وضعیت آوارگان فلسطینی در حقوق بین‌الملل

 1. خانه
 2. آرشیو منشورات مؤسسه
 3. وضعیت آوارگان فلسطینی در حقوق بین‌الملل

وضعیت آوارگان فلسطینی در حقوق بین‌الملل

 

موجودی نداریم.

 

فهرست مطالب:

سخن ناشر

فهرست مطالب

مقدمۀ مترجمان

 

فصل اول

 • مقدمه

داستان رولا

 • پناهندگان فلسطینی و حقوق بین‌الملل
 • پیشینۀ تاریخی

1-3 . ریشه‌های مخاصمه فلسطین

2-3. اخراج آوارگان از فلسطین

3-3. تصمیم اسرائیل در ممنوع ساختن بازگشت آوارگان

4-3. آوارگی بعدی فلسطینی‌ها، و از جمله پناهندگان 1948

 • تعداد پناهندگان فلسطینی و توزیع جغرافیایی آنان
 • سازمان ملل و پناهندگان فلسطینی

1-5. میانجی سازمان ملل برای فلسطین

2-5. امداد ملل متحد برای آوارگان فلسطینی (آنرپر)

3-5. کمیسیون سازش ملل متحد برای فلسطین

4-5. آژانس امداد و کار ملل متحد برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک (آنروا)

 • روند صلح «مادرید» و ارتباط آن با آوارگان فلسطینی

1-6. مذاکرات دوجانبه

2-6. مذاکرات چندجانبه

 • حوزۀ تحقیق

1-7. محدوده‌های کلی و واژه‌شناسی

2-7. شیوه‌ها و منابع تحقیق

3-7. مسائل مورد تحقیق و طرح کلی آن

باب اول» حقوق پناهندگی

 

فصل دوم: پناهندگان فلسطینی

 • نکاتی کلی دربارۀ مفهوم «پناهندۀ فلسطینی»
 • وجه تمایز پناهندگان فلسطینی با دیگر پناهندگان

1-2 کمیتۀ ویژه مربوط به بی تابعیتی و مسائل مرتبط

2-2. کمیتۀ سوم مجمع عمومی

3-2. کنفرانس نمایندگان تام الاختیار در مورد وضعیت پناهندگان و افراد بی تابعیت

4-2. نتیجه‌گیری‌های غیرقعطی

 • تعریف آژانس امداد و کار (آنروا) از «پناهندۀ فلسطینی»

1-3. قعطنامۀ (IV ( 302 مجمع عمومی

2-3. پیدایش تعریف مقدماتی «آنروا» از«پناهندۀ فلسطینی»

3-3. تعریف کنونی «آنروا» از «پناهندۀ فلسطین» و تفسیر آن

4-3. ثبت نوادگان

5-3 . آوارگان جنگ 1967

6-3. نتیجه گیری

 • تعریف پناهندگان فلسطینی در چارچوب مذاکرات صلح

 

فصل سوم: کنوانسیون 1951 دربارۀ وضعیت پناهندگان

 • نکات مقدماتی
 • بند «د» مادۀ 1

1-2. جملۀ اول بند «د» مادۀ 1

2-2. جملۀ دوم بند «د» مادۀ 1

2-3. چند نکتۀ پایانی در خصوص بند «د» مادۀ 1

 • سایر ابعاد مادۀ 1

1-3. بخش «الف» مادۀ 1

2-3. بند«ج» مادآ 1

3-3. بند «هـ» مادۀ 1

 

فصل چهارم: وضعیت آوارگان فلسطینی در دنیای عرب

 • نکات مقدماتی
 • کشورهای اتحادیۀ عرب و آوارگان فلسطینی
 • نگاهی به وضعیت حقوقی آوارگان فلسطینی در کشورهای گوناگون عربی

1-3. مصر

2-3. عراق

3-3. اردن

4-3. کویت و دیگر کشورهای خلیج [فارس]

5-3. لبنان

6-3. لیبی

7-3. سوریه

8-3. دولت‌های مغرب

9-3. چند نکتۀ پایانی

باب دوم: سایر زمینه‌های حقوق بین‌الملل

 

فصل پنجم: حقوق مربوط به اشخاص بی تابعیت

 • نکات مقدماتی
 • آیا آوارگان فلسطینی، افراد بی تابعیت هستند؟

1-2. وجود تابعیت فلسطینی

2-2. کسب تابعیت کشورهای ثالث

 • کنوانسیون مربوط به وضعیت افراد بی تابعیت
 • کنوانسیون تقلیل بی تابعیتی
 • نتیجه‌گیری

 

فصل ششم: حقوق بشردوستانه

 • نکات مقدماتی
 • قواعد حقوق بشردوستانه دربارۀ حمایت از غیرنظامیان و اهمیت آن برای پناهندگان فلسطینی

2-1. آیا پناهندگان، مورد حمایت حقوق بشردوستانه هستند؟

2-2. مقررات قابل اجرا در مورد اشغال خصمانه

3-2. آیا اشغال‌های درازمدت، مقوله ای متمایز است؟

4-2. حمایت از غیرنظامیان، از جمله پناهندگان، در برابر آثار جنگ

 • وضعیت آوارگان فلسطین در سرزمین‌های اشغالی اسرائیل

1-3. قابلیت اعمال حقوق بشردوستانه در سرزمین‌های اشغالی

2-3. شیوه‌های کار اسرائیل در مورد سرزمین‌های اشغالی و موارد نقض کنوانسیون چهارم ژنو

 • مناسبت اعلامیۀ اصول ساف – اسرائیل

1-4. محل‌های اسکان

2-4. اورشلیم[بیت‌المقدس]

3-4. دستورهای نظامی اسرائیل

 • چند استنتاج

 

فصل هفتم: قوانین حقوق بشر

 • نکات مقدماتی
 • حق بازگشت و جبران خسارت

1-2. تنظیم بین‌المللی حق بازگشت و متون حقوقی موجود

2-2. حق بازگشت و جبران خسارت آوارگان فلسطینی و یا مردم فلسطین

 • حق تعیین سرنوشت

1-3. تدوین بین المللی این حق و مفاد حقوقی معاصر آن

2-3. حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین

 • حق پیوستن دوبارۀ اعضای خانواده و اصل پیوستگی خانواده

1-4. معیارهای بین‌المللی مربوط به موضوع

2-4. بحث دربارۀ پیوند دوبارۀ خانواده‌ها در گروه کاری چندجانبه راجع به آوارگان

 • نکات پایانی

 

فصل هشتم: حمایت بین‌المللی

 • نکات مقدماتی
 • حمایت از آوارگان فلسطینی در خاورمیانه: نقش «آنروا» و دیگر نهادهای سازمان ملل متحد

1-2. اقدامات حمایتی جدید در پاسخ به انتفاضه: معرفی برنامۀ متصدیان امور آوارگان

2-2. انتقاد اسرائیل از برنامۀ متصدیان امور آوارگان

3-2. بحثی دیگر دربارۀ حمایت بین‌المللی

4-2. نکات پایانی: ارزیابی نقض حمایت «آنروا»

 • حمایت از آوارگان فلسطینی مقیم خارج از حوزۀ عملیات «آنروا»: نقش کمیساریای عالی سازمان ملل متحد
 • کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ و حمایت از آوارگان فلسطینی
 • تلاش های دیگر برای انجام گرفتن حمایت بین المللی
 • چند نتیجه‌گیری

 

فصل نهم: جست‌و‌جوی راه حلی پایدار

 • مقدمه
 • راه‌حل‌های پایدار برای مسائل آوارگان

1-2. بازگردانی داوطلبانه

2-2. ادغام در جمعیت محلی

3-2. اسکان در کشورهای ثالث

4-2. اصول مربوط به حقوق بی الملل

5-2. راه حلی پایدار برای مسألۀ آوارگان فلسطینی

 • طرح‌های احتمالی برای وضعیت دایم سرزمین‌های فلسطینی اشغال شده در سال 1967

1-3. خودمختاری بدون حاکمیت کامل

2-3. تأسیس کشوری فلسطینی

3-3. فدراسیون یا کنفدراسیون اردنی- فلسطینی

 • مذاکرات مربوط به وضعیت دایم دربارۀ مسألۀ آوارگان

1-4. مسائل دوجانبه

2-4. مسائل چندجانبه

 

فصل دهم: خلاصه و نتیجه‌گیری

ضمائم

ضمیمۀ شمارۀ 1: قعطنامه های برگزیدۀ سازمان ملل متحد در مورد آوارگان فلسطینی

ضمیمۀ شمارۀ 2: دستور کارهای آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد در مورد ثبت نام و واجدشرایط بودن (گزیده‌ها)

ضمیمۀ شمارۀ 3: اسناد اتحادیۀ کشورهای عرب در مورد آوارگان فلسطینی

فهرست راهنما

 

مؤلف:

لکس تاکنبرگ

 

مترجمان:

محمد حبیبی مجنده – مصطفی فضائلی

 

موجودی نداریم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

[tta_listen_btn]

بیشتر بخوانید:

کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …