پنج شنبه , اردیبهشت ۲ ۱۴۰۰
faen

نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری

نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری- چاپ شانزدهم(ویراست هفتم)

خرید

فهرست مطالب:

سخن ناشر

پیشگفتار

پیشگفتار چاپ چهارم

پیشگفتار چاپ ششم

نشان‌های اختصاری

بخش اول کلیات

فصل اول تعریف آیین‌دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن
فصل دوم دعوای عمومی و دعوای خصوصی

بخش دوم کشف جرم و تحقیقات مقدماتی
فصل اول دادسرا و حدود صلاحیت آن
فصل دوم ضابطان دادگستری و تکالیف آنان
فصل سوم وظایف و اختیارات دادستان
فصل چهارم وظایف و اختیارات بازپرس
مبحث اول اختیارات بازپرس و حدود آن
مبحث دوم صلاحیت بازپرس
فصل پنجم معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی
فصل ششم احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان
مبحث اول احضار، جلب و تحقیق از متهم
مبحث دوم احضار و تحقیق از شهود و مطلعان
فصل هفتم قرارهای تأمین و نظارت قضایی
فصل هشتم اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات
فصل نهم تحقیقات مقدماتی جرائم اطفال و نوجوانان
فصل دهم وظایف و اختیارات دادستان کل کشور

بخش سوم دادگاه‌های کیفری
رسیدگی و صدور رأی
فصل اول تشکیلات و صلاحیت دادگاه‌های کیفری
فصل دوم رسیدگی به ادله اثبات
فصل سوم رسیدگی در دادگاه‌های کیفری
مبحث اول کیفیت شروع به رسیدگی
مبحث دوم ترتیب رسیدگی
مبحث سوم صدور رأی
فصل چهارم رسیدگی در دادگاه کیفری یک
مبحث اول مقدمات رسیدگی
مبحث دوم ترتیب رسیدگی
مبحث سوم صدور رأی
فصل پنجم رأی غیابی و واخواهی
فصل ششم رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان
مبحث اول تشکیلات
مبحث دوم ترتیب رسیدگی
فصل هفتم احاله
فصل هشتم رد دادرس

بخش چهارم اعتراض به آراء
فصل اول کلیات
فصل دوم کیفیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان
فصل سوم کیفیت رسیدگی دیوان‌ عالی کشور
فصل چهارم اعاده دادرسی

بخش پنجم اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی
فصل اول کلیات
فصل دوم اجرای مجازات حبس
فصل سوم اجرای محکومیت‌های مالی
فصل چهارم اجرای سایر احکام کیفری
فصل پنجم اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه‌آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی

بخش ششم هزینه دادرسی

بخش هفتم سایر مقررات

بخش هشتم آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح
فصل اول کلیات
فصل دوم تشکیلات دادسرا و دادگاه‬های نظامی
فصل سوم صلاحیت
فصل چهارم کشف جرم و تحقیقات مقدماتی
مبحث اول ضابطان نظامی و تکالیف آنان
مبحث دوم کارشناسی
مبحث سوم احضار
مبحث چهارم قرار بازداشت موقت
مبحث پنجم مرور زمان
فصل پنجم وکالت در دادسرا و دادگاه نظامی
فصل ششم ترتیب رسیدگی، صدور و ابلاغ رأی
فصل هفتم تجدیدنظر و اعاده ‌دادرسی
فصل هشتم اجرای احکام
فصل نهم زندان‬ها و بازداشتگاه‬ها‌ی نظامی

بخش نهم دادرسی الکترونیکی

بخش دهم آیین دادرسی جرایم رایانه‌ای

بخش یازدهم آیین ‌دادرسی جرایم اشخاص حقوقی

بخش دوازدهم سایر مقررات

نمایه

مؤلف:

دکتر علی خالقی

تاریخ و نوبت چاپ:

۱۳۹۹، شانزدهم  (ویرایست هفتم)

قیمت:

۱۱۵۰٫۰۰۰ ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *