مصوبات هیأت دولت دهه دوم مهر 1400

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات هیأت دولت منتشره از

1400/07/11 لغايت 1400/07/21

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای مهران فاطمی به عنوان استاندار یزد         

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای احمد محمدی‌زاده به عنوان استاندار بوشهر

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محمدهادی ایمانیه به عنوان استاندار فارس

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای فرهاد زیویار به عنوان استاندار لرستان     

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای مهدی دوستی به عنوان استاندار هرمزگان

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سیدرضا مرتضوی به عنوان استاندار اصفهان          

آیین‌نامه اجرایی بند (خ) تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور   

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای مهران فاطمی به عنوان استاندار یزد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22296 – 12/07/1400

شماره ۷۰۸۷۰/ت ۵۹۲۱۶ هـ ـ ۱۴۰۰/۷/۶

وزارت کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۷/۴ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آقای مهران فاطمی به عنوان استاندار یزد تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای احمد محمدی‌زاده به عنوان استاندار بوشهر

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22296 – 12/07/1400

شماره ۶۹۲۲۲/ت ۵۹۲۰۴ هـ ـ ۱۴۰۰/۷/۳

وزارت کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۶/۳۱ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آقای احمد محمدی‌زاده به عنوان استاندار بوشهر تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محمدهادی ایمانیه به عنوان استاندار فارس

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22296 – 12/07/1400

شماره ۷۱۷۶۱/ت ۵۹۲۲۰ هـ ـ ۱۴۰۰/۷/۱۰

وزارت کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۷/۷ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آقای محمدهادی ایمانیه به عنوان استاندار فارس تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای فرهاد زیویار به عنوان استاندار لرستان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22296 – 12/07/1400

شماره ۷۱۷۷۲/ت ۵۹۲۱۷ هـ ـ ۱۴۰۰/۷/۱۰

وزارت کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۷/۷ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آقای فرهاد زیویار به عنوان استاندار لرستان تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای مهدی دوستی به عنوان استاندار هرمزگان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22230 – 19/07/1400

شماره ۷۳۹۸۱/ت ۵۹۲۳۱ هـ ـ ۱۴۰۰/۷/۱۴

وزارت کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۱ /۱۴۰۰/۷ به پیـشنهاد وزارت کشور و به اسـتناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آقای مهدی دوستی به عنوان استاندار هرمزگان تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سیدرضا مرتضوی به عنوان استاندار اصفهان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22230 – 19/07/1400

شماره ۷۳۹۷۸/ت ۵۹۲۳۲ هـ ـ ۱۴۰۰/۷/۱۴

وزارت کشور

هیأت‌وزیران در جـلسه ۱۱ /۱۴۰۰/۷ به پیشنـهاد وزارت کشور و به استـناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آقای سیدرضا مرتضوی به عنوان استاندار اصفهان تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

 

آیین‌نامه اجرایی بند (خ) تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22230 – 19/07/1400

شماره ۷۳۹۷۴/ت ۵۸۷۹۲ هـ ـ ۱۴۰۰/۷/۱۴

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت کشور ـ وزارت دادگستری

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۷/۷ به پیشنهاد شماره 2/22902 مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (خ) تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی بند (خ) تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ قانون: قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ و اصلاحات بعدی آن.

۲ ـ سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.

۳ ـ دارایی‌های مشمول: واحدهای مسکونی (شامل کلیه ساختمان‌ها اعم از مستغلات، آپارتمان و ویلا) و باغ ویلاهای گران‌قیمت (با احتساب عرصه و اعیان) کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و افراد تحت تکفل آنها، با ارزش روز بیشتر از یکصد میلیارد (100000000000) ریال.

۴ ـ باغ ویلا: اماکنی که مطابق مجوز صادره به عنوان باغ شناخته‌شده و توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها حسب مورد پروانه ساخت ویلا برای آن صادر شده است.

ماده ۲ ـ نرخ مالیات سالانه دارایی‌های مشمول (با احتساب عرصه و اعیان) موضوع این آیین‌نامه، بر اساس جدول زیر می‌باشد:

 

قوانین-هیات-دولت-دهه-دوم-مهر

 

ماده ۳ ـ وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و شهرداری‌‌ها در اجرای جزء (۳) بند (خ) تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت کشور در اجرای ماده (۱۶۹) مکرر قانون موظفند داده‌ها و اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان و باغ ویلاهای گران‌قیمت از قبیل مشخصات هویتی مالک یا مالکان و افراد تحت تکفل، نشانی اقامتگاه قانونی و شماره تماس (تلفن ثابت و همراه) و مشخصات ملک و تاریخ تملک آن را به نحوی که سازمان درخواست می‌کند از طریق برخط و وب سرویس ظرف پانزده روز از تاریخ درخواست مذکور در اختیار سازمان قرار دهند.

تبصره ـ مدت‌زمان تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی در اجرای مصوبه هفتاد و دومین جلسه ستاد ملی کرونا مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۲ تا پایان آذرماه ۱۴۰۰ می‌باشد.

ماده ۴ ـ به سازمان اجازه داده می‌شود ارزش روز املاک موضوع این آیین‌نامه را متناسب با ارزش روز مبنای محاسبه آخرین ارزش معاملاتی مصوب موضوع ماده (۶۴) قانون برای هر شهر، بخش و روستا‌های تابع تعیین نماید.

ماده ۵ ـ در دارایی‌های مشمول مشاعی، ابتدا مالیات موضوع این آیین‌نامه برای کل دارایی، محاسبه و سپس هر یک از مالکین به نسبت سهم مالکیت خود، مشمول پرداخت خواهند بود.

ماده ۶ ـ در محاسبه مالیات موضوع این آیین‌نامه، هر یک از دارایی‌های مشمول، یک مستغل محسوب و جداگانه مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره ۱ ـ ملاک تشخیص مالکیت دارایی‌های مشمول در تاریخ اجرای این آیین‌نامه، سند رسمی مالکیت و یا در صورت عدم وجود سند رسمی مالکیت اسناد مثبته قابل احراز مالکیت می‌باشد.

تبصره ۲ ـ در مورد دارایی‌های مشمول متعلق به سازندگان مسکن (اعم از حقیقی و حقوقی) که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مربوط به موجب قرارداد واگذار گردیده و یا می‌گردد، با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد.

ماده ۷ ـ موارد زیر مشمول این مالیات نمی‌باشند:

۱ ـ واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای در حال ساخت.

۲ ـ واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای در سال تملک.

تبصره ۱ ـ واحدهای مسکونی تا قبل از تاریخ صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی یا نصب انشعابات آب و برق هرکدام که مقدم باشد، در حال ساخت محسوب می‌شوند.

تبصره ۲ ـ واحدهای مسکونی و باغ ویلاهایی که قبل از اعلام ارزش آن توسط سازمان یا کارگروه موضوع تبصره (۱) ماده (۴) این آیین‌نامه واگذار شده است، مشمول مالیات این آیین‌نامه نخواهد بود.

ماده ۸ ـ سازمان مکلف است پس از دریافت داده‌ها و اطلاعات واصله از مراجع مندرج در ماده (۳) این آیین‌نامه، نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۰ اقدام و مراتب را طی دو ماه به نحو مقتضی به اطلاع مالکین دارایی‌های مشمول برساند.

تبصره ـ در صورتی که ارزش روز و میزان مالیات واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای موضوع این آیین‌نامه طی موعد مقرر به اطلاع مالکین نرسد مشمول پرداخت مالیات موضوع این ماده نمی‌باشد.

ماده ۹ ـ کلیه مالکین دارایی‌های مشمول، مکلفند مالیات سالانه موضوع این آیین‌نامه را از طریق سازوکار مندرج تبصره (۱) ماده (۱۱) این آیین‌نامه حداکثر تا پایان بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ پرداخت نمایند.

ماده ۱۰ ـ چنانچه اشخاص مشمول تا پایان بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام ننمایند، سازمان می‌تواند از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون، مالیات متعلق را وصول نماید.

ماده ۱۱ ـ ادارات ثبت‌اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی مجاز به ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این آیین‌نامه برای آنها مالیات تعیین گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره نمی‌باشند. متخلف در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارد.

تبصره ۱ ـ سازمان موظف است با طراحی سامانه‌ای، امکان مراجعه، مشاهده دارایی‌های مشمول و پرداخت مالیات و دریافت گواهی موضوع این آیین‌نامه را برای اشخاص مشمول، فراهم نماید و تمهیدات لازم را به ‌منظور دسترسی برخط ادارات ثبت‌اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی به عمل آورد.

تبصره ۲ ـ سازمان مکلف است پس از وصول مالیات متعلقه موضوع این آیین‌نامه، گواهی پرداخت مالیات بر دارایی سالانه را در سامانه مربوط صادر نماید.

تبصره ۳ ـ ادارات ثبت‌اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موظفند قبل از ثبت هر نوع نقل و انتقال دارایی مشمول از قبیل بیع قطعی، صلح و هبه، اصالت پرداخت مالیات را از طریق سامانه موضوع تبصره (۱) این ماده، به صورت برخط احراز نمایند.

ماده ۱۲ ـ چنانچه اشخاص، نسبت به ارزش دارایی مشمول، مالیات متعلقه یا اقدامات اجرایی موضوع ماده (۱۰) این آیین‌نامه اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها قابل طرح و رسیدگی در هیئت موضوع ماده (۲۱۶) قانون خواهد بود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

سایر مصوبات دهه سوم تیر ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/04/21 لغایت 1402/04/31 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   آیین‌نامه تـسهیلات صندوق تعاون…

سایر مصوبات دهه دوم تیر ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/04/11 لغایت 1402/04/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   دستورالعمل ساماندهی نظارت و…

مصوبات شوراها دهه دوم تیر ۱۴۰۲

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1402/04/11 لغایت 1402/04/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران الف ـ شورای‌عالی سازمان…
keyboard_arrow_up