نقش دادرس مدني در تحصيل دليل و كشف حقيقت- چاپ دوم (با تجدیدنظر)

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. نقش دادرس مدني در تحصيل دليل و كشف حقيقت- چاپ دوم (با تجدیدنظر)

نقش دادرس مدنی در تحصیل دلیل و کشف حقیقت ـ چاپ دوم (با تجدید نظر)

 

خرید

فهرست مطالب:

پیشگفتار چاپ دوم

مقدمه

فصل اول: نقش انفعالي دادرس در تحصيل دليل و كشف حقيقت

مقدمه

مبحث نخست: پيشينه انديشه انفعال‌گرايي

گفتار اول: پيشينه انديشه انفعال‌گرايي در حقوق فرانسه

گفتار دوم: پيشينه انديشه انفعال‌گرايي در حقوق ايران

مبحث دوم: مبناي انديشه انفعال‌گرايي

گفتار اول: مفهوم منع تحصيل دليل

گفتار دوم: تحليل قاعده منع تحصيل دليل

گفتار سوم: مبناي قاعده منع تحصيل دليل

مبحث سوم: قلمرو انديشه انفعال‌گرايي

گفتار اول: مراجع خارج از شمول انديشه انفعال‌گرايي

گفتار دوم: امور خارج از شمول انديشه انفعال‌گرايي

گفتار سوم: مفاهيم متمايز از انديشه انفعال‌گرايي

مبحث چهارم: آثار انديشه انفعال‌گرايي

گفتار اول: آثار عمومي انديشه انفعال‌گرايي

گفتار دوم: آثار خاص انديشه انفعال‌گرايي

فصل دوم: نقش فعال دادرس در تحصيل دليل و كشف حقيقت

مقدمه

مبحث نخست: پيشينه انديشه فعال‌گرايي

گفتار اول: پيشينه انديشه فعال‌گرايي در حقوق فرانسه

گفتار دوم: پيشينه انديشه فعال‌گرايي در حقوق ايران

مبحث دوم: مبنا، نماد و قلمرو انديشه فعال‌گرايي

گفتار اول: مبناي انديشه فعال‌گرايي: اصل تعاون

گفتار دوم: نماد قاعده فعال‌گرايي: تحقيق و اقدام

گفتار سوم: قلمرو قاعده فعال‌گرايي: محدود و مشروط

مبحث سوم: كارآمدي انديشه فعال‌گرايي: استجواب

گفتار اول: ماهيت و شرايط استجواب

گفتار دوم: آيين استجواب

گفتار سوم: نتايج استجواب

مبحث چهارم: آثار انديشه فعال‌گرايي

گفتار اول: آثار عمومي انديشه فعال‌گرايي

گفتار دوم: آثار خاص انديشه فعال‌گرايي

فصل سوم: نقش عملي دادرس در تحصيل دليل و كشف حقيقت

مبحث نخست: پراگماتيسم چيست؟

ره‌آورد پراگماتيسم براي حقوق

انتقاد از پراگماتيسم

مبحث دوم: پراگماتيسم ايراني يا نظريه نداي وجدان

مبحث سوم: انتقاد از پراگماتيسم ايراني

نمايه

فهرست منابع

فهرست تفصيلي مطالب

مؤلف:

دكتر مجيد پوراستاد

تاریخ و نوبت چاپ:

1391، دوم

قيمت:

85.000 ریال

 

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

[tta_listen_btn]

بیشتر بخوانید:

کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …