مصوبات شوراها دهه سوم مرداد 1400

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات شوراها

منتشره از تاریخ

1400/05/21 لغایت 1400/05/31

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 

شورای‌عالی شهر سازی و معماری

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون چارچوب طراحی شهری مجموعه ۱۲۰ هکتاری و طرح جامع سه‌بعدی فاز دوم برج میلاد          

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر اصفهان موضوع تغییر کاربری اراضی قائمیه      

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون بررسی ضرورت تهیه طرح ویژه توسعه منطقه مرزی سومار و طرح راهبردی یکپارچه توسعه مناطق و مبادی مرزی کشور

 

 

شورای‌عالی شهر سازی و معماری

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون چارچوب طراحی شهری مجموعه ۱۲۰ هکتاری و طرح جامع سه‌بعدی فاز دوم برج میلاد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22256 -24/05/1400

شماره 18631/300 – ۱۴۰۰/۲/۱۵

شهردار محترم تهران

استاندار محترم و رئیس برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران

رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵، با استناد به بند ۸ ـ ۲ جدول “ب” پیوست شماره ۴ سند اصلی طرح جامع مصوب شهر تهران (۱۳۸۶) و بر اساس‌نامه شماره 80/996667 مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۹ معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران منضم به صورت‌جلسه ۶۰۷ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۷ کمیسیون ماده ۵ شهر تهران، ” چهارچوب طراحی شهری مجموعه ۱۲۰هکتاری و طرح جامع سه‌بعدی فاز دوم برج میلاد ” را بررسی و ضمن تصویب چهارچوب مذکور مقرر نمود:

۱ـ طرح معماری بناها و‌‌ فضاهای شهری پیرامون برج میلاد، در چهارچوب مصوب و با رعایت موارد زیر توسط شهرداری تهران تهیه و پس از تائید دبیر شورای‌عالی ملاک اقدام قرار گیرد:

۱ـ ۱ـ به منظور تحقق اهداف چشم‌انداز مجموعه برج میلاد و اراضی پیرامون با عنوان «بام فرهنگ، هنر و فناوری تهران و عرصه دیپلماسی فرهنگی» ضروری است کلیه کاربری‌ها و عملکردهای پیشنهادی در طرح در راستای تحقق چشم‌انداز مذکور باشد.

۱ـ ۲ـ تمهیدات لازم به منظور حفظ یکپارچگی فضایی محدوده طرح و با عناصر تأثیرگذار هم پیوند پیرامون آن از جمله پارک پردیسان و رود ـ دره اوین ـ درکه اتخاذ گردد.

۱ـ ۳ـ نتایج مربوطه به مطالعات پدافند غیرعامل، عارضه‌سنجی ترافیکی و ارزیابی اثرات محیط‌زیستی اجرای طرح در محدوده اراضی ۱۲۰ هکتاری (EIA) پس از تائید در مراجع ذی‌ربط در اسناد خروجی و پیشنهاد‌های اجرایی طرح منعکس گردد.

۱ـ ۴ـ حریم کلیه مسیل‌ها و آبراهه‌های متداخل با محدوده طرح بر اساس اعلام شرکت آب منطقه‌ای و همچنین حرایم تدقیق شده گسل‌های متداخل با اراضی بر اساس آخرین مصوبه شورای‌عالی در طرح دیده شود. بدیهی است رعایت ضوابط ابلاغ‌شده ساخت‌وساز در پهنه‌های گسلی در تعیین نوع فعالیت و میزان احداثات عرصه‌های تداخلی با حریم گسل الزامی است.

۲ـ به منظور تنظیم عوامل مؤثر بر کیفیت محیطی و منظر شهری و در راستای حفظ یکپارچگی سازمان فضایی طرح در شئون مختلف آن بر تهیه سند جامع برنامه‌ریزی، اجرا و مدیریت یکپارچه اراضی در طول ساخت و بهره‌برداری عنوان یکی از اسناد الزام‌آور طرح تأکید می‌گردد.

۳ـ ضمن تأکید بر اتخاذ راهکار فوری و کوتاه‌مدت توسط شهرداری جهت حفظ ایمنی عرصه ۴/۲ هکتاری گودبرداری شده در بخش شمالی مرکز همایش‌ها، بر اولویت اجرای طرح معماری در محل گود مذکور تأکید می‌گردد.

 مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

مصوبه شروای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر اصفهان موضوع تغییر کاربری اراضی قائمیه

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22256 -24/05/1400

شماره 18620/300 – ۱۴۰۰/۲/۱۵

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی

طرح تفصیلی با طرح جامع شهر اصفهان موضوع تغییر کاربری اراضی قائمیه

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۳ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۲ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر اصفهان موضوع تغییر کاربری اراضی قائمیه به مساحت حدود ۲۶/۵ هکتار در مالکیت دولت (شرکت آب منطقه‌ای و شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان) از “خدمات بزرگ منطقه‌ای” به “مسکونی و خدماتی” به منظور تأمین منابع مالی طرح‌های آب‌رسانی به ۱۴ شهر استان (سامانه دوم) را موردبررسی قرار داده و ضمن توجه به صورت‌جلسه مورخ ۱۵/ ۱۴۰۰/۱کمیته فنی شماره یک و موافقت کلی با تغییر کاربری اراضی مذکور مقرر نمود طرح تفکیکی اراضی در چهارچوب زیر تهیه و به تصویب کمیسیون ماده ۵ رسیده و پس از تائید دبیر شورای‌عالی ملاک اقدام قرار گیرد.

۱ـ سقف جمعیت‌پذیری پیشنهادی اراضی (۷۲۰۰ نفر) با هدف تأمین حداکثری سرانه خدماتی در مقیاس شهر و در عین حال حفظ توجیه اقتصادی اجرای طرح تحت نظارت استانداری تعدیل شود.

۲ـ بر ضرورت تهیه مطالعات عارضه‌سنجی ترافیکی طرح، تائید آن در شورای ترافیک استان و انعکاس نتایج آن در طرح تفکیکی اراضی قبل از هرگونه عملیات اجرایی تأکید می‌گردد.

۳ـ حداقل دو محور شهری دسترسی مطلوب محور قائمیه و بافت‌های پیرامونی زمین به عرصه‌های جنگل‌کاری شده ۱۴ هکتاری واقع در دامنه کوه دنبه را تأمین نماید.

۴ـ با عنایت به وجود رواناب‌های احتمالی، نقشه شبکه جمع‌آوری و هدایت آب‌های سطحی تهیه شده و به تائید مرجع قانونی ذی‌ربط برسد.

۵ ـ رعایت نظام سلسله ‌مراتبی ارتفاع مستحدثات در انطباق با توپوگرافی زمین و نظام ارتفاعی محلات پیرامونی و تضمین عدم انسداد کریدور‌های اصلی دید حدفاصل کوه دنبه و دشت ناژوان.

همچنین مقرر می‌گردد با توجه به اینکه تغییر کاربری این اراضی در راستای «تأمین بخشی از اعتبارات موردنیاز طرح‌های آب‌رسانی شهرهای استان اصفهان» صورت می‌پذیرد، کمیته‌ای تحت نظر استاندار محترم با عضویت مراجع نظارتی استان، اداره کل راه و شهرسازی استان و شهرداری اصفهان بر هدایت صحیح عواید مالی به طرح آب‌رسانی سامانه دوم نظارت نماید.

 مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون بررسی ضرورت تهیه طرح ویژه توسعه منطقه مرزی سومار و طرح راهبردی یکپارچه توسعه مناطق و مبادی مرزی کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22256 -24/05/1400

شماره 21077/300 – ۱۴۰۰/۲/۲۰

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون بررسی ضرورت

تهیه طرح ویژه توسعه منطقه مرزی سومار و طرح راهبردی یکپارچه

توسعه مناطق و مبادی مرزی کشور

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمانشاه

در راستای پیگیری بیانات ریاست محترم جمهوری در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱۲ مبنی بر ضرورت آبادانی منطقه سومار به عنوان یکی از نقاط مرزی مهم برای تجارت و تبادل کالا با کشور عراق و در چارچوب گردش‌کار مندرج در فراز ۱۰ ماده ۱ فصل یکم آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران، ضرورت تهیه “طرح ویژه توسعه منطقه مرزی با مرکزیت شهر سومار”، پس از هماهنگی‌های استانی در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۷/۲ کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط‌زیست و جلسه مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۴شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمانشاه به تائید رسید.

پیرو مصوبه شورای برنامه‌ریزی استان، موضوع تهیه طرح ویژه مذکور در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مطرح و شورای‌عالی پس از استماع گزارش توجیهی تهیه‌شده توسط اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه و نظرات اعضا و ریاست شورای‌عالی در خصوص ضرورت تحول کارکردی مرز و مناطق مرزی در توسعه فضایی کشور، تهیه طرح ویژه توسعه و عمران منطقه مرزی سومار را به شرح زیر مصوب نمود:

۱ـ طرح ویژه توسعه و عمران منطقه مرزی سومار با اهداف زیر تهیه شود:

۱ـ ۱ـ توسعه منطقه ارزشمند سومار و بهبود عملکرد توسعه‌ای آن در سطوح محلی، منطقه‌ای و فراملی

۱ـ ۲ـ خلق و توسعه منطقه تجاری و لجستیکی به مرکزیت شهر سومار؛

۱ ـ ۳ـ تبدیل سومار به یکی از قطب‌ها و کانون‌های توسعه اقتصادی با رویکرد مبادلات مرزی در غرب کشور؛

۱ـ ۴ـ بهره‌گیری از استعدادها و توانایی‌های توسعه همه‌جانبه منطقه سومار از طریق:

  • گسترش خدمات صنعتی ـ تولیدی، تجاری ـ بازرگانی، اقامتی ـ تفریحی، درمانی، مسکونی ویژه، لجستیک و حمل‌ونقل، آموزش و توسعه منابع انسانی؛
  • ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشترک و بین‌المللی با کشور عراق؛
  • هماهنگی با اسناد و طرح‌های فرادست از جمله ” طرح‌های توسعه و عمران ناحیه اورامانات و اسلام‌آباد غرب (پیرو مصوبه انتقال آب به دشت گرمسیری) “

۲ـ محدوده اولیه طرح در پیوست گزارش توجیهی اداره کل راه و شهرسازی استان تعیین‌شده و در طی فرایند تهیه طرح توسط مهندسین مشاور تدقیق خواهد شد.

۳ـ چارچوب شرح خدمات طرح موردنظر توسط اداره کل راه و شهرسازی استان با همکاری دفتر طرح‌ریزی شهری و طرح‌های توسعه و عمران تهیه و با تائید دبیر شورای‌عالی ابلاغ خواهد شد.

۴ـ طرح با کارفرمایی اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه تهیه خواهد شد.

۵ ـ طرح ویژه توسعه و عمران منطقه مرزی سومار پس از تائید در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمانشاه به تصویب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران خواهد رسید.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه سوم اردیبهشت ۱۴۰۳

قوانین منتشره از 1403/02/21 لغايت 1403/02/31 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   قانون تأمین‌مالی تولید و زیرساخت‌ها متن…
keyboard_arrow_up