مطالعه تطبیقی نظریه حسن نیت در حقوق قراردادها

مطالعه تطبیقی نظریه حسن نیت در حقوق قراردادها

خرید

 

فهرست مطالب:

مطالعه تطبیقی نظریه حسن نیت در حقوق قراردادها

سپاسگزاری

سخن ناشر

دیباچه استاد گرانقدر دکتر سید حسین صفایی

مقدمه

بخش اول: مفهوم و آثار حسن نیت

فصل اول مفهوم حسن نیت

مبحث اول: تعاریف

گفتار اول: تعریف ایجابی حسن نیت

گفتار دوم: تعریف سلبی حسن نیت

مبحث دوم: معیار تشخیص حسن نیت

گفتار اول : ضابطه شخصی و نوعی حسن نیت

گفتار دوم: اهمیت و کاربرد عملی بحث

مبحث سوم : تمیز حسن نیت از مفاهیم مشابه

گفتار اول: حسن نیت و سوءاستفاده از حق

گفتار دوم: حسن نیت و انصاف

مبحث اول: تأثیر حسن نیت در مراحل مختلف قرارداد

گفتار اول:تأثیر حسن نیت در مرحله مذاکرات و تشکیل قرارداد

گفتار دوم: تأثیر حسن نیت در اجرا و تفسیر قرارداد

مبحث دوم: ضمانت اجرای حسن نیت در قرارداد

گفتار اول: پایان دادن به قرارداد

گفتار دوم: جبران خسارات

بخش دوم:جایگاه حقوقی نظریه حسن نیت در حقوق خارجی و حقوق ایران

فصل اول

مطالعه تطبیقی حسن نیت در حقوق خارجی

مبحث اول: بررسی ابعاد حقوقی حسن نیت در نظام‌ های حقوقی

گفتار اول: کشورهای گروه کامن‌ لا

تاریخچه پیدایش حسن نیت در حقوق آمریکا

گفتار دوم: کشورهای گروه حقوق نوشته

مبحث دوم: بررسی ابعاد حقوقی حسن نیت در اسناد بین‌ المللی

گفتار اول: اصول یکنواخت قراردادهای تجاری بین‌ المللی

گفتار دوم: اصول اروپایی حقوق قراردادها

گفتار سوم: کنوانسیون سازمان ملل راجع به قراردادهای بیع بین‌المللی کالا (CISG)

گفتار چهارم: سایر اسناد بین‌ المللی

فصل دوم

جایگاه حقوقی حسن نیت در حقوق ایران

مبحث اول: قوانین موضوعه

گفتار اول: دلایل و شواهد دال بر عدم پذیرش حسن نیت

گفتار دوم: دلایل و شواهد ناظر بر پذیرش حسن نیت

مبحث دوم: دکترین و فقه امامیه

گفتار اول: دکترین

گفتار دوم: فقه امامیه

نتیجه:

پیوست‌ها

الف) مقررات و اسناد مرتبط بین‌ المللی

ب) قوانین داخلی کشورها

فهرست منابع

الف) منابع فارسی

ب) منابع لاتین

ج) سایر منابع: برای مطالعه بیشتر

مؤلف:

یحیی ابراهیمی

تاریخ و نوبت چاپ:

۱۳۹۴، اول، ویراست دوم

قیمت:

۱۲۰٫۰۰۰ ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *