کتاب مجموعه مقالات حقوق‌دانان ایرانی دیوان کیفری بین‌المللی منتشر شد

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مجموعه-مقالات-حقوق-دانان-ایرانی-دیوان-کیفری-بین-المللی

کتاب مجموعه مقالات حقوق‌دانان ایرانی دیوان کیفری بین‌المللی منتشر شد

به کوشش سپیده طباطبایی

انتشارات پژوهشکده حقوقی شهردانش

چاپ اول

سال 1402

 موضوع این کتاب چیست ؟

این کتاب مجموعه مقالاتی است که به بررسی حقوقی ساختار، صلاحیت، عملکرد و رويه قضایی دیوان كيفري بين‌اللملي  مي‌پردازد كه تنها دادگاه دائمی رسیدگی کننده به ارتکاب جنایات بين‌المللي نسل كشي، جنايات جنگي،  جنايات عليه بشريت و تجاوز مي‌باشد.

 مخاطب این کتاب چه کسانی هستند

اين مجموعه مقالات تخصصي مي‌تواند به عنوان كتابي راهنما و مرجع براي حقوقدانان و وكلا، سياستمداران، اساتيد و دانشجويان رشته حقوق، فعالان حقوق بشر و خبرنگاران وعلاقه مندان به نظام حقوقي ديوان كيفري بين المللي و حوزه حقوق بين الملل كيفري مورد استفده قرار گيرد .

نظریاتی متفاوت و نگاهی جدید :

كتاب حاضر مجموعه مقالات حقوق دانان إيراني شاغل در ديوان كيفري بين المللي است كه براي نخستين بار به زبان فارسي در يك كتاب گرداوري شده است. در اين كتاب صاحب منصبان عالي رتبه إيراني ديوان تحليل ها و تجربيات حقوقي مرتبط با بخش و حوزه تخصصي خويش را طي سالها تجربه و دانش مستقیم  به رشته تحرير دراورده اند و به بررسي و واكاوي نظام حقوقي ديوان در طي بيست سال فعاليت اين نهاد بين المللي پرداخته اند.

 قسمتی از کتاب     

دیوان کیفری بین‌المللی یک نهاد معاهداتی منحصربه‌فرد است: چراکه هم یک دیوان کیفری دائمی و هم یک سازمان بین‌المللی است. امروزه تقریباً دو سوم از دولت‌های عضو ملل متحد از اعضای آن به شمار می‌روند. دولت‌های بنیان‌گذار اساسنامه، یعنی اعضای آتی دیوان بین‌المللی کیفری، اطمینان دادند که نسبت به هر یک از دادگاه‌های بین‌المللی کیفری فراملی مختلط و ویژه، نقش قانون‌گذاری گسترده‌تر و مستقیم‌تری را ایفا خواهند کرد.

فهرست مطالب:

دیباچه دکتر جمشید ممتاز
مبحث اول ـ اجرای مجازات حبس
گفتار اول ـ الزامات و تشریفات پیش از اجرا
قسمت اول ـ لیست
قسمت دوم ـ انتخاب یک دولت اجراکننده
گفتار دوم ـ اجرای حکم
قسمت اول ـ نظارت و شرایط حبس
قسمت دوم ـ شرایط تأثیرگذار بر حبس
بند اول ـ انتقال محکومین پس از پایان دوران محکومیت
بند دوم ـ استرداد، مجازات یا پیگرد سایر جرایم
بند سوم ـ تغییر دولت اجراکننده
بند چهارم ـ فرار
مبحث دوم ـ اجرای مجازات‌ها، قرارهای توقیف و قرارهای جبران خسارات
گفتار اول ـ نقش صندوق امانی
گفتار دوم ـ نقش ریاست دیوان
قسمت اول ـ روند اجرا
بند اول ـ قرارهای توقیف و جبران خسارات
بند دوم ـ انتقال مجازات‌ها و دارایی‌های توقیف‌شده
قسمت دوم ـ خودداری شخص محکوم از پرداخت جریمه
نتیجه‌گیری
تسریع روند دادرسی کیفری در دیوان بین‌المللی کیفری: ایجاد توازن مناسب میان دیوان بین‌المللی کیفری و دولت‌های عضو
هیراد ابطحی و شهزاد شارانیا
چکیده
مقدمه
مبحث اول ـ مسیر طرح‌های پیشنهادی اصلاح قواعد آیین دادرسی
گفتار اول ـ نقشه راه و گروه‌های موضوعی
قسمت اول ـ اولین گزارش در خصوص تجربیات به‌دست‌آمده
قسمت دوم ـ فرایندی پیچیده و طولانی
گفتار دوم ـ طرح‌های پیشنهادی اصلاحات قواعد آیین دادرسی
قسمت اول ـ اصلاحات پیش از تأیید نقشه راه
بند اول ـ سال 2011 قاعده 4 دوم («ریاست دیوان»)
بند دوم ـ سال 2012 قاعده 132 دوم («تعیین یک قاضی برای آماده‌سازی رسیدگی بدوی»)
قسمت دوم ـ اصلاحات به دنبال تأیید نقشه راه
بند اول ـ سال 2013
الف ـ اصلاحات ایجاد‌شده توسط دیوان
1 – قاعده 100 («محل رسیدگی‌ها»)
2 – قاعده 68 («شهادت از پیش ضبط‌شده»)
ب ـ اصلاحات ایجادشده توسط دولت‌های عضو: قواعد 134 دوم، 134 سوم و 134 چهارم
بند دوم ـ سال 2014
الف ـ قاعده 140 دوم («غیبت موقت یک قاضی»)
ب ـ قواعد (3)76 و (ب)(2)144 و (3)101 («مسائل زبانی»)
بند سوم ـ سال 2016
الف ـ قواعد (3)76 و (ب)(2)144 و (3)101 («مسائل زبانی»)
ب ـ قاعده 165 («بازرسی، پیگرد و محاکمه»)
بند چهارم ـ سال 2017
الف ـ قاعده (3)76
ب ـ قاعده 165
مبحث دوم ـ تغییراتی که نیازمند اصلاح قواعد آیین دادرسی نیستند
گفتار اول ـ اصلاحات مقررات
قسمت اول ـ مقررات دیوان
بند اول ـ سال 2007: دادرسی‌ها نزد دیوان
بند دوم ـ سال 2011 – 2012: معاضدت حقوقی و مسائل مرتبط با وکلای مدافع
بند سوم ـ سال 2016: رسیدگی‌ها نزد دیوان
بند چهارم ـ سال 2017: رسیدگی‌های تجدیدنظر
قسمت دوم ـ مقررات دفتر ثبت
گفتار دوم ـ دستورالعمل راهنمای رویه شعب
قسمت اول ـ رابطه بین رسیدگی‌های مقدماتی و بدوی و مسائل مشترک
قسمت دوم ـ آماده‌سازی رسیدگی‌های بدوی
قسمت سوم ـ مسائل تجدیدنظر
قسمت چهارم ـ مسائل مربوط به مراحل مختلف رسیدگی‌ها
بند اول ـ قربانیان
الف ـ نظام ثبت درخواست
ب ـ نمایندگی حقوقی
بند دوم ـ سایر مسائل (اطلاعات محرمانه)
نتیجه‌گیری
انتخاب وضعیت برای تحقیقات: فرایند ارزیابی مقدماتی
آمیتیس خجسته
مقدمه
مبحث اول ـ آغاز ارزیابی مقدماتی
مبحث دوم ـ معیارهای حقوقی حاکم بر آغاز تحقیقات در چهارچوب اساسنامه رم
مبحث سوم ـ استاندارد اثباتی قابل اعمال در مرحله ارزیابی مقدماتی
مبحث چهارم ـ مرور کلی فرایند ارزیابی مقدماتی
گفتار اول ـ مرحله اول
گفتار دوم ـ مرحله دوم
گفتار سوم ـ مرحله سوم
گفتار چهارم ـ مرحله چهارم
مبحث پنجم ـ پایان ارزیابی مقدماتی
مبحث ششم ـ اهداف ارزیابی مقدماتی
نتیجه‌گیری
صلاحیت تکمیلی: رقابت یا همکاری؟
راد راستان
مقدمه
مبحث اول ـ صلاحیت تکمیلی به عنوان مبنای رقابت
گفتار اول ـ عدم تمایل یا ناتوانی
گفتار دوم ـ قاعده منع محاکمه مجدد
گفتار سوم ـ شدت
گفتار چهارم ـ تعیین محکمه دارای صلاحیت
گفتار پنجم ـ همکاری در چهارچوب تعارض
مبحث دوم ـ صلاحیت تکمیلی به عنوان مبنای همکاری
گفتار اول ـ دادرسی در محاکم دولت‌هایی که مستقیماً از وقوع جرایم تأثیر پذیرفته‌اند
گفتار دوم ـ رسیدگی در دولت‌های ثالث، از جمله بر مبنای صلاحیت جهانی
گفتار سوم ـ دادرسی در محاکم دولت‌های ثالث بر اساس معاونت اتباع آنها در ارتکاب جرم
نتیجه‌گیری
همکاری بین‌المللی و معاضدت قضایی
راد راستان و پاسکال تورلان
مقدمه
مبحث اول ـ تعهد به همکاری
گفتار اول ـ آیین‌های ملی
گفتار دوم ـ شیوه اجرا
مبحث دوم ـ بازداشت و تحویل
گفتار اول ـ صدور قرار بازداشت در برابر احضاریه
گفتار دوم ـ قابلیت پذیرش
گفتار سوم ـ درخواست‌های موازی برای استرداد
گفتار چهارم ـ مصونیت‌ها
گفتار پنجم ـ بازداشت موقت
مبحث سوم ـ دیگر اشکال همکاری
گفتار اول ـ مشخص بودن
گفتار دوم ـ مرتبط بودن
گفتار سوم ـ ضرورت
مبحث چهارم ـ معیارهای همکاری
گفتار اول ـ تدابیر شناسایی‌کننده
گفتار دوم ـ توقیف و ضبط عواید، اموال و دارایی‌ها و ابزار ارتکاب جرم
گفتار سوم ـ اخذ شهادت و حضور الزامی
گفتار چهارم ـ دستور به جمع‌آوری شواهد و صدور قرارهای قضایی
گفتار پنجم ـ به تعویق انداختن
گفتار ششم ـ رایزنی‌ها
مبحث پنجم ـ عدم پایبندی
مبحث ششم ـ درخواست‌های وارده برای مساعدت
مبحث هفتم ـ درس‌های آموخته‌شده و بهترین روش‌ها
گفتار اول ـ کانال‌های اختصاصی و مراکز ویژه
گفتار دوم ـ رایزنی‌های پیش از درخواست
گفتار سوم ـ مجمع کشورهای عضو
گفتار چهارم ـ توصیه‌های مورد تأیید مجمع دولت‌های عضو
مبحث هشتم ـ گزارش دیوان به مجمع دولت‌های عضو
مبحث نهم ـ نظام دو پایه
جنایت آزار و اذیت
مرجان سردشتی
مقدمه
مبحث اول ـ آزار و اذیت یک قوم، اَعمال موجد آزار و اذیت
مبحث دوم ـ تاریخچه
مبحث سوم ـ تعریف
مبحث چهارم ـ عناصر جرم
مبحث پنجم ـ مشکلات پیش رو
نتیجه‌گیری
نهادسازی: چشم‌اندازی از درون دفتر دادستانی دیوان بین‌المللی کیفری
سام ساسان شعاع‌منش
مقدمه
مبحث اول ـ مدیریت داخلی
گفتار اول ـ اخلاق، مسؤولیت‌پذیری و بالاترین استاندارد رفتار حرفه‌ای
گفتار دوم ـ فرهنگ کار سازنده به منظور بهره‌وری و رضایت مبتنی بر ارزش‌های اصلی
گفتار سوم ـ خودارزیابی، بازبینی و بهبود
گفتار چهارم ـ شاخص‌های عملکرد
گفتار پنجم ـ ابتکار مدیریت اطلاعات
گفتار ششم ـ ساختار دفتر دادستانی
مبحث دوم ـ راهبرد‌ها و خط‌مشی‌ها
گفتار اول ـ ارزیابی‌های مقدماتی
گفتار دوم ـ موفقیت در دیوان
گفتار سوم ـ طرح‌های راهبردی
گفتار چهارم ـ خط‌مشی‌ها
مبحث سوم ـ چالش‌ها
گفتار اول ـ همکاری درباره بازداشت و تسلیم مظنونین دیوان بین‌المللی کیفری
گفتار دوم ـ منابع
نتیجه‌گیری
نقش قربانیان جنایات بین‌المللی در روند رسیدگی دیوان بین‌المللی کیفری
سپیده طباطبایی
مقدمه
مبحث اول ـ پیشینه حقوق قربانیان در حقوق بین‌الملل
مبحث دوم ـ قربانیان در پیشگاه دادگاه‌های کیفری بین‌المللی
نتیجه‌گیری
شناسایی ایراد صدمات شدید جسمانی یا روانی به عنوان یک عمل نسل‌کشی
نیما میلانی‌نیا
چکیده
مقدمه
مبحث اول ـ عنصر ذهنی ضروری برای احراز آسیب شدید جسمانی یا روانی
مبحث دوم ـ مؤلفه‌های آسیب جسمانی یا روانی
گفتار اول ـ کمیسیون اعمال نتیجه آسیب جسمانی
گفتار دوم ـ کمیسیون اعمال منتهی به آسیب روانی
گفتار سوم ـ اصول کلی اثباتی برای احراز آسیب‌های جسمانی یا روانی
مبحث سوم ـ آستانه اثباتی موردنیاز برای احراز آسیب «شدید»
گفتار اول ـ روند تدوین کنوانسیون منع نسل‌کشی
گفتار دوم ـ رویه دادگاه‌های بین‌المللی ویژه و دیوان بین‌المللی دادگستری
قسمت اول ـ آسیب‌هایی که «فراتر از ناراحتی، خجالت یا تحقیر موقتی» هستند
قسمت دوم ـ آسیبی که سبب بروز «صدمه فاحش و بلندمدت به توانایی فرد برای برخورداری از یک زندگی عادی و سازنده» می‌شود
قسمت سوم ـ آسیبی که در نابودی کلی یا جزئی از یک گروه نقش ایفا کرده یا بتواند به آن منجر شود
نتیجه‌گیری

تلفن تماس واحد فروش:

88811581 داخلی 112

اینستاگرام، تلگرام، ایتا، لینکدین 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up