گسترش قلمرو موافقت‌نامه داوری به شخص ثالث و قائم‌مقام

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. گسترش قلمرو موافقت‌نامه داوری به شخص ثالث و قائم‌مقام

 

گسترش قلمرو موافقت‌نامه داوری به شخص ثالث و قائم‌مقام

خرید

 

فهرست مطالب

سخن ناشر

دیباچه

مقدمه

بخش اول:مبانی گسترش موافقت‌نامه داوری

فصل اول: انعقاد موافقت‌‌‌نامۀ داوری

مبحث اول: کارکرد ارادۀ متعاقدین

مبحث دوم: اقسام داوری از نظر تأثیر اراده

گفتار اول: داوری اختیاری

گفتار دو: داوری تقنینی

الف: شورای حل اختلاف

ب: مراجع حل اختلاف کار

ج: هیئت داوری بورس اوراق بهادار

د: داوری در طلاق

ه: دیوان داوری ایران و ایالات‌متحده

و: شروط داوری الحاقی

گفتار سوم: داوری تخییری

الف: معاهدات مربوط به سرمایه‌‌‌گذاری خراجی

ب: معاهدات اجتناب از اخذ مالیات مضاعف

فصل دوم: اثر تعیین موضوع موافقت‌نامه داوری

مبحث یک: داوری پذیری اختلافات غیرقراردادی

گفتار اول: اختلافات غیرقراردادی موجود

گفتار دوم: اختلافات غیرقراردادی آتی

مبحث دوم: داوری پذیری اختلافات قراردادی

فصل سوم: داوری‌پذیری

مبحث اول: وضعیت موافقت‌‌‌نامه داوری

مبحث دوم: رابطۀ موافقت‌‌‌نامۀ داوری و قرارداد پایه

مبحث سوم: موافقت‌‌‌نامۀ داوری به‌منزلۀ توافق تکمیلی

مبحث چهارم: موافقت‌‌‌نامۀ داوری به‌منزلۀ توافق وثیقه‌‌‌ای

فصل چهارم: اثر ذاتی و دوام موافقت‌‌‌نامۀ داوری

مبحث اول: مقتضای ذات موافقت‌‌‌نامۀ داوری

مبحث دوم: جواز و لزوم موافقت‌‌‌نامۀ داوری

فصل پنجم: قلمرو موافقت‌‌‌نامۀ داوری

مبحث اول: قلمرو موضوعی داوری

گفتار اول: گسترش قلمرو موضوعی قرارداد ناشی از تصریح متعاقدین

گفتار دوم: گسترش قلمرو موضوعی قرارداد ناشی از تفسیر

مبحث دوم: قلمرو شخصی داوری

گفتار اول: گسترش قلمرو شخصی داوری نسبت به شخص ثالث

بند یک: تأثیر داوری بر شخص ثالث ظاهری

بند دو: تأثیر داوری بر شخص ثالث واقعی

گفتار دوم: گسترش قلمرو شخصی داوری به قائم‌‌‌مقام

بند یک: تأثیر موافقت‌‌‌نامۀ داوری نسبت به قائم‌‌‌مقام عام

الف: توارث موافقت‌‌‌نامۀ داوری

ب: تأثیر وصایت بر موافقت‌‌‌نامۀ داوری

بند دو: تأثیر موافقت‌‌‌نامۀ داوری نسبت به قائم‌‌‌مقام خاص

الف: انتقال تبعی موافقت‌‌‌نامۀ داوری

ب: انتقال مستقل قرارداد داوری

نتیجه‌گیری بخش اول

بخش دوم: گسترش قلمرو موافقت‌نامه داوری در پرتو مطالعه تطبیقی نظریات حقوقی

فصل اول: گسترش اثر داوری به شخص ثالث

مبحث اول: نظریه شخص ثالث ذی نفع

الف) مبانی شرط مداخلۀ ثالث در داوری

بند یک: مقایسه شرط «مداخلۀ ثالث» و شرط فعل

بند دوم: مقایسه شرط «ورود ثالث» و شرط نتیجه

گفتار اول: آثار شرط مداخلۀ شخص ثالث

بند یک: شخص ثالث ذی‌‌‌نفع در داوری

بند دو: منابع ایجاد نفع برای شخص ثالث

مبحث دوم: نظریۀ نمایندگی

گفتار اول: رابطۀ نمایندگی آشکار با موافقت‌‌‌نامۀ داوری

بند اول: اعتبار موافقت‌‌‌نامۀ داوری منعقده توسط نمایندۀ افشاشده

بند دوم: استناد به موافقت‌نامه داوری منعقده توسط نماینده افشاءشده

گفتار دوم: رابطه نمایندگی پنهان با موافقت‌نامه داوری

بند اول: انعقاد موافقت‌‌‌نامۀ داوری توسط حق‌‌‌العمل‌‌‌کار

بند دوم: استناد به موافقت‌‌‌نامۀ داوری منعقده توسط حق‌‌‌العمل‌‌‌کار

ب) استناد اصیل به موافقت‌‌‌نامۀ داوری

مبحث سوم: نظریه اصیل واقعی

گفتار اول: مبانی نظریۀ اصیل واقعی

گفتار دوم: حدود اعمال نظریۀ اصیل واقعی

بند اول: از نظر موضوع داوری

بند دوم: از نظر اشخاص

مبحث چهارم: نظریه گروه شرکت‌ها

گفتار اول: پیشینۀ ایجاد نظریۀ گروه شرکت‌‌‌ها

گفتار دوم: مبانی و شرایط اعمال نظریۀ گروه شرکت‌‌‌ها

مبحث پنجم: نظریۀ استاپل

گفتار اول: پیشینۀ اعمال قاعدۀ استاپل در داوری

گفتار دوم: مبانی و شرایط اعمال قاعدۀ استاپل در داوری

مبحث ششم: نظریۀ مشارکت به‌وسیله ارجاع

گفتار اول: پیشینۀ نظریۀ مشارکت در داوری به‌وسیلۀ ارجاع

گفتار دوم: مبانی و شرایط اعمال نظریۀ مشارکت در داوری به‌وسیلۀ ارجاع

فصل دوم: گسترش اثر داوری به قائم‌‌‌مقام

مبحث اول: انتقال موافقت‌‌‌نامۀ داوری

گفتار اول: انتقال‌پذیری موافقت‌‌‌نامۀ داوری

گفتار دوم: انتقال خودکار موافقت‌‌‌نامۀ داوری در رویه داوری

بند اول: مبانی انتقال خودکار موافقت‌‌‌نامۀ داوری

بند دوم: شرط عدم‌ِانتقال داوری

گفتار سوم: انتقال دعوا

مبحث دوم: انتقال قهری موافقت‌‌‌نامۀ داوری

گفتار اول: انتقال قهری موجب حال شدن قراردادها

بند اول: تأثیر تأمین قهری املاک و اراضی بر موافقت‌‌‌نامۀ داوری

بند دوم: اثر ملی شدن اموال بر موافقت‌‌‌نامۀ داوری

گفتار دوم: انتقال قهری قرارداد با حفظ تعهدات

بند اول: تأثیر انتقال اجرایی بر موافقت‌‌‌نامۀ داوری

بند دوم: تأثیر دعوای غیرمستقیم طلبکار بر موافقت‌‌‌نامۀ داوری

گفتار سوم: تأثیر مصادرۀ اموال بر داوری

نتیجه‌گیری بخش دوم

منابع و مآخذ

مولف:

بابک شید

بادیباچه:

ابراهیم شعاریان

تاریخ و نوبت چاپ:

1400، اول

قیمت:

2300.000 ریال

 

خرید

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

[tta_listen_btn]

بیشتر بخوانید:

کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …