گرووه منفعت اقتصادی ماهیت و ساختار ـ چاپ اول

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. گرووه منفعت اقتصادی ماهیت و ساختار ـ چاپ اول

گروه منفعت اقتصادی ماهیت و ساختار ـ چاپ اول

 

خرید

فهرست مطالب:

سپاس و قدردانی

علائم اختصاري

مقدمه

بخش مقدماتی: مفهوم گروه منفعت اقتصادي

فصل نخست: پیشینه گروه منفعت اقتصادي

مبحث نخست: سطح ملی

گفتار نخست: تکوین در فرانسه

گفتار دوم: گسترش به سایر سیستم‌هاي حقوقی

مبحث دوم: سطح منطقه‌اي

گفتار نخست: جامعه اروپا

گفتار دوم: سازمان اوهادا

فصل دوم: قابلیت پذیرش گروه منفعت اقتصادي در حقوق ایران

مبحث نخست: جهات مانع پذیرش

مبحث دوم: جهات موجهه پذیرش

فصل سوم: مقایسه گروه منفعت اقتصادي با مفاهیم مشابه

مبحث نخست: شرکت‌ها

گفتار نخست: ملاك ذهنی

گفتار دوم: معیار عینی (ملاك موضوعی)

گفتار سوم: ملاك کارکردانگار

مبحث دوم: انجمن‌ها و مؤسسات غیرتجاري

مبحث سوم: جوینت ونچرها

فصل چهارم: ارزیابی گروه منفعت اقتصادي

مبحث نخست: امکانات و نقاط قوت

گفتار نخست: آزادي قراردادي

گفتار دوم: گستره موضوع

مبحث دوم: محدودیت‌ها و نقاط ضعف

گفتار نخست: تعدد موارد سکوت

گفتار دوم: وابستگی به شخص اعضا

جمع بندي بخش مقدماتی

بخش نخست: تشکیل گروه منفعت اقتصادي

فصل نخست: شرایط تشکیل گروه منفعت اقتصادي

مبحث نخست: شرایط ماهوي

گفتار نخست: شرایط مربوط به اعضا

گفتار دوم: شرایط مربوط به موضوع

گفتار سوم: سایر شرایط

مبحث دوم: شرایط شکلی

گفتار نخست: کتبی بودن قرارداد گروه

گفتار دوم: ثبت گروه

گفتار سوم: اعلان قرارداد گروه

فصل دوم: آثار تشکیل گروه

مبحث نخست: پیدایش شخصیت حقوقی براي گروه

مبحث دوم: قابلیت استناد قرارداد گروه در برابر اشخاص ثالث

مبحث سوم: تعیین قانون حاکم بر گروه

مبحث چهارم: انتقال تعهدات به گروه (بازیابی تعهدات توسط گروه)

فصل سوم: ضمانت اجراي عدم رعایت شرایط تشکیل

مبحث نخست: وضعیت حقوقی قرارداد تشکیل گروه

گفتار نخست: تأثیر تخلف از شرایط تشکیل بر وضعیت حقوقی گروه

گفتار دوم: توصیف قالب حقوقی گروه پیش از بطلان

بند نخست: شرکت عملی

بند دوم: شرکت صوري

بند سوم: شرکت مشارکتی

بند چهارم: شرکت تشکیل شده در عمل

مبحث دوم: مسؤولیت مؤسسان

گفتار نخست: مسؤولیت مدنی

گفتار دوم: مسؤولیت کیفري

جمع بندي بخش نخست

بخش دوم: فعالیت گروه منفعت اقتصادي

فصل نخست: قواعد ناظر به اعضاي گروه

مبحث نخست: تعهدات اعضا

گفتار نخست: نسبت به اشخاص ثالث

گفتار دوم: نسبت به گروه و سایر اعضا

مبحث دوم: حقوق اعضا

گفتار نخست: مشارکت در نتایج مثبت گروه

گروه منفعت اقتصادي؛ ماهیت و ساختار

گفتار دوم: برخورداري از اطلاعات مربوط به فعالیت گروه

گفتار سوم: حق خروج از گروه

گفتار چهارم: انتقال حقوق اعضا

فصل دوم: قواعد ناظر به ارکان گروه

مبحث نخست: مجمع اعضا

گفتار نخست: صلاحیت

گفتار دوم: تشکیل و تصمیم‌گیري

مبحث دوم: مدیریت گروه

گفتار نخست: رابطه مدیر با گروه

گفتار دوم: رابطه مدیر با اشخاص ثالث

مبحث سوم: نهاد نظارتی گروه

گفتار نخست: نظارت بر مدیریت

گفتار دوم: نظارت بر حساب‌ها

جمع بندي بخش دوم

بخش سوم: انحلال گروه منفعت اقتصادي

فصل نخست: موجبات انحلال

مبحث نخست: موارد انحلال با قابلیت اعمال مستقیم

گفتار نخست: موارد انحلال با اثر مطلق

گفتار دوم: موارد انحلال با اثر نسبی

مبحث دوم: موارد انحلال مستلزم ابراز اراده

گفتار نخست: انحلال به موجب تصمیم اعضا

گفتار دوم: انحلال قضایی به موجب جهات موجه

فصل دوم: آثار انحلال

مبحث نخست: تصفیه گروه

مبحث دوم: تقسیم باقیمانده اموال گروه

جمع‌بندی بخش سوم

فهرست منابع

فهرست موضوعی

مولف:

سعید حقانی

تاریخ و نوبت چاپ:

1391، اول

قیمت:

85.000 ریال

 

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

[tta_listen_btn]

بیشتر بخوانید:

کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …