گفتمان حقوق بشر براي همه – چاپ دوم

گفتمان حقوق بشر برای همه ـ چاپ دوم

خرید

فهرست مطالب:

مبحث مقدماتي (چكيده)

مبحث ۱    تعريف حقوق بشر

مبحث ۲    مباني اجتماعي

مبحث ۳    منشور جهاني حقوق بشر

مبحث ۴    نسل‌هاي حقوق بشر

مبحث ۵    گفتمان منشور جهاني حقوق بشر

مبحث ۶    مباني فكري حقوق بشر

مبحث ۷    جهان‌شمول بودن حقوق بشر

مبحث ۸    حقوق و حمايت‌هاي خاص

مبحث ۹    حقوق بشردوستانه

مبحث ۱۰ حقوق بشر و رواداري

مبحث ۱۱ حقوق بشر و روانشناسي انسان‌گرا

مبحث ۱۲ جامعه‌ي مدني

مبحث ۱۳ دموكراسي

مبحث ۱۴ حكومت قانون و قانون‌گرايي

مبحث ۱۵ انتخابات

مبحث ۱۶ نافرماني مدني

مبحث ۱۷ توسعه

مبحث ۱۸ محيط زيست

مبحث ۱۹ ميراث مشترك بشريت

مبحث ۲۰ صلح

مبحث ۲۱ حقوق كار

مبحث ۲۲ سازمان بين‌المللي كار

مبحث ۲۳ حقوق تأمين اجتماعي

مبحث ۲۴ توسعه‌ي انساني

مبحث ۲۵ دولت رفاه و اقتصاد كينزي

مبحث ۲۶ حقوق بشر و سوسياليسم

مبحث ۲۷ حقوق بشر و نئوليبراليسم

مبحث ۲۸ حقوق بشر و اسلام

مبحث ۲۹ نگرش سيستمي به حقوق بشر

مبحث ۳۰ نتيجه: نظريه‌ي اقتصاد سياسي حقوق بشر

نتيجه‌گيري پژوهش

ضمائم

نمايه

فهرست منابع

مؤلف:

فرشيد هكّي

تاریخ و نوبت چاپ:

۱۳۹۱، دوم

قيمت:

۱۲۰٫۰۰۰ ریال

 

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *