اطلاع اعضای شورا می‌رسد.

ماده ۷ـ دستور کار شورا با پیشنهاد هریک از اعضای شورا و تأیید رئیس شورا تعیین می‌شود. پیشنهادهای واصله از اعضا و سایر اشخاص در این خصوص، به دبیر ارجاع شده و دبیر شورا دستور جلسات را تنظیم و قبل از اعلام به اعضا، به تأیید رئیس شورا می‌رساند.

تبصره ـ در صورت تصویب اکثریت اعضای حاضر(حداقل نصف به علاوه ۱) می‌توان موضوعی را از دستور جلسه خارج کرد؛ همچنین رئیس شورا می‌تواند در صورت فوریت، موضوعات جدیدی را در جلسه به عنوان دستور جلسه مطرح نماید .

ماده ۸ ـ جلسات شورا با هماهنگی رئیس شورا و دعوت رسمی دبیر آن، مطابق برنامه زمان‌بندی سالیانه تشکیل می‌گردد. حسب ضرورت برای تشکیل جلسات فوق‌العاده با تصمیم رئیس شورا و یا با تقاضای حداقل۵ نفر از اعضا، به دعوت رسمی دبیر شورا، جلسه فوق‌العاده برگزار خواهد شد.

ماده ۹ـ جلسات شورا با حضور رئیس شورا و حداقل۶ نفر از اعضا رسمیت می‌یابد به گونه‌ای که حداقل یک نفر از نمایندگان کارگران و یک نفر از نمایندگان مدیران صنایع در جلسه حضور داشته باشند. تصمیمات جلسه با اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه (حداقل نصف به علاوه ۱) معتبر می‌باشد .

تبصره ـ اعضای شورا می‌توانند، در صورت نیاز و موافقت رئیس شورا، با دعوت رسمی دبیر شورا حسب موضوع دستور جلسه، یک نفر را بدون حق رأی در جلسات شورا همراه بیاورند. علاوه بر این رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار و نماینده‌ای از سازمان ملی استاندارد با موافقت رئیس و دعوت رسمی دبیر شورا می‌توانند در جلسات بدون حق رأی حضور داشته باشند.

ماده ۱۰ـ در صورت عدم امکان حضور هر یک از اعضا در جلسات شورا، هر عضو موظف است مراتب را حداقل ۴۸ ساعت قبل از برگزاری جلسه به اطلاع دبیر شورا و در صورت وجود عضو علی‌البدل (اعضای ردیف‌های ۶، ۷ و ۸ ماده ۲ این آیین‌نامه) به عضو علی‌البدل اعلام نماید.

ماده ۱۱ـ در هر جلسه قبل از ورود به دستور جلسه اعلام شده، رئیس جلسه می‌تواند در مورد موضوعات مهم و ضروری مربوط به وظایف شورا، مطالب موردنظر خود را به اطلاع اعضا برساند.

ماده ۱۲ـ در هر جلسه، اعضای شورا طبق فهرستی که بر اساس تقاضای قبلی آن‌ها، در دبیرخانه شورا تنظیم شده است، می‌توانند با موافقت رئیس جلسه، مجموعاً به مدت ده دقیقه و حداکثر سه نفر به عنوان قبل از دستور در مورد مسائل و موضوعات مربوط به وظایف شورا، مطالب موردنظر خود را به اطلاع اعضا برساند.

ماده ۱۳ـ پیشنهادات در خصوص تدوین یا بازنگری آیین‌نامه یا دستورالعمل حفاظت فنی، توسط دبیرخانه شورا اخذ و موارد پیشنهادی برای رئیس شورا ارسال می‌گردد؛ در صورت نیاز موارد پیشنهادی برای اعلام‌نظر کارشناسی به اداره کل بازرسی کار ارجاع تا پس از اعلام‌نظر، در شورا طرح و تصمیم‌گیری شود.

تبصره ـ در صورت تأیید عنوان آیین‌نامه یا دستورالعمل حفاظت فنی برای تدوین یا بازنگری، شورا در خصوص برون‌سپاری انجام کار یا اجرا توسط کمیته تخصصی، تصمیم‌گیری می‌نماید.

ماده ۱۴ـ برای “هر عنوان” آیین‌نامه یا دستورالعمل حفاظت فنی که تدوین یا بازنگری آن مورد تأیید شورا قرارگرفته است، در صورت اعلام نیاز اعضا و تأیید رئیس شورا، کمیته تخصصی مرکب از کارشناسان خبره و مطلع که دارای تحصیلات و سوابق کاری مرتبط با موضوع هستند و توسط اعضای شورا معرفی می‌شوند، تشکیل خواهد شد.

تبصره ـ شورا می‌تواند علاوه بر تهیه طرح‌ آیین‌نامه یا دستورالعمل حفاظت فنی، برای بررسی مسائلی که نیاز به اظهارنظر کارشناسی و یا بازدیدهای میدانی دارد نیـز اقدام به تشکیل کمیـته‌های تخصـصی دائم یا موقت نماید. ایجاد یا حذف کمیته‌های تخصصی، ترکیب اعـضای آن‌ها و وظایـف هر یک به تصویب شورا خواهد رسید.

ماده ۱۵ـ قبل از اعلام اخذ رأی توسط رئیس جلسه، دبیر تعداد اعضای حاضر در جلسه را اعلام و در صورت رسمیت جلسه با رعایت ماده ۹ این آیین‌نامه، اخذ رأی به عمل می‌آید و نتیجه نهایی توسط رئیس اعلام می‌شود.

ماده ۱۶ـ آیین‌نامه‌ای که توسط شورا تدوین می‌شود، به منظور تصویب برای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال تا پس از تصویب و امضا، در روزنامه رسمی کشور درج شود.

تبصره ـ در صورتی که ریاست جلسه شورا بر عهده معاون وزیر(معاون روابط کار) باشد و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به آیین‌نامه و یا دستورالعمل تهیه شده، نظرات اصلاحی داشته باشد و معاون مربوطه نتواند نظر وی را تأمین نماید، موضوع به شورا ارجاع شده و در اولین جلسه و خارج از نوبت در شورا طرح می‌شود.

ماده ۱۷ـ آن بخش از مصوبات شورا اعم از آیین‌نامه، دستورالعمل، ضابطه، موازین و مقررات که برای افراد ایجاد حق و یا تکلیف می‌نماید، پس از تصویب نهایی و امضا توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی خواهد شد.

ماده ۱۸ـ تفسیر مصوبات شورا بر عهده خود این شورا می‌باشد.

ماده ۱۹ـ منابع مالی و اداری مورد نیاز دبیرخانه شورا، توسط دبیر شورا پیشنهاد تا پس از تأیید رئیس شورا، به معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت لحاظ شدن در بودجه سنواتی، اعلام گردد .

ماده ۲۰ـ حق حضور اعضای شورا، کمیته‌های تخصصی و مدعوین مشمول این آیین‌نامه سالانه توسط دبیر شورا به معاون روابط کار پیشنهاد و پس از تأیید توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور لحاظ نمودن در بودجه سنواتی تصویب و اعلام می‌گردد.

این آیین‌نامه به استناد تبصره ۲ ماده ۸۶ قانون کار، مشتمل بر ۳ فصل، ۲۰ ماده و ۹ تبصره در یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای‌عالی حفاظت فنی در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ تدوین و در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید . از تاریخ ابلاغ، این آیین‌نامه جایگزین آیین‌نامه قبلی، مصوب ۱۳۸۹/۱۱/۱۶ می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ محمد شریعتمداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه سوم اردیبهشت ۱۴۰۳

قوانین منتشره از 1403/02/21 لغايت 1403/02/31 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   قانون تأمین‌مالی تولید و زیرساخت‌ها متن…
keyboard_arrow_up