کتب منتشره مؤسسه

حقوق بین‌الملل

حقوق بین الملل

حقوق بین‌الملل – چاپ هشتم فهرست مطالب: فصل اول : مقدمه فصل دوم : منابع حقوق بين‌الملل فصل سوم : حقوق بين‌الملل و حقوق داخلي فصل چهارم : شخصيّت بين‌المللي فصل پنجم : سرزمين فصل ششم : صلاحيّت فصل هفتم : حقوق درياها فصل هشتم : مسؤوليّت دولت‌ها فصل نهم : حقوق بشر فصل دهم : حقوق معاهدات فصل يازدهم …

بیشتر بخوانید »

حقوق فضای مجازی ـ چاپ هجدهم

حقوق فضای مجازی

حقوق فضای مجازی ـ چاپ هجدهم     فهرست مطالب: مقدمه فصل اول: کليات مبحث اول: مفهوم فضاي مجازي مبحث دوم: مفهوم رايانه و برنامه رايانه‌اي مبحث سوم: اينترنت و پيشينه آن مبحث چهارم: مفهوم حقوق فضاي مجازي و اصالت آن مبحث پنجم: جايگاه حقوق فضاي مجازي در علم حقوق فصل دوم: تعهدات در فضاي مجازي مبحث اول: قراردادهاي مرتبط …

بیشتر بخوانید »

حقوق کار

حقوق کار

حقوق کار   فهرست مطالب: ديباچۀ استاد ارجمند آقای دکتر سید باقر میرعباسی پيشگفتار بخش اول: کليات حقوق کار فصل اول: پيدايش و تعريف حقوق کار گفتار اول: زمينه‌هاي پيدايش حقوق کار گفتار دوم: تعريف حقوق کار فصل دوم: ويژگي‏هاي حقوق کار گفتار اول: حمايتي بودن حقوق کار گفتار دوم: آمرانه بودن مقررات حقوق کار گفتار سوم: فرا ملي بودن …

بیشتر بخوانید »

حقوق سازمان‌های بین‌المللی ـ جلد اول

حقوق سازمان ها جلد اول

حقوق سازمان‌های بین‌المللی ـ جلد اول (چاپ چهارم)- ویرایش سوم   فهرست مطالب: مقدمه تحلیلی: حقوق سازمان‌های بین‌المللی؟ فصل اول: سازمان‌های بین‌المللی: تاریخچه و مفهوم فصل دوم: شخصیت سازمان‌های بین‌المللی در نظام حقوقی بین‌المللی فصل سوم: عضویت و پایان عضویت در سازمان‌های بین‌المللی فصل چهارم: صلاحیت‌ها و اختیارات سازمان‌های بین‌المللی فصل پنجم: التزام سازمان‌های بین‌المللی به حقوق بین‌الملل فصل ششم: …

بیشتر بخوانید »

نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری

نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری

نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری- چاپ هجدهم  فهرست مطالب: سخن ناشر پیشگفتار پیشگفتار چاپ چهارم پیشگفتار چاپ ششم پیشگفتار چاپ سیزدهم نشان‌های اختصاری بخش اول کلیات فصل اول تعریف آیین‌دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن فصل دوم دعوای عمومی و دعوای خصوصی بخش دوم کشف جرم و تحقیقات مقدماتی فصل اول دادسرا و حدود صلاحیت آن فصل دوم …

بیشتر بخوانید »

دیجیتالی شدن حقوق قرارداد بیمه

دیجیتالی شدن حقوق قرارداد بیمه

دیجیتالی شدن حقوق قرارداد بیمه تأملاتی مقدماتی با تأکید ویژه بر تعهد بیمه‌گر به دادن مشورت   فهرست مطالب  سخن ناشر یکم. مقدمه دوم. نمونه‌هایی از محصولات نوین بیمه‌ای سوم. اصلاحات حقوق قرارداد بیمه چهارم. نمونههایی مهم از «فردی‌سازی» در حقوق بیمه ۱٫ تعهد متقاضی بیمه به افشای اطلاعات ۲٫ تعهدات فردی‌شده به دادن هشدار و مشورت پنجم. سیر تحول …

بیشتر بخوانید »

گسترش قلمرو موافقت‌نامه داوری به شخص ثالث و قائم‌مقام

گسترش قلمرو موافقت نامه داوری به شخص ثالث و قائم مقام

  گسترش قلمرو موافقت‌نامه داوری به شخص ثالث و قائم‌مقام   فهرست مطالب سخن ناشر دیباچه مقدمه بخش اول:مبانی گسترش موافقت‌نامه داوری فصل اول: انعقاد موافقت‌‌‌نامۀ داوری مبحث اول: کارکرد ارادۀ متعاقدین مبحث دوم: اقسام داوری از نظر تأثیر اراده گفتار اول: داوری اختیاری گفتار دو: داوری تقنینی الف: شورای حل اختلاف ب: مراجع حل اختلاف کار ج: هیئت داوری …

بیشتر بخوانید »

مجموعه قوانین، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های بانک مرکزی در خصوص ارز

مجموعه قوانین آیین نامه ها

مجموعه قوانین، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های بانک مرکزی در خصوص ارز، رفع تعهدات ارزی و مابه‌التفاوت نرخ ارز فهرست مطالب: سخن ناشر درآمد بخش اول: قوانین و آیین‌نامه‌ها  قانون اجازه تفتيش و نظارت در خریدوفروش اسعار خارجي به‌وسیله كميسيون نرخ اسعار ‌مصوب ليله ۶ اسفند ماه ۱۳۰۸ شمسي از قانون متمم قانون تفتیش اسعار خارجی ‌مصوب ۳۱ تیر ماه ۱۳۰۹ شمسی …

بیشتر بخوانید »

تضمین حق تامین اجتماعی در نظام حقوق بین الملل

تضمین حق تأمین اجتماعی

تضمین حق تامین اجتماعی در نظام حقوق بین‌الملل   فهرست مطالب: سخن ناشر اختصارات دیباچه فهرست اختصاری مطالب مقدمه بخش اول: تبیین مفهوم و نظام‌مندی حق تأمین اجتماعی فصل اول: تبیین حق تأمین اجتماعی مبحث اول: کلیات شناخت تأمین اجتماعی گفتار اول) مفهوم تأمین اجتماعی گفتار دوم) سیر تاریخی پیدایش تأمین اجتماعی گفتار سوم) تئوری‌های تأمین اجتماعی مبحث دوم: هنجارمندی …

بیشتر بخوانید »

حقوق سرمایه‌گذاری خارجی در رویه داوری بین‌المللی ـ چاپ سوم

حقوق سرمایه‌گذاری خارجی در رویه داوری بین المللی ـ جلد سخت ـ چاپ 3 ـ عسکری

حقوق سرمایه گذاری خارجی در رویه داوری بین المللی ـ چاپ سوم   فهرست مطالب: دیباچه آغاز سخن فصل نخست: حقوق بین‌الملل و حل‌وفصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی گفتار نخست: مفهوم سرمایه‌گذاری خارجی در معاهدات بین‌المللی و رویه داوری گفتار دوم: معاهدات سرمایه‌گذاری و تفسیر آنها بر مبنای حقوق بین‌الملل در رویه داوری بین‌المللی گفتار سوم: حل‌وفصل اختلافات ناشی …

بیشتر بخوانید »