مصوبات شوراها دهه دوم بهمن 1400

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات شوراها

منتشره از تاریخ

1400/11/11 لغایت 1400/11/20

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

الف)شوراي عالي اداری

مصوبه شورای‌عالی اداري در خصوص تغيير مرکز امور حقوقي بين‌الملل رياست جمهوري با کليه وظايف، اختيارات، مسئوليت‌هاي قانوني، نيروي انساني و بودجه به معاونت حقوقي رئيس‌جمهور
مصوبه شورای‌عالی اداري در خصوص تغيير عنوان سازمان‌ جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري کشور

ب)شوراي عالي انقلاب فرهنگی

مصوبه شرايط و نحوه انتخاب و فعاليت صاحب‌نظران حقيقي امور قرآني عضو شوراي توسعه فرهنگ قرآني

الف)شوراي عالي اداری

مصوبه شورای‌عالی اداري در خصوص تغيير مرکز امور حقوقي بين‌الملل رياست جمهوري با کليه وظايف، اختيارات، مسئوليت‌هاي قانوني، نيروي انساني و بودجه به معاونت حقوقي رئيس‌جمهور

روزنامه رسمی شماره 22398 – 16/11/1400

شماره ۶۲۷۶۵ – ۱۴۰۰/۱۱/۱۰

معاونت اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری

معاونت حقوقی رئیس‌جمهور

سازمان اداری و استخدامی کشور

شورای‌عالی اداری در یکصد و هشتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۶ بنا به پیشنهاد مشترک معاونت اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و سازمان اداری و استخدامی کشور به استناد بند (۲) ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، اصلاحات زیر را در مصوبه شماره 200/102990 مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۹ شورای‌عالی اداری تصویب نمود:

۱. با توجه به ماهیت حقوقی فعالیت‌های مرکز امور حقوقی بین‌الملل ریاست جمهوری و ارتباط و سنخیت وظایف آن با وظایف معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، جایگاه سازمانی مرکز مذکور با کلیه وظایف، اختیارات، مسئولیت‌های قانونی، نیروی انسانی و بودجه از ذیل سرپرست نهاد ریاست جمهوری به ذیل معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تغییر می‌یابد.

۲. معاونت اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری مکلف است با همکاری معاونت حقوقی رئیس‌جمهور پیشنهاد اصلاح تشکیلاتی مرتبط با بند (۱) این مصوبه را در اجرای ماده (۳۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و قوانین و مقررات مربوطه، تهیه و برای تأیید به سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه نماید.

رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی اداری ـ سیدابراهیم رئیسی

 

مصوبه شورای‌عالی اداري در خصوص تغيير عنوان سازمان‌ جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري کشور

روزنامه رسمی شماره 22398 – 16/11/1400

شماره ۶۲۷۷۱ – ۱۴۰۰/۱۱/۱۰

وزارت جهاد کشاورزی

سازمان اداری و استخدامی کشور

شورای‌عالی اداری در یکصد و هشتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۶ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان اداری و استخدامی کشور، عنوان سازمان‌ جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، موضوع بند (۱) مصوبه شماره 13/675. ط مورخ ۱۳۸۱/۴/۳ شورای‌عالی اداری را با حفظ ساختار و وظایف آن، به «سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور» تغییر و تصویب نمود.

رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی اداری ـ سیدابراهیم رئیسی

 

ب)شوراي عالي انقلاب فرهنگی

مصوبه شرايط و نحوه انتخاب و فعاليت صاحب‌نظران حقيقي امور قرآني عضو شوراي توسعه فرهنگ قرآني

روزنامه رسمی شماره 22402 – 20/11/1400

(مصوب جلسه ۵۴ شورای توسعه فرهنگ قرآنی مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۶)

شماره 1400/17783/دش ـ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸

اعضای محترم شورای توسعه فرهنگ قرآنی

دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی

به پیوست متن مصوبه «شرایط و نحوه انتخاب و فعالیت صاحب‌نظران حقیقی امور قرآنی عضو شورای توسعه فرهنگ قرآنی» (پیشنهادی گروه کارشناسی منتخب و مجمع مشورتی شورای توسعه) که در جلسه ۵۴ شورای توسعه فرهنگ قرآنی مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۶ به تصویب رسیده است، جهت اجرا ابلاغ می‌شود.

دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی ـ سعیدرضا عاملی

 

شرایط و نحوه انتخاب و فعالیت صاحب‌نظران حقیقی امور قرآنی عضو شورای توسعه فرهنگ قرآنی

شورای توسعه فرهنگ قرآنی در جلسه ۵۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۶ اصلاح شرایط و نحوه انتخاب و فعالیت صاحب‌نظران حقیقی امور قرآنی عضو شورا را به شرح زیر تصویب و جایگزین ماده ۱۲ آیین‌نامه شورا و مصوبه جلسه ۶ مورخ ۱۳۸۹/۷/۱۰ شورا کرد:

۱ ـ شرایط عمومی

۱. تابعیت جمهوری اسلامی ایران

۲. اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی و ولایت‌فقیه

۳. داشتن صلاحیت‌های عمومی اخلاقی و شخصیتی متناسب با شأن قرآن (مبتنی بر بندهای ۴ و ۵ و ۶ جدول شماره یک مصوبه جلسه ۹ مورخ ۸۹/۱۲/۷ شورا)

۴. شخصیت حقیقی مستقل (نداشتن رابطه استخدامی با دستگاه‌های عضو شورا، پایبندی به منافع فراسازمانی و عدم تعارض منافع)

۲ ـ شرایط اختصاصی

۱. تخصص ممتاز در یکی از حوزه‌های آموزشی، پژوهشی، تبلیغی ترویجی یا مدیریتی امور قرآنی

۲. حداقل ۱۰ سال سابقه مفید در فعالیت‌های قرآنی

۳. حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن

۴. داشتن حداقل ۳۵ سال سن

۳ ـ اولویت‌ها

۱. سابقه تولید آثار قرآنی اعم از کتاب، مقاله، محصولات و خدمات قرآنی

۲. سابقه ارائه اثر یا طرح ممتاز قرآنی موفق در سطح ملی

۳. آشنایی با مدیریت راهبردی و فرهنگی، هنر، رسانه و فضای مجازی و بین‌الملل

۴. تجربه مؤثر در مدیریت یا برنامه‌ریزی امور قرآنی در سطح ملی یا استانی

۴ ـ وظایف

۱. مشارکت فعال در مباحث جلسات

۲. اختصاص وقت در جلسات یا گروه‌های مطالعاتی

۳. تعامل با مجامع نخبگانی و هسته‌های اندیشه‌ورزی برای اخذ نظر و انتقال به جلسات تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری

۵ ـ فرایند شناسایی و معرفی

۱. فراخوان عمومی دبیرخانه از طریق سامانه ثبت‌نام متقاضیان

۲. تشکیل کمیته منتخب شورا در دبیرخانه برای احراز شرایط

۳. معرفی افراد واجد شرایط و اولویت‌ها به شورا جهت انتخاب

تبصره ۱ ـ افراد با کسب حداقل نصف تعداد آرای حاضران در جلسه شورا انتخاب شده و احکام عضویت ایشان توسط رئیس شورا برای مدت دو سال صادر می‌شود.

تبصره ۲ ـ غیبت هر یک از صاحب‌نظران در بیش از سه جلسه رسمی شورا، کمیسیون و مجمع مشورتی در طول سال به منزله انصراف از عضویت است و عضو علی‌البدل منصوب و جایگزین می‌شود و مانع عضویت برای حداقل یک دوره بعد خواهد بود.

تبصره ۳ ـ دوره عضویت صاحب‌نظران دو سال است و به منظور گردش نخبگانی، انتخاب هر فرد برای بیش از دو دوره متوالی امکان‌پذیر نخواهد بود.

تبصره ۴ ـ اعضای کمیته بند دوم برای هر دوره در شورا انتخاب می‌شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

سایر مصوبات دهه اول آبان ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/08/01 لغایت 1402/08/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     دستورالعمل چگونگی تشخیص…

قوانین دهه اول آبان ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/08/01 لغايت 1402/08/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون تمدید قانون برنامه پنج‌ساله…

سایر مصوبات دهه سوم مهر ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/07/21 لغایت 1402/07/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران       نظریه‌‌‌‌ رئیس…

مصوبات شوراها دهه سوم مهر ۱۴۰۲

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1402/07/21 لغایت 1402/07/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   شورای‌عالی انقلاب فرهنگی…
keyboard_arrow_up