خانه / آرشیو منشورات مؤسسه / گذار از حقوق بین ‌الملل به حقوق بشر

گذار از حقوق بین ‌الملل به حقوق بشر

گذار از حقوق بین ‌الملل به حقوق بشر

 

خرید

فهرست مطالب:

مقدمه

مسائل اصلی این کتاب منجمله عبارتند از:

رهیافت‌های رایج در جامعه شناسی حقوقی

سرآغاز: قاعدۀ رفتار جمعی و عینیّت زیست اجتماعی بشر

حکمت، فلسفه و زیست عینی بشر

قاعدۀ رفتار جمعی و زیست عینی بشر

بخش اول: نظم عمومی در جوامع ملّی و جامعۀ بین ‏المللی

فصل اول: نظم عمومی و جوامع ملّی

سرآغاز

گفتار اوّل: شکل ‏گیری جوامع بشری در چارچوب سرزمینی

گفتار دوم: شکل‏ گیری نظم عمومی در چارچوب سرزمینی

گفتار سوم: نظم عمومی و متغیر زمان

گفتار چهارم: نظم عمومی و متغیر مکان

گفتار پنجم: نظم عمومی و حقّ مالکیت

گفتار ششم: نظم عمومی و نهاد فرمانروا

گفتار هفتم: نظم عمومی در تمدن اسلامی

گفتار هشتم: نظم عمومی در تمدن‏های شرقی معاصر

چکیده

فهرست منابع

فصل دوم: نظم عمومی در جامعۀ بین‏ المللی

سرآغاز

گفتار اول: اوصاف جامعۀ بین ‏المللی

بند اول: رهیافت‏های فلسفی

بند دوم: جامعۀ بین‏ المللی از حیث زمان تشکیل

بند سوم: جامعۀ بین المللی و نوع قدرت سیاسی

بند چهارم: فراگیری جامعه و چگونگی جامعۀ بین ‏المللی

گفتار دوم: جامعۀ بین‏ المللی و حقوق بین ‏الملل

بند اول: اوصاف نظام حقوقی و چگونگی حقوق بین ‏الملل

بند دوم: نظم عمومی بین ‏المللی یا نظم‏ های عمومی بین ‏المللی

بند سوم: نظم عمومی بین‏ المللی و عدالت

بند چهارم: نظم عمومی بین ‏المللی و گونه‏ های قواعد رفتار اجتماعی

گفتار چهارم: جامعۀ بین‏ المللی، حقوق بین ‏المللی و قواعد آمرۀ بین ‏المللی

چکیده

فهرست منابع

منابع فارسی

الف: کتب

ب: مقالات

منابع انگلیسی:

الف: کتب

ب: مقالات

بخش دوم: نظم عمومی و جامعۀ جهانی

فصل اول: بشریت و جامعۀ جهانی

پیشگفتار

سرآغاز

گفتار اول: فردیت بشر و جمعیت‏ های بشری

گفتار دوم: جامعۀ بین ‏المللی «به مثابۀ یک مجموعه»

گفتار سوم: بشریّت به عنوان «یک سازمان اجتماعی»

گفتار چهارم: بشریّت به مثابۀ یک شخصیت حقوقی

گفتار پنجم: شخصیت حقوقی بشر و نهاد دولت

بند اول: اوصاف «حقوق بشر» به عنوان یکی از شعب حقوق

الف: چیستی حقوق بین ‏الملل

ب: چیستی حقوق بشر

ج: چیستی تعهدات ناشی از حقوق بشر

بند دوم: «حقوق بین ‏الملل بشر» و «حقوق بشر»

فصل دوم: جامعۀ جهانی و نظم عمومی

سرآغاز

گفتار اول: نظم‏ های عمومی بین ‏المللی و ساختار حقوق بین ‏الملل

گفتار دوم: نظم عمومی جهانی و قاعدۀ آمره

گفتار سوم: حمایت از حقوق بشر در برابر نقض قواعد آمرۀ حقوق بین ‏الملل

گفتار چهارم: گسیختگی حقوق بین‏ الملل و وحدت انضمامی آن

گفتار پنجم: پیوستگی حقوق بشر و وحدت ساختاری آن

بند دوم: آثار حقوقی نشر حق‏ های بشری از طریق اسناد بین ‏المللی

گفتار ششم: تطبیق جایگاه فرد بشر در ساختار افقی حقوق بین ‏الملل با ساختار عمودی حقوق بشر

بند اول: مبانی فلسفی تلقی فرد بشر به عنوان تابع منفرد حقوق جهانی

بند دوم: زوال تدریجی حقوق بین‏ الملل به مثابۀ تابعی از زوال ساختار افقی جامعۀ بین ‏المللی

بند سوم: مالکیت بر میراث مشترک بشریت نمادگذار از حقوق بین‏ الملل به حقوق بشر

گفتار هفتم: شعب علم حقوق و جایگاه حقوق بشر

گفتار هشتم: نظم عمومی جهانی و گوناگونی فرهنگ‌های ملّی

گفتار نهم: تجلیّات نظم عمومی حقوق جهانی

بند یکم: فرایند جرم انگاری در طرح مسؤولیت کیفری بین‏ المللی دولت‌ها و تحلیل علّی جرم‌زدایی از آن

بند دوم: شکل‏ گیری نظم عمومی فراملّی از طریق اعمال صلاحیت کیفری جهانی توسط مراجع قضایی داخلی

بند سوم: دیوان بین ‏المللی کیفری، آمیزه‏ ای از حقوق بین ‏الملل و حقوق بشر

چکیده

فهرست منابع

مؤلف:

محمد شریف

تاریخ و نوبت چاپ:

۱۳۹۳، اول

قیمت:

۲۵۰٫۰۰۰ ریال

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *