نظام صلاحیت ایکسید

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. نظام صلاحیت ایکسید

نظام صلاحیت ایکسید و حل و فصل اختلافات سرمایه‌ گذاری

 

خرید

 

فهرست مطالب:

دیباچه

مقدمه

بخش اول

نهادهای حل‌ و فصل اختلافات ناشی از سرمایه‌ گذاری

فصل اول: نهادهای عمومی حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه‌ گذاری

گفتار اول: مرجع قضایی بین‌ المللی

گفتار دوم: مراجع داوری عمومی بین‌ المللی

فصل دوم: مرجع اختصاصی حل ‌و فصل اختلاف ناشی از سرمایه‌ گذاری

گفتار اول- جایگاه و مزایای «مركز»

فصل اول: شرط رضایت در احراز صلاحیت «مركز»

گفتار اول- اعلام رضایت دولت‌ ها

گفتار دوم- تحدید رضایت دولت میزبان

فصل دوم: صلاحیت موضوعی«مركز» و نحوه احراز آن

گفتار اول- رژیم صلاحیت موضوعی«مركز»

فصل سوم: صلاحیت شخصی «مركز» و شیوه‌ های احراز آن

گفتار اول: عناصر صلاحیت شخصی

گفتار دوم- طرح دعوی از ناحیه سهامداران

نتیجه‌گیری

ضمیمه: کنوانسیون حل‌ و فصل اختلافات سرمایه‌ گذاری بین دولت‌ ها و اتباع دول دیگر (کنوانسیون واشنگتن- 1965)

منابع و مآخذ

مؤلف:

علی‌اکبر براتی دارانی

تاریخ و نوبت چاپ:

1394، اول

قیمت:

180.000 ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

مجله پژوهشهای حقوقی شماره 52

مجله پژوهش‌های حقوقی (فصلنامه علمی)   سال بیستم و یکم- شماره 52 زمستان 1401 مدیر مسئول: دکتر وحید…
کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …