مصوبات شوراها دهه سوم اردیبهشت 1400

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات شوراها

منتشره از تاریخ

1400/02/21 لغایت 1400/02/31

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

الف ـ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

الحاقیه ماده ۸ آیین‌نامه شورای توسعه فرهنگ قرآنی         

اقدامات الحاقی به برنامه جامع فعالیت‌های قرآنی در فضای مجازی 

ب ـ شورای‌عالی شهرسازی و معماری

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون دعوت از حرفه‌مندان و اساتید دانشگاه برای شرکت در جلسات شورا      

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح سامان‌دهی فضایی ـ عملکردی حوضه‌های آبریز سدهای تأمین‌کننده آب شرب تهران حوضه آبریز سد امیرکبیر در استان البرز         

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح ساماندهی طبیعت‌گردی و گردشگری جزیره آشوراده

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح بازآفرینی خیابان فدائیان اسلام        

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ضرورت تهیه طرح ویژه برای محورها و شریان‌های با شرایط خاص در سطح کشور

 

 

الف ـ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

الحاقیه ماده ۸ آیین‌نامه شورای توسعه فرهنگ قرآنی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22183-27/02/1400

شماره 1400/2300/دش-۱۴۰۰/۲/۱۵

دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی

کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی ترویجی قرآن کریم

به پیوست الحاقیه ماده ۸ آیین‌نامه شورای توسعه فرهنگ قرآنی، مصوب جلسه پنجاه و دوم مورخ ۱۴۰۰/۲/۵ این شورا، مبنی بر عضویت وزارت بهداشت، درمان و علوم پزشکی و ستاد عالی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد در کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی قرآن کریم جهت اطلاع و اجرا ابلاغ می‌شود.

دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی ـ سید سعیدرضا عاملی

 

الحاقیه ماده ۸ آیین‌نامه شورای توسعه فرهنگ قرآنی

(مصوب جلسه ۵۲ مورخ ۱۴۰۰/۲/۵ شورای توسعه فرهنگ قرآنی)

شورای توسعه فرهنگ قرآنی در جلسه ۵۲ مورخ ۱۴۰۰/۲/۵، الحاق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ستاد عالی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد به فهرست دستگاه‌های عضو کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی ترویجی قرآن کریم (پیشنهادی کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی ترویجی قرآن کریم) مندرج در ماده ۸ آیین‌نامه شورای توسعه فرهنگ قرآنی را به تصویب رساند.

 

 

اقدامات الحاقی به برنامه جامع فعالیت‌های قرآنی در فضای مجازی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22183-27/02/1400

شماره 1400/2305/دش- ۱۴۰۰/۲/۱۵

جناب آقای دکتر سیدعباس صالحی

وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی ترویجی قرآنی

بازگشـت به نامه شماره ۲۶۵۱۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹، به پیوست اقدامات الحاقی به برنامه جامع فعالیت‌های قرآنی در فضای مجازی (پیشنهادی آن کمیسیون)، مصوبه جلـسه ۵۲ مورخ ۱۴۰۰/۲/۵ شـورای توسعه فرهنـگ قـرآنی، جهـت اجرا ابلاغ می‌شود.

همچنین اولویت‌های ده‌گانه اجرایی سال ۱۴۰۰ این برنامه جامع نیز به تأیید شورای توسعه رسید.

مقتضی است کارگروه فضای مجازی کمیسیون با برنامه‌ریزی مستمر و برگزاری جلسات منظم راهبری اجرای اولویت‌های فوق را تعقیب کند.

دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی ـ سید سعیدرضا عاملی

 

اقدامات الحاقی به برنامه جامع فعالیت‌های قرآنی در فضای مجازی

(مصوب جلسه ۵۲ مورخ ۱۴۰۰/۲/۵ شورای توسعه فرهنگ قرآنی)

شورای توسعه فرهنگ قرآنی بر اساس پیشنهاد جلسه.. مورخ… کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی-ترویجی قرآنی، اقدامات الحاقی به برنامه جامع فعالیت‌های قرآنی در فضای مجازی (مصوب جلسه ۴۰ مورخ ۱۳۹۷/۳/۵ شورای توسعه فرهنگ قرآنی) را به شرح زیر تصویب کرد:

الف ـ اقدامات الحاقی

۱. حمایت از مراکز و گروه‌های پژوهشی برای تولید دانش و محتوای توسعه فعالیت‌های قرآنی در فضای مجازی

۲. حمایت و ساماندهی فعالیت‌های قرآنی جهت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های فضای مجازی در شرایط اضطراری (مانند شیوع ویروس، آلودگی هوا و سایر شرایط اضطراری مشابه)

۳. برنامه‌ریزی تقویت زیرساخت‌های مجازی و فناوری‌های نوین در فعالیت‌های قرآنی کشور

۴. الگوسازی و برندسازی در زمینه تولید محتوا و تولید آثار و محصولات قرآنی در فضای مجازی

۵. جهت‌دهی فعالان و فعالیت‌های قرآنی به فعالیت تخصصی در فضای مجازی (۲۰ درصد فعالان قرآنی هر استان)

۶. فرهنگ‌سازی ضرورت تدوین پیوست فضای مجازی برای کلیه فعالیت‌های قرآنی

۷. ایجاد صندوق‌ سـرمایه‌گذاری خطرپذیر در حـوزه قرآن و فضای مجازی (۱ صندوق)

۸. ساماندهی تولید هماهنگ و هم‌افزای محتوای قرآنی با رویکرد مخاطب جهانی در بستر فضای مجازی به خصوص در شرایط بحرانی و اضطراری

۹. گفتمان‌سازی منویات قرآنی مقام معظم رهبری در نامه به جوانان اروپایی در بستر فضای مجازی

 

 

ب ـ شورای‌عالی شهرسازی و معماری

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون دعوت از حرفه‌مندان و اساتید دانشگاه برای شرکت در جلسات شورا

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22183-27/02/1400

شماره 1395/300- ۱۴۰۰/۱/۱۰

مدیرکل محترم دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ به منظور ایجاد تعامل سازنده و هم‌افزایی بین مراجع نظریه‌پرداز و سیاست گزار در حوزه معماری و شهرسازی کشور و بهره‌مندی از توان علمی و تخصصی صاحب‌نظران فعال در سطح حرفه و دانشگاه، مقرر نمود دبیرخانه شورای‌عالی متناسب با مباحث مطرح در جلسات شورای‌عالی از حرفه‌مندان، اعضاء هیأت‌علمی و اساتید مرتبط دانشگاه و دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی بدون حق رأی برای شرکت در جلسات دعوت به عمل آورد.

مراتب جهت اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح سامان‌دهی فضایی ـ عملکردی حوضه‌های آبریز سدهای تأمین‌کننده آب شرب تهران حوضه آبریز سد امیرکبیر در استان البرز

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22183-27/02/1400

شماره 5735/300- ۱۴۰۰/۱/۲۱

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز

در اجرای ابلاغیه مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۶ دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی با موضوع مقابله با آلودگی منابع آب شرب تهران و تکلیف محوله به وزارت راه و شهرسازی طی بند ۱۳ ابلاغیه مذکور مبنی بر تهیه طرح ساماندهی مناطق واقع در حوضه‌های آبریز با تأکید بر ساماندهی نقاط تفرجگاهی، تدوین راهکارهای اجرایی، ضوابط ویژه ساخت‌وساز و کنترلی به تفکیک کاربری‌ها، و تصویب آن در شورای‌عالی شهرسازی و معماری و ابلاغ به استانداری‌های تهران و البرز برای اجرا، بررسی طرح تهیه‌شده توسط معاونت شهرسازی و معماری با عنوان “طرح ساماندهی فضایی ـ‌ عملکردی حوضه‌های آبریز سدهای تأمین‌کننده آب شرب تهران (با رویکرد حفاظت از آب و گردشگری پایدار)” در دستور کار شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران قرار گرفت.

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرو بررسی و تصویب طرح در محدوده حوضه آبریز سد‌های طالقان و امیرکبیر (در جلسات مورخ ۹۹/۹/۳ و ۹۹/۱۰/۱)، در جلسه مورخ ۹۹/۱۲/۱۱ خود پس از استماع گزارش کمیته فنی شماره ۵ در خصوص نتایج بررسی طرح در حوضه آبریز سد امیرکبیر، احکام طرح برای حوضه آبریز مذکور را به شرح زیر تصویب نمود:

۱ـ با توجه به اینکه حوضه آبریز سد امیرکبیر یکی از ۵ سد مطالعات جامع طرح یادشده است، شورای‌عالی رعایت احکام 1 الی 9 مصوبه مورخ 1/10/99 خود در خصوص حوزه آبریز سد طالقان را برای حوزه آبریز سد امیرکبیر نیز مورد تأکید و تصویب قرار داده و در خصوص حوزه آبریز سد امیرکبیر مقرر نمود در ارتباط با تصفیه‌خانه شماره 3 واقع در منطقه بیلقان در پایین‌دست سد امیرکبیر احکام سامان‌دهی موردنیاز در اسناد نهایی طرح ارائه شود.

2- لازم است مهندسین مشاور تهیه‌کننده طرح، اسناد نهایی و ملاک عمل طرح به شرح زیر را برای حوزه آبریز سد امیرکبیر استان البرز را جهت طی مرحله ابلاغ ظرف مدت یک ماه از اعلام مصوبه شورای‌عالی ارائه کند:

– نقشه سیاست‌گذاری توسعه فضایی؛

– نقشه پهنه‌بندی استفاده از اراضی؛

– ضوابط و مقررات استفاده از اراضی؛

– نظام (ساختار و راهکارهای) اجرایی طرح.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح ساماندهی طبیعت‌گردی و گردشگری جزیره آشوراده

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22183-27/02/1400

شماره 9431/300- ۱۴۰۰/۱/۲۸

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گلستان

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ طرح ساماندهی طبیعت‌گردی و گردشگری جزیره آشوراده را با عنایت به مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۷ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گلستان و امعان‌نظر به صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ کمیته ملی ارزیابی اثرات زیست‌محیطی شماره 96/47471 مورخ ۹۶/۱۱/۲۸ و توافقات حاصله در مورخ ۹۳/۹/۱۰ در حضور معاون اول محترم رئیس‌جمهور فی‌مابین وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و سازمان حفاظت محیط‌زیست با حضور استاندار محترم گلستان (آقای دکتر حق‌شناس)، نماینده محترم ولی‌فقیه در استان (آیت اله نورمفیدی) و نمایند محترم مجلس شورای اسلامی (جناب آقای ایری) و سایر مسولین مرتبط موردبررسی قرار داد و ضمن تأکید بر اهمیت فوق‌العاده زیست‌محیطی جزیره آشوراده و شبه‌جزیره و تالاب میانکاله به عنوان پناهگاه حیات‌وحش و ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره و اولویت قطعی حفاظت از ارزش‌های طبیعی و تداوم حیات آن بر همه طرح‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای و مخالفت با هرگونه بارگذاری متمرکز تحت هر عنوان در جزیره آشوراده مقرر نمود:

در راستای تحقق درخواست‌های مراجع استانی و مجوزات صادره از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست مبنی بر اجرای طرح طبیعت‌گردی در جزیره؛ طرح یکپارچه گردشگری در حوزه “جزیره آشوراده و بندر ترکمن” به مثابه یک کلیت یکپارچه در ساحل بندر، دریا و جزیره با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه موجود نظیر جذابیت‌های جزیره آشوراده و میانکاله، مسیر و ایستگاه ریلی قدیمی موجود در بندر ترکمن، اسکله جدیدالتصویب بندر ترکمن و مسیر کوتاه دریایی بین جزیره و بندر جهت پاسخگویی به طیف وسیع و متنوعی از فرصت‌های تفرج و گردشگری در چارچوب زیر و در دو بخش “جزیره” و “بندر” حداکثر ظرف مدت سه ماه تهیه و پس از تأیید در مراجع استانی با کنترل دبیرخانه توسط دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغ شود.

الف: در بخش واقع در جزیره آشوراده در محدوده موسوم به ۲۲ هکتاری فعالیت‌های معطوف به طبیعت‌گردی و تفرج گسترده با بارگذاری حداقلی صرفاً جهت احداثات مرتبط با پذیرش، هدایت و خدمت‌رسانی گردشگران ورودی با استفاده از مصالح بومی و زمینه‌گرا، بدون استقرار هرگونه فضای اقامتی، پذیرایی، تجاری ـ خدماتی، ورزشی (سرپوشیده)، تفریحی (سرپوشیده) و فرهنگی و غیره اجرا می‌گردد.

ب: در بخش واقع در ساحل بندر ترکمن در محدوده اراضی موسوم به ۱۳۴ هکتاری با رصد نیازهای گردشگران ورودی کلیه فضاهای اقامتی، (شامل هتل، متل و فضاهای بوم گردی)، پذیرایی، تفریحی، فرهنگی، ورزشی (انواع سالن‌های سرپوشیده و روباز)، تجاری و خدماتی و غیره استقرار می‌یابد.

تبصره ۱: هرگونه سکونت اعم از موقت و دائم در این بخش ممنوع است.

تبصره ۲: بنا بر تصریحات قانونی، تهیه و تأیید مطالعات ازریابی اثرات زیست میحطی (EIA) در این بخش ضروری خواهد بود.

تبصره ۳: میزان احداثات موردنیاز در این سایت با رصد و برآورد دقیق میزان گردشگران ورودی، محدودیت‌های طبیعی منطقه، ملاحظات زیست‌محیطی، زیرساخت‌های آب و انرژی قابل تخصیص، توسط مهندسین مشاور ذیصلاح برآورد خواهد شد.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح بازآفرینی خیابان فدائیان اسلام

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22183-27/02/1400

شماره 179760/300-۱۳۹۹/۱۲/۲۴

شهردار محترم تهران

استانداری محترم تهران

رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹۹/۱۱/۱۳ طرح بازآفرینی خیابان فدائیان اسلام را با توجه به صورت‌جلسه شماره ۶۰۹ مورخ ۹۹/۷/۲۸ کمیسیون ماده ۵ تهران موردبررسی قرار داد و ضمن امعان‌نظر به صورت‌جلسه مورخ ۹۹/۱۱/۱ کمیته فنی یک طرح مذکور را با تأکید بر رعایت موارد زیر تصویب نمود:

۱ـ با عنایت به ممیزی انجام‌شده در محدوده طرح مقرر گردید کلیه اراضی و املاک با مساحت بیش از یک هکتار تحت لایه “ذخیره توسعه و نوسازی شهر تهران “در سند پهنه‌بندی طرح مشخص و هرگونه اقدام در خصوص آن بر اساس دستورالعمل “تدقیق شناسایی و بهره‌برداری از اراضی ذخیره نوسازی شهر تهران مصوب جلسه ۵۸۹ کمیسیون ماده ۵ تهران مورخ ۹۸/۷/۲۹ انجام گردد. تأکید می‌گردد اختصاص حداقل ۵۰ درصد از سطح عرصه‌های مذکور به خدمات بر اساس مفاد قسمت “ج ” از دستورالعمل مذکور الزامیست. لذا لازم است کلیه احکام و ضوابط احتمالی مغایر با این حکم از طرح حذف شود.

تبصره: تصمیم‌گیری در خصوص عرصه‌های صنعتی دارای ارزش میراث صنعتی مطابق مصوبه مورخ ۹۴/۴/۲۲ با حفظ ارزش‌های میراث صنعتی انجام خواهد شد.

۲ـ در محدوده طرح، کلیه خدمات تثبیت‌شده طرح تفصیلی تهران که فاقد حقوق مکتسبه می‌باشند، تحت پهنه (۴ کدی) تثبیت و از پیشنهاد پهنه سکونت یا فعالیت بر روی آنها خودداری گردد.

۳ـ هرگونه احداث بنا در حریم تدقیق شده گسل‌های متداخل با محدوده طرح، به ضوابط ساخت‌وساز در پهنه‌های گسلی مصوب ۹۹/۱۰/۱ شورای‌عالی مستند گردد.

۴ـ در کلیه جداول مربوط به ضوابط احداث بنا حدنصاب اندازه قطعات و عرض معبر و ضریب اختلاط سکونت (برای پهنه m) اضافه گردد.

۵ ـ رعایت دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری تهران (موضوع مصوبه مورخ ۹۸/۴/۳ شورای‌عالی شهرسازی و معماری) برای کلیه قطعاتی که حسب مورد باغ تشخیص داده می‌شوند الزامیست.

۶ ـ با عنایت به اینکه محور فدائیان اسلام در طرح به عنوان الگوی خیابان کامل دیده شده است، انجام پیشنهادهای طرح در حوزه حمل‌ونقل منوط به تأیید مطالعات مربوطه در معاونت حمل‌ونقل شهرداری تهران خواهد بود.

۷ـ با توجه به وجود نیروگاه بعثت، پمپ‌بنزین و گاز و انبارهای موجود در محدوده طرح، بر تکمیل ملاحظات و الزامات مربوط به پدافند غیرعامل مطابق مصوبه مورخ ۹۶/۲/۱۱ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تأکید می‌گردد.

۸ ـ تغییر پهنه اراضی موسوم به “خدمات موتوری شهرداری” از “خدمات” به “سکونت ” صرفاً در صورت تخصیص به بازآفرینی محدوده موسوم به گود باغ آذری مورد تأیید می‌باشد.

۹ـ از آنجا که کمیته موسوم به ” کمیته توسعه و عمران طرح بازآفرینی خیابان فدائیان اسلام” فاقد جایگاه تصویبی در حوزه ضوابط و مقررات طرح تفصیلی است، لازمست کلیه موارد مرتبط با تغییر پهنه‌بندی یا تراکم ساختمانی که در طرح حاضر تعیین تکلیف نشده است، در کمیسیون ماده ۵ تهران مطرح گردد. بدیهی است راهبری و هدایت طرح مذکور در چهارچوب ضوابط، مقررات و پهنه‌های مصوب این طرح توسط کمیته مذکور بلامانع و ضروری خواهد بود.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ضرورت تهیه طرح ویژه برای محورها و شریان‌های با شرایط خاص در سطح کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22183-27/02/1400

شماره 1394/300- ۱۴۰۰/۱/۱۰

معاون محترم حمل‌ونقل

مدیرکل محترم دفتر طرح‌ریزی شهری و طرح‌های توسعه و عمران

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ بنا بر پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، ضرورت تهیه طرح ویژه ساماندهی اراضی پیرامون محورها و شریان‌های با شرایط خاص در سطح کشور را با هدف حفاظت از ارزش‌های طبیعی و محیطی پیرامون آنها، بهره‌مندی نظام‌مند از ظرفیت و ویژگی خاص محور (گردشگری ـ لجستیکی ـ خدماتی و…..) و اعمال نظام دقیق و شفاف حکمروایی در عرصه‌های مجاور این محور‌ها و جلوگیری از تصرفات و ساخت‌وسازهای مغایر با ضوابط و مقررات، با تأکید بر موارد زیر تصویب نمود:

۱ـ شرح خدمات طرح‌های مذکور مقیاس طرح و و فهرست محور‌های مشمول با هماهنگی معاونت حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی توسط معاونت شهرسازی و معماری تهیه و به تأیید کمیته فنی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران خواهد رسید.

۲ـ طرح‌های تهیه‌شده بر اساس شرح خدمات مصوب، بعد از بررسی در کمیته فنی به تصویب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران خواهد رسید.

۳ـ با توجه به ضرورت بررسی، پایش و کنترل تأثیر و تأثر احداث محور‌های شریانی کشور بر سازمان فضایی و عملکردی پهنه‌های مجاور آنها مقرر گردید با تأکید وزیر محترم راه و شهرسازی طرح مربوط به احداث محور‌های مذکور قبل از تصویب نهایی جهت هماهنگی و انطباق با طرح‌های فرادست منطقه‌ای و ناحیه‌ای به شورای‌عالی شهرسازی و معماری ارجاع شوند.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

سایر مصوبات دهه سوم تیر ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/04/21 لغایت 1402/04/31 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   آیین‌نامه تـسهیلات صندوق تعاون…

سایر مصوبات دهه دوم تیر ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/04/11 لغایت 1402/04/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   دستورالعمل ساماندهی نظارت و…

مصوبات شوراها دهه دوم تیر ۱۴۰۲

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1402/04/11 لغایت 1402/04/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران الف ـ شورای‌عالی سازمان…
keyboard_arrow_up