نظریه ها و رویه در حقوق جزای عمومی

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. نظریه ها و رویه در حقوق جزای عمومی

نظریه ها و رویه در حقوق جزای عمومی

خرید

فهرست تفصیلی مطالب:

 

قانون مجازات اسلامی
کتاب اول ـ کلیات

بخش اول ـ مواد عمومی

فصل اول ـ تعاریف
فصل دوم ـ قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان
فصل سوم ـ قلمرو اجرای قوانین جزایی در زمان
فصل چهارم ـ قانونی بودن جرایم، مجازات‌ ها و دادرسی کیفری

بخش دوم ـ مجازات‌ ها

فصل اول ـ مجازات‌ های اصلی
فصل دوم ـ مجازات‌ های تکمیلی و تبعی
فصل سوم ـ نحوۀ تعیین و اعمال مجازات‌ ها
فصل چهارم ـ تخفیف مجازات و معافیت از آن
فصل پنجم ـ تعویق صدور حکم
فصل ششم ـ تعلیق اجرای مجازات
فصل هفتم ـ نظام نیمه آزادی
فصل هشتم ـ نظام آزادی مشروط
فصل نهم ـ مجازات‌ های جایگزین حبس
فصل دهم ـ مجازات‌ ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان
فصل یازدهم ـ سقوط مجازات
مبحث اول ـ عفو
مبحث دوم ـ نسخ قانون
مبحث سوم ـ گذشت شاکی
مبحث چهارم ـ مرور زمان
مبحث پنجم ـ توبه مجرم
مبحث ششم ـ اعمال قاعده درأ

بخش سوم ـ جرایم

فصل اول ـ شروع به جرم
فصل دوم ـ شرکت در جرم
فصل سوم ـ معاونت در جرم
فصل چهارم ـ سردستگی گروه مجرمانۀ سازمان‌ یافته
فصل پنجم ـ تعدد جرم
فصل ششم ـ تکرار جرم

بخش چهارم ـ شرایط و موانع مسؤولیت کیفری

فصل اول ـ شرایط مسؤولیت کیفری
فصل دوم ـ موانع مسؤولیت کیفری

بخش پنجم ـ ادلۀ اثبات در امور کیفری

فصل اول ـ مواد عمومی
فصل دوم ـ اقرار
فصل سوم ـ شهادت
فصل چهارم ـ سوگند
فصل پنجم ـ علم قاضی

بخش ششم ـ مسائل متفرقه

مولف:

سیدمحمد حسینی

تاریخ و نوبت چاپ:

1395، اول

قیمت:

660.000 ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

مجله پژوهشهای حقوقی شماره 52

مجله پژوهش‌های حقوقی (فصلنامه علمی)   سال بیستم و یکم- شماره 52 زمستان 1401 مدیر مسئول: دکتر وحید…
کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …