پنج شنبه , اردیبهشت ۲۳ ۱۴۰۰
faen

مفهوم منازعه مسلحانه غیربین المللی در حقوق بشردوستانه بین المللی

مفهوم منازعه مسلحانه غیربین المللی

در حقوق بشردوستانه بین المللی

خرید

 

فهرست مطالب:

مقدمه

بخش اول ریشه های مفهوم منازعه مسلحانه غیربین المللی و توسعه آن در حقوق بشردوستانه بین المللی

۱-اعمال قواعد بشردوستانه بین المللی در منازعه داخلی پیش از معاهدات ژنو ۱۹۴۹

۱-۱ رویه شناسایی (رسمی) و اعمال قواعد بشردوستانه در حقوق بین المللی کلاسیک

۱-۲ عدم اعمال حقوق جنگ در وضعیت شورش

۱-۳ مفهوم قیام

۱-۴ شناسایی مخاصمه و اعمال قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی در جنگ داخلی

۱-۵ ملاحظات نتیجه ای

۲- ماده ۳ مشترك در چهار معاهده ژنو ۱۹۴۹ و آستانه منازعه مسلحانه غیربین المللی در حقوق بشردوستانه بین المللی

۲-۱ تاریخچه تدوین ماده ۳ مشترك

۲-۲ تفسیر کمیته بین المللی صلیب سرخ بر ماده ۳ مشترك

۳-۲ رویه دولت در رابطه با قابلیت اعمال ماده ۳ مشترك

۴-۲ ملاحظات پایانی

۳- تغییرات در قلمرو منازعه مسلحانه غیربین المللی ناشی از پروتکل های الحاقی سال ۱۹۷۷

۳-۱ پروتکل الحاقی اول

۳-۲ پروتکل الحاقی دوم

۳-۳ ملاحظات پایانی

بخش دوم پیکرشناسی منازعه مسلحانه غیربین المللی در حقوق بشردوستانه بین المللی

۴- آستانه منازعه مسلحانه غیربین المللی

۱- ۴ تادیچ: قاعده اي براي توصیف منازعه مسلحانه

۴-۲ قلمرو جغرافیایی منازعه مسلحانه غیربین المللی

۴-۳ قلمرو زمانی منازعه مسلحانه غیربین المللی

۴-۴ وجود منازعه مسلحانه بین بازیگران غیردولتی

۴-۵ مسئله فرمانده مسئول

۴-۶ ملاحظات نتیجه ای

۵مفهوم منازعه مسلحانه غیربین المللی در اساسنامه رم براي دیوان بین المللی کیفری

۵-۱مسئلۀ صلاحیت موضوعی نسبت به جنایت جنگی در منازعات مسلحانه غیربین المللی پیش از اساسنامه رم

۵-۲ مسئلۀ صلاحیت موضوعی نسبت به جنایت جنگی در منازعات مسلحانه غیربین المللی در اساسنامه رم

۵-۳تفسیر آستانه مندرج در ماده ۸ (۲)(و)

۵-۴ملاحظات پایانی

۶- نتیجه گیري

۶-۱ در مورد تفسیر منازعه مسلحانه غیربین المللی

۶-۲ در مورد اهمیت تعریف تادیچ

۶-۳ توصیف و تعیین منازعه مسلحانه غیربین المللی و تأثیر آن بر وضعیت حقوقی طرفین

مؤلف:

آنتونی کولن

مترجم:

دکتر مجید شایگان فرد

تاریخ و نوبت چاپ:

۱۳۹۶، اول

قیمت: 

۱۹۰٫۰۰۰ ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *