پنج شنبه , اردیبهشت ۲ ۱۴۰۰
faen

آرای وحدت رویه

آخرین آرای وحدت رویه – دهه سوم شهریور ۹۷

آراء وحدت رويه قضايي منتشره از ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ لغايت ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران         الف ـ هیئت عمومی ديوان عالي كشور   ب ـ هیئت عمومی ديوان عدالت اداري رأی شماره ۱۳۱۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۱/۵۸۵۱/۹۰۲۱ ـ ۱۳/۹/۱۳۹۵ رئیس‌کل دادگستری استان گلستان رأی شماره ۱۳۱۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند …

بیشتر بخوانید »

آخرین آرای وحدت رویه – دهه دوم شهریور ۹۷

آراء وحدت رويه قضايي منتشره از ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ لغايت ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران         الف ـ هیئت عمومی ديوان عالي كشور   ب ـ هیئت عمومی ديوان عدالت اداري رأی شماره ۹۲۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: وجوه مرخصی‌های ذخیره‌شده کارکنان شرکت مخابرات از زمان خصوصی شدن قابل محاسبه و پرداخت است رأی شماره ۱۲۱۵ هیئت‌عمومی دیوان …

بیشتر بخوانید »

آخرین آرای وحدت رویه – دهه اول شهریور ۹۷

آراء وحدت رويه قضايي منتشره از ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ لغايت ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران         الف ـ هیئت عمومی ديوان عالي كشور   ب ـ هیئت عمومی ديوان عدالت اداري رأی شماره ۱۳۱۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۵۸۰۵۷ ـ ۹۳/م/۶۹۷ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ هیئت‌وزیران            رأی شماره ۹۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با …

بیشتر بخوانید »