پیشگیری فناورانه از تخلفات و جرایم مالیاتی در ایران

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. پیشگیری فناورانه از تخلفات و جرایم مالیاتی در ایران

پیشگیری فناورانه از تخلفات و جرایم مالیاتی در ایران

خرید

 

فهرست مطالب:

سخن ناشر
فهرست اختصاری مطالب
دیباچه
مقدمه
بخش اول: پيشگيری وضعي فنّاورانه از طريق تدابير خطرافزا 
فصل اول: اصل شفافيت در قوانین و مقررات
مبحث اول: ركن قانونی نظام مالياتی
گفتار اول: مفهوم تخلّفات و جرایم مالیاتی
گفتار دوم: آسیب‌شناسی قوانين و مقررات نظام مالياتي در پرتو اصل شفافيت
مبحث دوم: جلوه‌های تدابير خطرساز در قوانين مالياتی و ديگر قوانين
گفتار اول: شناخت قوانين، راهبردی به‌ سوی شفافیت و پیشگیری از جرایم
گفتار دوم: شفافیت و شاخص قانون‌گرایی
فصل دوم: پیشگیری وضعی از طریق شفاف‌سازی فرايندهای نظام مالياتی در ديدارگاه‌ها
مبحث اول: وضعيت فعلي در نظام مالياتی
گفتار اول: گونه‌شناسی عدم تمکین مالیاتی
گفتار دوم: فرايندهای اصلی نظام مالياتی
مبحث دوم: كاركرد پيشگيرانه شفافیت در ديدارگاه‌های الكترونيك
گفتار اول: شفافیت فرايندها
گفتار دوم: شفافیت معافیت‌های مالياتی
گفتار سوم: ‌ایجاد رغبت و تسهیلات مالیاتی در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394
گفتار چهارم: آموزش شهروندان و مؤديان مالياتي
گفتار پنجم: آگاه‌سازی نرخ‌های مالیاتی
نتیجه‌گیری بخش اول 
بخش دوم: پيشگيری وضعي فناورانه از طريق تدابير دشوارساز 
فصل اول: جایگاه تدابیر پیشگیرانه در حوزه مالیات‌ها
مبحث اول: گونه‌های تدابیر پیشگیرانه در قانون مالیات‌های مستقیم
گفتار اول: پاسخ‌های كيفری در برابر جرایم مالیاتی
گفتار دوم: عملیات پيشگيرانه اداري، مدني
مبحث دوم: تدابیر پیشگیرانه و فناوری اطلاعات
گفتار اول: مباني و مفهوم پيشگيری وضعي
گفتار دوم: مفهوم پيشگيری وضعي فناورانه و دشوارسازی ارتكاب جرم
فصل دوم: پیشگیری وضعی فناورانه از طریق یکپارچه‌سازی اطلاعات مالیاتی
مبحث اول:‌ جلوه‌های تقنینی تدابير فناورانه دشوارساز، در حوزه مالیات‌ها
گفتار اول: انعكاس تدابير وضعي فناورانه دشوارساز در قوانين مالياتی
گفتار دوم: انعكاس تدابير فناورانه دشوارساز، در قانون برنامه پنج‌ساله سوم توسعه
گفتار سوم: جلوه‌های تدابير وضعی فناورانه دشوارساز در قانون ارتقای سلامت اداری
مبحث دوم: طرح جامع مالياتی، كارآمدترين تدابير وضعي فناورانه دشوارساز
گفتار اول: ضعف و كاستي نظام اطلاعات و زیرساخت‌های اطلاعاتی در حوزه مالیات‌ها
گفتار دوم: اتخاذ تدابير پيشگيرانه در نظام مالياتی و مبارزه با فرهنگ اسرارگرايي
گفتار سوم: تبيين طرح جامع مالياتی
نتیجه‌گیری بخش دوم 
نتیجه‌گیری کلی و ارائه پیشنهادها 
فهرست منابع

مولف: 

سعیده کریمی کمیجانی

دیباچه:

دکتر میرمحسن طاهری تاری

تاریخ و نوبت چاپ:

1397، اول

قیمت: 

360.000 ریال

 

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

مجله پژوهشهای حقوقی شماره 52

مجله پژوهش‌های حقوقی (فصلنامه علمی)   سال بیستم و یکم- شماره 52 زمستان 1401 مدیر مسئول: دکتر وحید…
کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …