گذار از حقوق بین ‌الملل به حقوق بشر

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. گذار از حقوق بین ‌الملل به حقوق بشر

گذار از حقوق بین ‌الملل به حقوق بشر

 

خرید

فهرست مطالب:

مقدمه

بخش اول: نظم عمومی در جوامع ملّی و جامعۀ بین ‏المللی

فصل اول: نظم عمومی و جوامع ملّی

سرآغاز

گفتار اوّل: شکل ‏گیری جوامع بشری در چارچوب سرزمینی

گفتار دوم: شکل‏ گیری نظم عمومی در چارچوب سرزمینی

گفتار سوم: نظم عمومی و متغیر زمان

گفتار چهارم: نظم عمومی و متغیر مکان

گفتار پنجم: نظم عمومی و حقّ مالکیت

گفتار ششم: نظم عمومی و نهاد فرمانروا

گفتار هفتم: نظم عمومی در تمدن اسلامی

گفتار هشتم: نظم عمومی در تمدن‏های شرقی معاصر

چکیده

فهرست منابع

فصل دوم: نظم عمومی در جامعۀ بین‏ المللی

سرآغاز

گفتار اول: اوصاف جامعۀ بین ‏المللی

گفتار دوم: جامعۀ بین‏ المللی و حقوق بین ‏الملل

گفتار چهارم: جامعۀ بین‏ المللی، حقوق بین ‏المللی و قواعد آمرۀ بین ‏المللی

چکیده

فهرست منابع

منابع فارسی

الف: کتب

ب: مقالات

منابع انگلیسی:

الف: کتب

ب: مقالات

بخش دوم: نظم عمومی و جامعۀ جهانی

فصل اول: بشریت و جامعۀ جهانی

پیشگفتار

سرآغاز

گفتار اول: فردیت بشر و جمعیت‏ های بشری

گفتار دوم: جامعۀ بین ‏المللی «به مثابۀ یک مجموعه»

گفتار سوم: بشریّت به عنوان «یک سازمان اجتماعی»

گفتار چهارم: بشریّت به مثابۀ یک شخصیت حقوقی

گفتار پنجم: شخصیت حقوقی بشر و نهاد دولت

فصل دوم: جامعۀ جهانی و نظم عمومی

سرآغاز

گفتار اول: نظم‏ های عمومی بین ‏المللی و ساختار حقوق بین ‏الملل

گفتار دوم: نظم عمومی جهانی و قاعدۀ آمره

گفتار سوم: حمایت از حقوق بشر در برابر نقض قواعد آمرۀ حقوق بین ‏الملل

گفتار چهارم: گسیختگی حقوق بین‏ الملل و وحدت انضمامی آن

گفتار پنجم: پیوستگی حقوق بشر و وحدت ساختاری آن

گفتار ششم: تطبیق جایگاه فرد بشر در ساختار افقی حقوق بین ‏الملل با ساختار عمودی حقوق بشر

گفتار هفتم: شعب علم حقوق و جایگاه حقوق بشر

گفتار هشتم: نظم عمومی جهانی و گوناگونی فرهنگ‌های ملّی

گفتار نهم: تجلیّات نظم عمومی حقوق جهانی

چکیده

فهرست منابع

مؤلف:

محمد شریف

تاریخ و نوبت چاپ:

1395، اول

قیمت:

250.000 ریال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

[tta_listen_btn]

بیشتر بخوانید:

کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …