مفهوم منازعه مسلحانه غیربین المللی در حقوق بشردوستانه بین المللی

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. مفهوم منازعه مسلحانه غیربین المللی در حقوق بشردوستانه بین المللی

مفهوم منازعه مسلحانه غیربین المللی

در حقوق بشردوستانه بین المللی

خرید

 

فهرست مطالب:

مقدمه

بخش اول ریشه های مفهوم منازعه مسلحانه غیربین المللی و توسعه آن در حقوق بشردوستانه بین المللی

1-اعمال قواعد بشردوستانه بین المللی در منازعه داخلی پیش از معاهدات ژنو 1949

1-1 رویه شناسایی (رسمی) و اعمال قواعد بشردوستانه در حقوق بین المللی کلاسیک

1-2 عدم اعمال حقوق جنگ در وضعیت شورش

1-3 مفهوم قیام

1-4 شناسایی مخاصمه و اعمال قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی در جنگ داخلی

1-5 ملاحظات نتیجه ای

2- ماده 3 مشترك در چهار معاهده ژنو 1949 و آستانه منازعه مسلحانه غیربین المللی در حقوق بشردوستانه بین المللی

2-1 تاریخچه تدوین ماده 3 مشترك

2-2 تفسیر کمیته بین المللی صلیب سرخ بر ماده 3 مشترك

3-2 رویه دولت در رابطه با قابلیت اعمال ماده 3 مشترك

4-2 ملاحظات پایانی

3- تغییرات در قلمرو منازعه مسلحانه غیربین المللی ناشی از پروتکل های الحاقی سال 1977

3-1 پروتکل الحاقی اول

3-2 پروتکل الحاقی دوم

3-3 ملاحظات پایانی

بخش دوم پیکرشناسی منازعه مسلحانه غیربین المللی در حقوق بشردوستانه بین المللی

4- آستانه منازعه مسلحانه غیربین المللی

1- 4 تادیچ: قاعده اي براي توصیف منازعه مسلحانه

4-2 قلمرو جغرافیایی منازعه مسلحانه غیربین المللی

4-3 قلمرو زمانی منازعه مسلحانه غیربین المللی

4-4 وجود منازعه مسلحانه بین بازیگران غیردولتی

4-5 مسئله فرمانده مسئول

4-6 ملاحظات نتیجه ای

5مفهوم منازعه مسلحانه غیربین المللی در اساسنامه رم براي دیوان بین المللی کیفری

5-1مسئلۀ صلاحیت موضوعی نسبت به جنایت جنگی در منازعات مسلحانه غیربین المللی پیش از اساسنامه رم

5-2 مسئلۀ صلاحیت موضوعی نسبت به جنایت جنگی در منازعات مسلحانه غیربین المللی در اساسنامه رم

5-3تفسیر آستانه مندرج در ماده 8 (2)(و)

5-4ملاحظات پایانی

6- نتیجه گیري

6-1 در مورد تفسیر منازعه مسلحانه غیربین المللی

6-2 در مورد اهمیت تعریف تادیچ

6-3 توصیف و تعیین منازعه مسلحانه غیربین المللی و تأثیر آن بر وضعیت حقوقی طرفین

مؤلف:

آنتونی کولن

مترجم:

دکتر مجید شایگان فرد

تاریخ و نوبت چاپ:

1396، اول

قیمت: 

960.000 ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

مجله پژوهشهای حقوقی شماره 52

مجله پژوهش‌های حقوقی (فصلنامه علمی)   سال بیستم و یکم- شماره 52 زمستان 1401 مدیر مسئول: دکتر وحید…
کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …