همکاری‌های بین‌المللی درزمینه تعقیب جرایم سایبری

همکاریهای بین‌المللی درزمینه تعقیب جرایم سایبری

خرید

فهرست مطالب:

فصل اول کلّیات
۱-۱- بیان مسئله
۲-۱- اهمیت پژوهش
۱-۱- اهداف پژوهش
۴-۱- سؤالات پژوهش
۵-۱- فرضیات پژوهش
۶-۱- تعاریف و اصطلاحات تخصصی
۷-۱- سابقۀ پژوهش
۸-۱- روش پژوهش
۹-۱- ساماندهی پژوهش
فصل دوم صلاحیت های حاکمیتی درزمینۀ جرایم سایبری
۱-۲- انواع صلاحیت ها در فضای سایبری
۲-۲- تعارض صلاحیت‌های قضایی و روش های حل آن
۳-۲- صلاحیت درزمینۀ دسترسی به داده‌های رایانه‌ای
۴-۲- ضرورت همکاری بین المللی
فصل سوم پیش شرط‌های همکاری بین المللی در زمینه جرایم سایبری
۱-۳- قانون گذاری داخلی
۲-۳- هماهنگ سازی بین‌المللی قوانین داخلی درزمینۀ جرایم سایبری
فصل چهارم روش ها و چهارچوب های همکاری‌های بین المللی برای مبارزه با جرایم سایبری
۱-۴- روش های همکاری بین‌المللی درزمینۀ مبارزه با جرایم سایبری
۲-۴- سازوکارهای دسترسی به داده‌های فرامرزی
۳-۴- چهارچوب های بین المللی همکاری درزمینۀ مبارزه با جرایم سایبری
فصل پنجم نتایج و پیشنهاد‌ها
فهرست تفصیلی
فهرست منابع

مولف:

دکتر توقان نظامی نرج آباد

تاریخ و نوبت چاپ:

۱۴۰۰، اول

قیمت: 

۷۵۰٫۰۰۰ ریال

 

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.