خانه / آرشیو منشورات مؤسسه / مطالعه تطبیقی نظریه حسن نیت در حقوق قراردادها

مطالعه تطبیقی نظریه حسن نیت در حقوق قراردادها

مطالعه تطبیقی نظریه حسن نیت در حقوق قراردادها

خرید

 

فهرست مطالب:

مطالعه تطبیقی نظریه حسن نیت در حقوق قراردادها

سپاسگزاری

سخن ناشر

دیباچه استاد گرانقدر دکتر سید حسین صفایی

مقدمه

بخش اول: مفهوم و آثار حسن نیت

فصل اول مفهوم حسن نیت

مبحث اول: تعاریف

گفتار اول: تعریف ایجابی حسن نیت

بند اول: تعریف حسن نیت در فرهنگ‌ های اصطلاحات حقوقی

بند دوم : تعاریف صاحب‌ نظران حقوق

گفتار دوم: تعریف سلبی حسن نیت

بند اول: تعریف پرفسور سامرز (Good Faith As An Excluder)

بند دوم: تعریف پرفسور بارتن  (foregone opportunities)

مبحث دوم: معیار تشخیص حسن نیت

گفتار اول : ضابطه شخصی و نوعی حسن نیت

گفتار دوم: اهمیت و کاربرد عملی بحث

مبحث سوم : تمیز حسن نیت از مفاهیم مشابه

گفتار اول: حسن نیت و سوءاستفاده از حق

گفتار دوم: حسن نیت و انصاف

مبحث اول: تأثیر حسن نیت در مراحل مختلف قرارداد

گفتار اول:تأثیر حسن نیت در مرحله مذاکرات و تشکیل قرارداد

بند اول: تعهد مذاکره با حسن نیت

گفتار دوم: تأثیر حسن نیت در اجرا و تفسیر قرارداد

بند اول : حسن نیت در اجرای قرارداد

بند دوم : حسن نیت در تفسیر قرارداد

مبحث دوم: ضمانت اجرای حسن نیت در قرارداد

گفتار اول: پایان دادن به قرارداد

گفتار دوم: جبران خسارات

بخش دوم:جایگاه حقوقی نظریه حسن نیت در حقوق خارجی و حقوق ایران

فصل اول

مطالعه تطبیقی حسن نیت در حقوق خارجی

مبحث اول: بررسی ابعاد حقوقی حسن نیت در نظام‌ های حقوقی

گفتار اول: کشورهای گروه کامن‌ لا

بند اول: حقوق آمریکا

تاریخچه پیدایش حسن نیت در حقوق آمریکا

بند دوم: حقوق انگلیس

بند سوم : حقوق کانادا و استرالیا

۱) حقوق کانادا

۲) حقوق استرالیا

گفتار دوم: کشورهای گروه حقوق نوشته

بند اول : حقوق آلمان

بند دوم: حقوق ایتالیا

بند سوم :حقوق فرانسه و هلند

۱) حقوق فرانسه

۲) حقوق هلند

مبحث دوم: بررسی ابعاد حقوقی حسن نیت در اسناد بین‌ المللی

گفتار اول: اصول یکنواخت قراردادهای تجاری بین‌ المللی

بند اول: اهمیت حسن نیت و رفتار منصفانه در تجارت بین‌ الملل

بند دوم: ماهیت امری تعهد حسن نیت و رفتار منصفانه

بند سوم: مسئولیت مذاکره با سوء نیت یا قطع با سوءنیت آن

بند چهارم: حسن نیت به‌عنوان یکی از معیارهای تعیین شروط ضمنی در قرارداد

گفتار دوم: اصول اروپایی حقوق قراردادها

بند اول : ماهیت امری تعهد حسن نیت و رفتار منصفانه

بند دوم: حمایت از اعتماد و توجه متقابل

گفتار سوم: کنوانسیون سازمان ملل راجع به قراردادهای بیع بین‌المللی کالا (CISG)

بند اول: پیشینه تدوین

بند دوم : قلمرو حکومت حسن نیت در کنوانسیون

گفتار چهارم: سایر اسناد بین‌ المللی

بند اول : ماده ۲۶ و۳۱ کنوانسیون وین مصوب ۱۹۶۹

بند دوم : اعلامیه اصول حقوق بین‌ الملل

فصل دوم

جایگاه حقوقی حسن نیت در حقوق ایران

مبحث اول: قوانین موضوعه

گفتار اول: دلایل و شواهد دال بر عدم پذیرش حسن نیت

بند اول: عدم وجود مقرره صریح قانونی دال بر حکومت حسن نیت به عنوان یک اصل در قراردادها

بند دوم: رویکرد مقنن (اراده ضمنی قانونگذار در عدم پذیرش اصل حسن نیت)

گفتار دوم: دلایل و شواهد ناظر بر پذیرش حسن نیت

بند اول : قانون تجارت الکترونیک (مصوب۱۷دی ماه۱۳۸۲)

بند دوم : مقررات مندرج در قوانین دیگر

مبحث دوم: دکترین و فقه امامیه

گفتار اول: دکترین

گفتار دوم: فقه امامیه

نتیجه:

پیوست‌ها

الف) مقررات و اسناد مرتبط بین‌ المللی

ب) قوانین داخلی کشورها

فهرست منابع

الف) منابع فارسی

ب) منابع لاتین

ج) سایر منابع: برای مطالعه بیشتر

مؤلف:

یحیی ابراهیمی

تاریخ و نوبت چاپ:

۱۳۹۴، اول، ویراست دوم

قیمت:

۱۲۰٫۰۰۰ ریال

خرید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *