مفهوم مشارکت مستقیم غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه (همراه با متن راهنمای تفسیری صلیب سرخ)

مفهوم مشارکت مستقیم غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه ( همراه با متن راهنمای تفسیری صلیب سرخ )

 

خرید

 

فهرست مطالب:

بخش اول:  پیشینه و مبانی مفهوم مشارکت مستقیم غیرنظامیان در مخاصمات

فصل اول: تحولات مفهوم مشارکت مستقیم در مخاصمات مسلحانه

فصل دوم: مفاهیم کلیدی در تعریف مشارکت مستقیم در مخاصمات

بخش دوم: عناصر مفهوم مشارکت مستقیم غیر نظامیان در مخاصمات مسلحانه

فصل اول: آستانه‌ی خسارت

فصل دوم: رابطه‌ی علیت مستقیم

فصل سوم: پیوند خصمانه

راهنمای تفسیری صلیب سرخ

مقدمه

Iمفهوم غیر نظامی در جنگ مسلحانه بین‌المللی

IIمفهوم غیر نظامی در جنگ مسلحانه غیر بین‌المللی

IIIشرکت‌های خصوصی و کارکنان غیرنظامی

IVمشارکت مستقیم در مخاصمات به عنوان یک فعل مشخص

Vعناصر متشکله‌ی مشارکت مستقیم در مخاصمات

VIآغاز و پایان مشارکت مستقیم در مخاصمات

VIIجنبه‌ی موقتی از دست دادن حمایت

VIIIاقدامات پیشگیرانه و پیش بینی‌های لازم در حالت تردید

IXمحدودیت‌های استفاده از زور در حمله‌ی مستقیم

Xنتایج بازیافتن حمایت غیر نظامی

مؤلف:

علی اکبر سیاپوش

تاریخ و نوبت چاپ:

۱۳۹۴، اول

قيمت:

۲۱۰٫۰۰۰ ریال

خرید

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *