مصوبات شوراها دهه دوم مهر ۱۴۰۱

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات شوراها

منتشره از تاریخ

1401/07/11 لغایت 1401/07/20

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 

شوراي‌عالي انقلاب فرهنگی

مصوبه سياست‌ها و ضوابط انتقال دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در رشته‌هاي پزشکي، دندانپزشکي و داروسازي خارج کشور به دانشگاه‌هاي داخل

 

شوراي‌عالي انقلاب فرهنگی

مصوبه سياست‌ها و ضوابط انتقال دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در رشته‌هاي پزشکي، دندانپزشکي و داروسازي خارج کشور به دانشگاه‌هاي داخل

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22589 – 18/07/1401

(مصوب جلسه ۱۶۶ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور)

شماره 1401/10606/د ش ـ ۱۴۰۱/۷/۱۰

مصوبه سیاست‌ها و ضوابط انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی خارج کشور به دانشگاه‌های داخل

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مصوبه “سیاست‌ها و ضوابط انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی خارج کشور به دانشگاه‌های داخل” که در جلسه ۱۶۶ مورخ ۱۵‏‏/۶‏‏/۱۴۰۱ شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور و بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسیده است، با استناد به مواد ۵ و ۶ مصوبه جلسه ۷۰۰ مورخ ۱۷‏‏/۸‏‏/۱۳۹۰ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:

۱‏‏ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است فهرست دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی مورد تأیید برای تحصیل در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی خارج از کشور را تهیه کند و در سامانه معاونت آموزشی قرار دهد. انتقال به داخل کشور صرفاً برای دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی امکان‌پذیر است.

تبصره ۱‏ـ تصمیم‌گیری در خصوص فرزندان مأمورین ثابت دولت جمهوری اسلامی ایران که کشور محل خدمت والدین، فاقد دانشگاه مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد، بر عهده شورای انتقال دانشجویان ایرانی خارج از کشور آن وزارتخانه است.

تبصره ۲‏ـ فهرست دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی مورد تأیید برای تحصیل در رشته پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی خارج از کشور، هر سه سال یک‌بار، قابل بازبینی و تغییر است و تغییرات یک سال پس از انتشار ملاک عمل قرار می‌گیرد و تا یک سال پس از انتشار فهرست جدید، پذیرش طبق لیست مسبوق مورد تأیید و اقدام است.

۲‏ـ انتقال دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور که پس از اول ژانویه ۲۰۱۹ وارد دانشگاه شده‌اند، با گذارندن ۷۲ واحد درسی مرتبط و از طریق شرکت و قبولی در آزمون ارزیابی صلاحیت علمی صورت می‌پذیرد.

۳‏‏ـ تعیین شروع به تحصیل افراد در خارج از کشور با در نظر گرفتن همه معیارهای ذیل صورت می‌گیرد:

۱) تاریخ ویزا یا اقامت معتبر

۲) خروج از کشور و حضور در کشور محل تحصیل بر اساس مستندات گذرنامه

۳) گواهی اشتغال به تحصیل با ذکر زمان شروع برگزاری کلاس‌های درسی

۴‏‏ـ آزمون ارزیابی صلاحیت علمی توسط مرکز سنجش آموزش علوم پزشکی به صورت سالانه برگزار می‌شود. حدنصاب قبولی ۶۰ درصد نمره کل آزمون خواهد بود و ظرفیت پذیرش توسط شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی تعیین می‌شود.

۵ ‏‏ـ متقاضیانی که حدنصاب قبولی ۶۰ درصد نمره کل آزمون را کسب کرده‌اند، بر اساس نمره و ظرفیت‌های تعیین‌شده، امکان تحصیل در مقاطع دکتری عمومی یا کارشناسی پیوسته رشته‌های علوم پزشکی به شرح ذیل را خواهند داشت:

۱) حداکثر ۲ درصد از تعداد شرکت‌کنندگان در آزمون ارزیابی علمی هر سال، بر اساس بالاترین نمره، می‌توانند در مقطع دکتری عمومی رشته‌های پزشکی، ‌دندانپزشکی و داروسازی در دانشگاه‌های داخل کشور در رشته محل‌های تعیین‌شده توسط شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی ادامه تحصیل دهند.

۲) سایر متقاضیانی که حدنصاب قبولی ۶۰ درصد نمره کل آزمون را کسب نموده‌اند، لیکن جزو مشمولین بند نخست نشده‌اند می‌توانند:

الف‏ ـ جهت ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی پیوسته رشته‌های علوم پزشکی موجود، در رشته محل‌های تعیین‌شده توسط شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی انتخاب رشته کنند.

تبصره‏ ـ این افراد پس از دانش‌آموخته‌شدن در مقطع کارشناسی پیوسته، همانند سایر دانش‌آموختگان مقاطع کارشناسی داخل کشور، از طریق شرکت در آزمون‌های ورودی مربوطه، امکان ادامه تحصیل در مقطع دکتری عمومی رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی و یا مقاطع کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری تخصصی (Ph.D) متناسب با رشته تحصیلی مقطع کارشناسی را خواهند داشت.

ب‏ ـ جهت ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی پیوسته رشته حد واسط علوم سلامت در رشته محل‌های تعیین‌شده توسط شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی اقدام کنند. این گروه پس از گذراندن ۷۶ واحد در این رشته می‌توانند در آزمون علوم پایه شرکت کنند و در صورت کسب نمره قبولی در این آزمون، در مقطع دکتری عمومی رشته‌های پزشکی، ‌دندانپزشکی و داروسازی در دانشگاه‌های داخل کشور در رشته‌محل‌های تعیین‌شده توسط شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی ادامه تحصیل دهند.

تبصره ۱‏ـ حداکثر تعداد دفعات مجاز شرکت در آزمون علوم پایه برای متقاضیان مذکور ‌سه نوبت خواهد بود.

تبصره ۲‏ـ متقاضیانی که در این آزمون نمره قبولی را کسب نکرده‌اند، می‌توانند در مقطع کارشناسی پیوسته رشته حد واسط علوم سلامت با گرایش پرستاری، بهداشت عمومی و سایر گرایش‌های علوم پزشکی ادامه تحصیل دهند.

تبصره ۳‏ـ معاونت آموزشی وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی برای این منظور، نسبت به ایجاد رشته حد واسط علوم سلامت در مقطع کارشناسی با گرایش‌های مختلف و نیز صدور مجوز پذیرش دانشجوی پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی از مقطع کارشناسی اقدام خواهد کرد.

۶ ‏‏ـ دانشجویان انتقالی مشمول این مصوبه ملزم به پرداخت شهریه تحصیلی بر اساس مصوبات هیئت‌امنای دانشگاه مقصد هستند.

تبصره‏ ـ میزان شهریه با توجه به نوع رشته و سطح خدمات آموزشی، کمک‌آموزشی و رفاهی ارائه‌‌شده و نیز با در نظر گرفتن سرانه سالانه موردنیاز برای تربیت دانشجو که از سوی سازمان برنامه‌ و بودجه کشور اعلام می‌گردد، توسط هیئت‌امنای دانشگاه مقصد تعیین می‌شود.

۷‏‏ـ مرکز سنجش آموزش علوم پزشکی موظف است به صورت سالیانه گزارشی از اجرای این مصوبه را به ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ارائه کند.

۸‏‏ ـ این سیاست‌ها به مدت پنج سال از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراست. تصمیم‌گیری در خصوص تداوم یا تغییر این سیاست‌ها بر عهده شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور خواهد بود.

دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

و رئیس شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ـ سعیدرضا عاملی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

سایر مصوبات دهه اول خرداد ۱۴۰۳

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1403/03/01 لغایت 1403/03/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مصوبه شماره ۴ جلسه شماره…

مصوبات شوراها دهه اول خرداد ۱۴۰۳

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1403/03/01 لغایت 1403/03/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اساسنامه…
keyboard_arrow_up