خانه / آرشیو منشورات مؤسسه / گذار از حقوق بین ‌الملل به حقوق بشر

گذار از حقوق بین ‌الملل به حقوق بشر

گذار از حقوق بین ‌الملل به حقوق بشر

 

خرید

فهرست مطالب:

مقدمه

بخش اول: نظم عمومی در جوامع ملّی و جامعۀ بین ‏المللی

فصل اول: نظم عمومی و جوامع ملّی

سرآغاز

گفتار اوّل: شکل ‏گیری جوامع بشری در چارچوب سرزمینی

گفتار دوم: شکل‏ گیری نظم عمومی در چارچوب سرزمینی

گفتار سوم: نظم عمومی و متغیر زمان

گفتار چهارم: نظم عمومی و متغیر مکان

گفتار پنجم: نظم عمومی و حقّ مالکیت

گفتار ششم: نظم عمومی و نهاد فرمانروا

گفتار هفتم: نظم عمومی در تمدن اسلامی

گفتار هشتم: نظم عمومی در تمدن‏های شرقی معاصر

چکیده

فهرست منابع

فصل دوم: نظم عمومی در جامعۀ بین‏ المللی

سرآغاز

گفتار اول: اوصاف جامعۀ بین ‏المللی

گفتار دوم: جامعۀ بین‏ المللی و حقوق بین ‏الملل

گفتار چهارم: جامعۀ بین‏ المللی، حقوق بین ‏المللی و قواعد آمرۀ بین ‏المللی

چکیده

فهرست منابع

منابع فارسی

الف: کتب

ب: مقالات

منابع انگلیسی:

الف: کتب

ب: مقالات

بخش دوم: نظم عمومی و جامعۀ جهانی

فصل اول: بشریت و جامعۀ جهانی

پیشگفتار

سرآغاز

گفتار اول: فردیت بشر و جمعیت‏ های بشری

گفتار دوم: جامعۀ بین ‏المللی «به مثابۀ یک مجموعه»

گفتار سوم: بشریّت به عنوان «یک سازمان اجتماعی»

گفتار چهارم: بشریّت به مثابۀ یک شخصیت حقوقی

گفتار پنجم: شخصیت حقوقی بشر و نهاد دولت

فصل دوم: جامعۀ جهانی و نظم عمومی

سرآغاز

گفتار اول: نظم‏ های عمومی بین ‏المللی و ساختار حقوق بین ‏الملل

گفتار دوم: نظم عمومی جهانی و قاعدۀ آمره

گفتار سوم: حمایت از حقوق بشر در برابر نقض قواعد آمرۀ حقوق بین ‏الملل

گفتار چهارم: گسیختگی حقوق بین‏ الملل و وحدت انضمامی آن

گفتار پنجم: پیوستگی حقوق بشر و وحدت ساختاری آن

گفتار ششم: تطبیق جایگاه فرد بشر در ساختار افقی حقوق بین ‏الملل با ساختار عمودی حقوق بشر

گفتار هفتم: شعب علم حقوق و جایگاه حقوق بشر

گفتار هشتم: نظم عمومی جهانی و گوناگونی فرهنگ‌های ملّی

گفتار نهم: تجلیّات نظم عمومی حقوق جهانی

چکیده

فهرست منابع

مؤلف:

محمد شریف

تاریخ و نوبت چاپ:

۱۳۹۵، اول

قیمت:

۲۵۰٫۰۰۰ ریال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *