مصوبات هیئت دولت دهه سوم اسفند 98

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات هیئت دولت منتشره از

1398/12/21 لغايت 1398/12/29

در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

 

تصویب‌نامه در خصوص رفع ممنوعیت واردات، اعمال محدودیت و ممنوعیت صادرات، تغییر سود بازرگانی واردات و عوارض صادراتی اقلام موردنیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی        

آیین‌نامه اجرایی نحوه تعیین ازکارافتادگی کلی جانبازان و آزادگان     

تصویب‌نامه در خصوص ویرایش یا تمدید ثبت سفارش تا پایان سال 1398 برای اظهار کالاهای گروه (4) (به استثنای خودرو)     

تصویب‌نامه در خصوص پرداخت حق عضویت سال‌های 1397(2018) و 1398(2019) کمیسیون بین‌المللی الکتروتکنیک (IEC)

اصلاح بند (4) تصویب‌نامه شماره 46338/ت55521ه- مورخ 13/4/1397   

اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور       

اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (و) و جزء‌های (3-2) و (4-2) بند (و) تبصره (5) ماده‌واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور       

اصلاح تبصره (3) الحاقی به بند (1) تصویب‌نامه شماره 63793/ت55789ه- مورخ 16/5/1397  

اصلاح ماده (3) آیین‌نامه اجرایی ماده (71) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

 

 

تصویب‌نامه در خصوص رفع ممنوعیت واردات، اعمال محدودیت و ممنوعیت صادرات، تغییر سود بازرگانی واردات و عوارض صادراتی اقلام موردنیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21847-24/12/1398

شماره ۱۵۹۷۹۴/ت۵۷۵۰۹هـ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و در راستای تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

رفع ممنوعیت واردات، اعمال محدودیت و ممنوعیت صادرات، تغییر سود بازرگانی واردات و عوارض صادراتی اقلام موردنیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور تأمین نیاز مراکز درمانی و مردم برای مقابله و مهار ویروس کرونا به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

آیین‌نامه اجرایی نحوه تعیین ازکارافتادگی کلی جانبازان و آزادگان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21847-24/12/1398

شماره ۱۶۱۷۹۴/ت۵۴۷۰۴هـ۱۳۹۸/۱۲/۲۰

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

بنیاد شهید و امور ایثارگران

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد کل نیروهای مسلح (با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان برنامه‌وبودجه کشور) و به استناد ماده (۱۸) اصلاحی قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران ـ مصوب۱۳۹۵ـ آیین‌نامه اجرایی نحوه تعیین ازکارافتادگی کلی جانبازان و آزادگان را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی نحوه تعیین ازکارافتادگی کلی جانبازان و آزادگان

ماده ۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ـ بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران

۲ـ نیروهای مسلح: ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

۳ـ کمیسیون پزشکی: کمیسیون پزشکی تخصصی بنیاد و کمیسیون‌های عالی پزشکی نیروهای مسلح.

۴ـ ازکارافتادگی کلی: وضعیت جانبازان و آزادگان دارای اختلالات و نقص‌های جسمی یا روانی ناشی از جانبازی با تشخیص کمیسیون پزشکی و همچنین وضعیت‌های اجتماعی، اقتصادی، شغلی و سابقه حضور در جبهه آنها به گونه‌ای است که آنان را با محدودیت‌هایی مواجه نموده که بر اساس مفاد این آیین‌نامه ازکارافتاده کلی تشخیص داده می‌شوند.

ماده ۲ـ جانبازان و آزادگانی که بر اساس تشخیص کمیسیون پزشکی و با توجه به سایر عوامل مندرج در جدول زیر حداقل (۶۶) امتیاز از مجموع امتیازات را کسب کنند، مشمول ازکارافتادگی کلی قرار می‌گیرند:

 

مصوبات هیئت دولت دهه سوم اسفند 98

تبصره ـ تعیین مصادیق ردیف‌های (۳) و (۴) جدول موضوع این ماده برعهده بنیاد بر اساس آزمون وسع و تعیین مصادیق ردیف (۵) جدول یادشده بر اساس گواهی‌های صادره از مراجع ذی‌صلاح اعزام‌کننده می‌باشد.

ماده ۳ـ جانبازان و آزادگان با حداقل سن (۱۸) سال تمام و تا زمان سن بازنشستگی بر اساس قوانین مربوط، مشمول این آیین‌نامه می‌باشند.

ماده ۴ـ تشخیص ازکارافتادگی کلی برای کارکنان پایور نیروهای مسلح برعهده کمیسیون‌های پزشکی نیروهای مسلح و برای بسیجیان، سربازان و نیروهای مردمی، بر عهده کمیسیون پزشکی می‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص ویرایش یا تمدید ثبت سفارش تا پایان سال 1398 برای اظهار کالاهای گروه (4) (به استثنای خودرو)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21851- 28/12/1398

شماره 152677/ت57322ه- -29/11/1398

وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت صنعت، معدن و تجارت

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت‌وزیران در جلسه 16/11/1398 به پیشنهاد شماره 192397 مورخ 01/10/1398 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

1- ویرایش یا تمدید ثبت سفارش تا پایان سال 1398 برای اظهار کالاهای گروه (4) (به استثنای خودرو) که تا قبل از تاریخ 31/02/1398 دارای ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، بارنامه و یا قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی باشند به صورت بدون انتقال ارز و از محل بند (9) ماده (38) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ارز متقاضی با تأیید منشأ ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع است.

2- ترخیص کالاهای مشمول بند (1) این تصویب‌نامه با پرداخت حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی و رعایت سایر مقررات بلامانع است.

معاون اول رئیس‌جمهور – اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص پرداخت حق عضویت سال‌های 1397(2018) و 1398(2019) کمیسیون بین‌المللی الکتروتکنیک (IEC)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21851- 28/12/1398

شماره 164969/ت56959ه- -27/12/1398

وزارت امور خارجه – وزارت امور اقتصادی و دارایی

معاونت حقوقی رئیس‌جمهور – سازمان ملی استاندارد

هیئت‌وزیران در جلسه 25/12/1398 به پیشنهاد شماره 72857 مورخ 12/06/1398 معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور اجرای تعهدات ناشی از قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برخی از سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی – مصوب 1370- تصویب کرد:

سازمان ملی استاندارد ایران مجاز است حق عضویت سال‌های 1397 (2018) و 1398 (2019) کمیسیون بین‌المللی الکتروتکنیک (IEC) را به مبلغ (86000) فرانک سوئیس به صورت علی‌الحساب از منابع داخلی خودپرداخت نماید و معادل ریالی آن از محل ردیف (107004) قانون بودجه سال 1398 کل کشور با عنوان سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی و تعهدات، از سوی سازمان برنامه‌وبودجه کشور به سازمان ملی استاندارد ایران ابلاغ اعتبار گردد.

معاون اول رئیس‌جمهور – اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح بند (4) تصویب‌نامه شماره 46338/ت55521ه- مورخ 13/4/1397

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21851- 28/12/1398

شماره 147531/ت56910ه- -19/11/1398

وزارت نیرو – وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت کشور – وزارت نفت – وزارت جهاد کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت – سازمان برنامه‌وبودجه کشور

سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه 13/11/1398 به پیشنهاد شماره 98/2668/20/100 مورخ 26/05/1398 وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (4) تصویب‌نامه شماره 46338/ت55521ه- مورخ 13/04/1397، عبارت «و گاز» بعد از عبارت‌های «صورتحساب آب و برق» و «هزینه آب و برق» و عبارت «مدیریت منابع آب ایران، ملی گاز ایران» بعد از عبارت «شرکت‌های مهندسی آب و فاضلاب کشور» اضافه می‌شوند.

معاون رئیس‌جمهور – اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21851- 28/12/1398

شماره 164537/ت56962ه- – 26/12/1398

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه 25/12/1398 به پیشنهاد شماره 248542 مورخ 20/12/1398 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره 58955/ت52080ه- مورخ 11/05/1394 و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1- ماده (4) به شرح زیر اصلاح و تبصره‌های (2) و (3) آن حذف و شماره تبصره (4) به شماره (2) اصلاح می‌شود:

ماده 4- بدهکاران تا تاریخ 31/06/1399 فرصت دارند اقساط سررسیدشده خود را به صورت یکجا پرداخت نمایند و یا در صورت عدم امکان پرداخت اقساط سررسیدشده به صورت یکجا، بانک عامل مکلف است بنا به درخواست مشتری نسبت به تقسیط بدهی این دسته از بدهکاران حداکثر تا چهار سال در اقساط شش‌ماهه با نرخ سود هجده درصد (18%) برای بدهکارانی که مجموع اصل تسهیلات دریافتی آنها بالای بیست میلیون (20000000) دلار می‌باشد و با نرخ سود دوازده درصد (12%) برای بدهکارانی که مجموع اصل تسهیلات دریافتی آنها کمتر از بیست میلیون (20000000) دلار می‌باشد اقدام نماید. عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر مشمول وجه التزام تأخیر تأدیه دین شامل نرخ سود به علاوه جرایم موضوع آیین‌نامه اجرایی وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) خواهد بود.

2- در ماده (5) عبارت «مشمول تسویه بدهی ارزی به نرخ ارز روزانه اعلامی توسط بانک مرکزی» به عبارت «موظف به تسویه بدهی به صورت ارزی (عین ارز) و یا معادل ریالی آن به نرخ بازار ثانویه ارز (اعلامی توسط بانک مرکزی)» اصلاح می‌شود.

3- متن زیر به عنوان تبصره (2) به ماده (6) الحاق می‌شود:

تبصره 2- در صورتی که بدهکاران، اقساط سررسیدنشده یا بدهی تقسیط شده موضوع ماده (4) این آیین‌نامه را زودتر از سررسید پرداخت نمایند صرفاً تا تاریخ واریز اقساط مشمول نرخ سود حسب مورد (هجده یا دوازده درصد) خواهند بود.

4- ماده (13) حذف می‌شود.

5- در ماده (16) عبارت «حساب‌های ارزی» به عبارت «حسب مورد جهت اعمال در سامانه (سیستم) حساب‌های ارزی (ریالی)» اصلاح می‌شود.

6- تبصره ماده (22) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره – مابه‌التفاوت مربوط به تسهیلات تسویه شده موضوع این ماده به مأخذ تفاوت نرخ بهای تمام‌شده ارز برای بدهکار در روز تسویه (موضوع ماده (3) این آیین‌نامه) یا روز تقسیط و تبدیل معوقات به ریال حداکثر تا تاریخ 31/06/1399 تا نرخ تسعیر ارز ترازنامه بانک عامل منتهی به پایان سال مالی 1398، محاسبه و به عنوان بدهی ریالی حساب ذخیره ارزی منظور خواهد شد. این بدهی از روز محاسبه مابه‌التفاوت تا زمان پرداخت به بانک عامل مشمول نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار نیز می‌باشد. بانک عامل موظف است پس از تسویه تسهیلات توسط بدهکار و تأیید حسابرس نسبت به آزادسازی وثایق اقدام نماید.

7- ماده (23) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 23- مهلت‌های مقرر در این آیین‌نامه به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و بدهکارانی که تا تاریخ 31/06/1399 برای استفاده از مزایای این آیین‌نامه مراجعه نمی‌نمایند. موظفند بدهی خود را یا به صورت ارزی (طبق قرارداد فی‌مابین بدهکار و بانک عامل) و یا با ارائه درخواست به بانک عامل مانده بدهی ارزی خود را (اقساط سررسیدشده و آتی/ اصل، سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین) با نرخ بازار ثانویه ارز اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تبدیل به ریال نموده و طی چهار سال با اقساط شش‌ماهه و با نرخ سود هجده درصد (٪18) تسویه نمایند. بدهی تبدیل‌شده به ریال تا زمان تسویه مشمول نرخ سود هجده درصد (18%) می‌باشد و عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر مشمول وجه التزام تأخیر تأدیه دین شامل نرخ سود هجده درصد (18%) به علاوه جرایم موضوع آیین‌نامه اجرایی وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) خواهد شد.

9- متن زیر به عنوان ماده (26) الحاق می‌شود:

ماده 26- از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، وجه ریالی دریافتی از بدهکاران به حساب ریالی که به همین منظور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود، واریز خواهد شد.

معاون اول رئیس‌جمهور – اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (و) و جزء‌های (3-2) و (4-2) بند (و) تبصره (5) ماده‌واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21851- 28/12/1398

شماره 154981/ت57377ه- -05/12/1398

وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت نفت – وزارت آموزش‌وپرورش – وزارت نیرو

وزارت جهاد کشاورزی – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت کشور – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – وزارت دادگستری

سازمان برنامه‌وبودجه کشور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 29/11/1398 به پیشنهادهای وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه‌وبودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (و) و جزءهای (3-2) و (4-2) بند (و) تبصره (5) ماده‌واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 43756/ت56687ه- مورخ 15/04/1398 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1- در بند (ذ) ماده (1)، عبارت «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های آب و فاضلاب (بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود)» قبل از عبارت «که دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی هستند» اضافه می‌شود.

2- در بند (ر) ماده (1)، واژه «قطعی» به واژه «ایجاد» اصلاح می‌شود.

3- تبصره (2) ماده (4) به شرح زیر اصلاح می‌شود؛

تبصره 2- شیوه‌نامه نقل‌وانتقال مطالبات بین بانک‌ها ظرف دو هفته پس از ابلاغ این تصویب‌نامه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ می‌شود.

4- متن زیر به عنوان تبصره (7) به ماده (5) اضافه می‌شود:

تبصره 7- در مواردی که اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع اول و نوع دوم، رأساً نسبت به تسویه کسور سازمان تأمین اجتماعی بابت بدهی قطعی دولت، اقدام نمایند، مبلغ کسور تسویه شده، به مبلغ مطالبات آنها از دولت اضافه و تسویه آن از طریق اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم مجاز است.

5- در ماده (6) عبارت «عقود مشارکتی با نرخ بازده» به عبارت «عقود غیرمشارکتی یا نرخ بازده» اصلاح می‌شود.

6- در تبصره (4) ماده (7)، عبارت «از شرکت ملی نفت ایران که به صورت ریالی در دفاتر شرکت ملی نفت ایران» به عبارت «از شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته آنکه به صورت ریالی در دفاتر آنها» اصلاح می‌شود.

7- متن زیر به عنوان تبصره (7) به ماده (7) اضافه می‌شود:

تبصره 7- در خصوص تسهیلاتی که در چارچوب مقررات مربوط به تقسیط مجدد یا تمدید قرارداد شده‌اند، تاریخ ایجاد بدهی اولیه ملاک سال ایجاد بدهی اشخاص متقاضی می‌باشد.

8- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (8) اضافه می‌شود:

تبصره – ملاک تاریخ ایجاد مطالبات موضوع این ماده، تاریخ ایجاد مطالبات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) است و تهاتر موضوع آن مشمول محدودیت اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای مندرج در بند (ث) ماده (1) این آیین‌نامه نمی‌باشد.

معاون اول رئیس‌جمهور – اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح تبصره (3) الحاقی به بند (1) تصویب‌نامه شماره 63793/ت55789ه- مورخ 16/5/1397

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21851- 28/12/1398

شماره 55789/14021-11/02/1398

وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت صنعت، معدن و تجارت – وزارت راه و شهرسازی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – وزارت نفت – وزارت اطلاعات – وزارت کشور

وزارت دادگستری – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – وزارت جهاد کشاورزی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور – سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی

نظر به اینکه در تبصره (3) الحاقی به بند (1) تصویب‌نامه شماره 63793/ت55789ه- مورخ 16/05/1397 موضوع تصویب‌نامه شماره 169368/ت55789ه- مورخ 15/12/1397 عبارت «باز تأمین (ریفاینانس)» به صورت واژه «ریفاینانس» تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود.

دبیر هیئت دولت – محسن حاجی میرزایی

 

 

اصلاح ماده (3) آیین‌نامه اجرایی ماده (71) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21851- 28/12/1398

شماره 55959/52691-01/05/1398

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – سازمان برنامه‌وبودجه کشور – سازمان اداری و استخدامی کشور

نظر به اینکه در ماده (3) آیین‌نامه اجرایی ماده (71) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره 32726/ت55959ه- مورخ 21/03/1398 عبارت «شورای‌عالی اشتغال یا سازمان برنامه‌وبودجه کشور» به صورت عبارت «شورای‌عالی اشتغال (سازمان برنامه‌وبودجه کشور) تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود.

دبیر هیئت دولت – محسن حاجی میرزایی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

سایر مصوبات دهه اول خرداد ۱۴۰۳

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1403/03/01 لغایت 1403/03/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مصوبه شماره ۴ جلسه شماره…

مصوبات شوراها دهه اول خرداد ۱۴۰۳

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1403/03/01 لغایت 1403/03/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اساسنامه…
keyboard_arrow_up