در این صفحه با برخی از کتاب‌های ارزشمند حقوقی منتشر‌شده توسط ناشرانِ کشور از جمله انتشارات پژوهشکده حقوقی شهردانش، به‌طور مستقیم از زبان خود مولف یا مترجم آن آشنا خواهید شد.

::جدیدترین‌ کتاب‌های‌معرفی‌ شده::

معرفی کتاب
فلسفه حقوق بین‌الملل ترجمه: دکتر محسن محبی انتشارات پژوهشکده حقوقی شهردانش برای خرید کتاب کلیک…
معرفی کتاب
حقوق تعهدات پرداخت بانک مؤلف: دکتر ماشاءاله بناءنیاسری انتشارات پژوهشکده حقوقی شهردانش برای خرید کتاب…
معرفی کتاب
حقوق بین‌المللی پول مؤلف: دکتر امیرحسین طبیبی‌فرد انتشارات پژوهشکده حقوقی شهردانش برای خرید کتاب کلیک…
معرفی کتاب
حقوق کار مؤلفین: جناب آقای مصطفی نامدار پوربنگر، جناب آقای عبادالله عباسی انتشارات پژوهشکده حقوقی…
keyboard_arrow_up