گزیده آرای داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران- جلد سوم

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. گزیده آرای داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران- جلد سوم

گزیده آرای داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران، جلد سوم ( 1395-1393 ) ـ چاپ اول

 

خرید

 

فهرست مطالب: 

مقدمه دبیرکل مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران

نحوه استفاده از خدمات مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران

بخش اول: آراء داوران واحد

1

شماره رأی: 93/18/348/د/36

تاریخ صدور: 6 بهمن ماه1393

اصل 139 قانون اساسی؛ اموال عمومی و دولتی؛ استقلال شرط داوری؛ استرداد سند؛ ابطال سند رسمی؛ شرکت دولتی؛ امور تصدی‌گری

2

شماره رأی: 93/43/352/د/36

تاریخ صدور رأی: 31 فروردین ماه 1394

فروش مال غیر و تحصیل مال نامشروع؛ فورس ماژور؛ منع دارا شدن غیرعادلانه؛ قاعده لاضرر؛ عرف تجاری؛ مطالبه خسارت تأخیر تأدیه؛ اصل وفای به عهد

3

شماره رأی: 94/13/382/د/36

تاریخ صدور رأی: 7 دی ماه 1394

بارگیری؛ مسئولیت تضامنی؛ تسبیب؛ حق فسخ؛ خسارت

4

شماره رأی: 94/21/388/د/36

تاریخ صدور رأی: 17 اسفند ماه 1394

پیش‌پرداخت؛ نرخ روز؛ جبران خسارت؛ بارنامه؛ روابط تجاری؛ عرف تجاری؛ اماره مدیونیت

5

شماره رأی: 93/6/389/د/36

تاریخ صدور رأی: 22 اسفند ماه 1394

دستور موقت؛ اظهارنامه گمرکی؛ خسارت تأخیر تأدیه؛ کاهش ارزش پول؛ قاعده لاضرر؛ عرف تجاری؛ قانون حاکم؛ تعارض قوانین؛ استفاده نامشروع

6

شماره رأی: 94/27/390/د/36

تاریخ صدور: 24 اسفند ماه 1394

اموال عمومی و دولتی؛ اصل 139قانون اساسی؛ مؤسسات دولتی؛ اوراق بهادار؛ خسارت تأخیر؛ عدم انجام تعهد؛ تحریم

7

Award No: 36/D/94/14/391

Date: 13.March. 2016

Delayed Payment, UNIDROIT Principles, Commercial Relationships, Good Faith, Average Rate, Short-term Lending Rate, Running Date of Calculation, Simple Interest Rate

8

شماره رأی: 93/52/395/د/36

تاریخ صدور رأی: 1 اردیبهشت ماه 1395

ضمانت؛ عیب ظاهر؛ عیب اساسی؛ حق فسخ؛ هزینه بازرسی؛ اجرای احکام؛ انبارداری

9

شماره رأی: 94/16/400/د/36

تاریخ صدور رأی: 23 تیر ماه 1395

علامت تجاری؛ خسارت قانونی؛ استرداد ثمن؛ انفساخ؛ عقد معاوضی؛ حق فسخ

10

شماره رأی: 94/53/402/د/36

تاریخ صدور رأی: 24 مرداد ماه 1395

پیمانکاری؛ مناقصه؛ صورت وضعیت؛ شرایط عمومی پیمان؛ تعلیق؛ فسخ توافقی (اقاله پیمان)؛ هیئت حل اختلاف

11

شماره رأی: 94/67/415/د/36

تاریخ صدور: 22 آبان ماه 1395

حکمیت و تعیین حکم (Adjudicator)؛پیمانکاری؛ خسارت تأخیر؛ تعدیل قیمت؛ شرط داوری دولایه؛ شرایط عمومی و خصوصی پیمان؛ قانون حاکم؛ اصل 139 قانون اساسی

12

شماره رأی: 94/31/421/د/36

تاریخ صدور رأی: 17 آذر ماه 1395

ماهیت بین‌المللی یا داخلی دعوی؛ تشیخص سِمَت اصحاب دعوی؛ تفسیر قرارداد بر اساس ماهیت موضوع دعوی در قراردادهای سابق و لاحق؛ مفهوم تراضی مصرح در بند یک ماده 292 قانون مدنی در باب تبدیل تعهد؛ استصحاب عدم تبدیل تعهد؛ استصحاب بقای تعهد اصلی؛ مالکیت ما فی‌الذّمّه؛ تبدیل تعهد؛ تهاتر

بخش دوم: آراء هیئت داوران

13

شماره رأی: 93/37/394/د/36

تاریخ صدور رأی: 31 فروردین ماه 1395

بارنامه؛ دموراژ؛ عرف تجاری؛ قانون حاکم؛ اعتبار اسنادی؛ حق حبس؛ تقصیر؛ ارزیابی

14

شماره رأی: 94/68/393/د/36

تاریخ صدور رأی: 31 فروردین ماه 1395

مالیات بر ارزش افزوده؛ اعتبار اسنادی؛ اظهارنامه مالیاتی؛ قواعد آمره؛ ادله واجد اعتبار؛ ارزش افزوده فاکتور؛ هزینه حمل

رأی تصحیحی

شماره رأی: ت/94/68/393/د/36

تاریخ صدور: 12 اردیبهشت ماه 1395

15

شماره رأی: 93/32/398/د/36

تاریخ صدور: 21 تیر ماه 1395

مزایده؛ نظریه کارشناسی؛ حمل و نقل؛ اموال عمومی و دولتی؛ اصل 139 قانون اساسی؛ مناقصه؛ خیار غبن؛ عدم انجام تعهد؛ عرف؛ صنعت ریلی؛ ضمانت؛ وجه التزام؛ نرخ روز

نظر مخالف

مربوط به رأی: 93/32/398/د/36

16

شماره رأی: 404/ 93/49/د/36

تاریخ صدور:23 شهریور ماه 1395

پیاده‌سازی تکنولوژی؛ انتقال تکنولوژی؛ انحلال قرارداد؛ حق اختراع؛ خسارت تأخیر تأدیه؛ غبن حادث

17

شماره رأی: 36/405/ 94/د/36

تاریخ صدور رأی داوری: 29 شهریور ماه 1395

تخلف قراردادی؛ خسارت معنوی؛ رقابت؛ قواعد آمره؛ شهرت تجاری؛ تنفیذ عمل فضولی؛ بازاریابی الکترونیکی؛ فروش الکترونیکی؛ قرارداد رازداری

نظر مخالف

مربوط به رأی: 94/36/405/د/36

نمایه‌ها

نمایه نام داوران

نمایه موضوعی

نمایه ارجاع به قوانین و مقررات

به اهتمام:

دکتر محسن محبّی

تاریخ و نوبت چاپ: 

1396، اول

قیمت:

750.000 ریال

 

خرید

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

[tta_listen_btn]

بیشتر بخوانید:

کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …