کتب منتشره مؤسسه

حقوق فضای مجازی ـ چاپ شانزدهم

حقوق فضای مجازی

حقوق فضای مجازی ـ چاپ شانزدهم     فهرست مطالب: مقدمه فصل اول: کليات مبحث اول: مفهوم فضاي مجازي مبحث دوم: مفهوم رايانه و برنامه رايانه‌اي مبحث سوم: اينترنت و پيشينه آن مبحث چهارم: مفهوم حقوق فضاي مجازي و اصالت آن مبحث پنجم: جايگاه حقوق فضاي مجازي در علم حقوق فصل دوم: تعهدات در فضاي مجازي مبحث اول: قراردادهاي مرتبط …

بیشتر بخوانید »

دادرسی کیفری اختصاصی «اطفال و نوجوانان بزهکار – چاپ دوم»

دادرسی کیفری اختصاصی اطفال و نوجوانان بزهکار

دادرسی کیفری اختصاصی «اطفال و نوجوانان بزهکار- چاپ دوم (ویرایش اول» فهرست مطالب: سخن ناشر فهرست اختصاری مطالب مقدمه بخش اول: مفاهیم و بنیان‌های دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان فصل اول: مفهوم طفل و نوجوان مبحث اول: طرح مباحث نظری و برآیند آن مبحث دوم: طفل و نوجوان در نظام حقوقی ایران فصل دوم: چیستی دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان …

بیشتر بخوانید »

مجموعه قوانین و مقررات کاربردی تجارت الکترونیک و کسب‌و‌کارهای اینترنتی

مجموعه قوانین و مقررات کاربردی

مجموعه قوانین و مقررات کاربردی تجارت الکترونیک و کسب‌و‌کارهای اینترنتی     فهرست مطالب: سخن ناشر مقدمه بخش ۱) قوانین و مقررات مادر «قـانون تجـارت الکترونیـکی» «ساختار درختی آخرین وضعیت آیین‌نامه‌ها و مقررات موضوع «قانون تجارت الکترونیکی» «آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۲) قانون تجارت الکترونیکی» «آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۸) قانون تجارت الکترونیکی» «تصویب‌نامه راجع به بند «د» ماده (۳۸) قانون تجارت …

بیشتر بخوانید »

حقوق بیمه دریایی در چین

حقوق بیمه دریایی در چین

حقوق بیمه دریایی در چین     فهرست مطالب: سخن ناشر بخش اول. مقدمه بخش دوم. چهارچوب قانونی حقوق بیمه در چین گفتار اول. حقوق قرارداد بیمه ۱٫ قانون بیمۀ جمهوری خلق چین ۲٫ قانون دریایی جمهوری خلق چین گفتار دوم. حقوق تنظیم بازار بیمه (حقوق نظارتی بیمه) ۱٫ قانون بیمۀ جمهوری خلق چین ۲٫ آیین‌نامه‌ها (مقررات) ۳٫ دستورالعمل‌ها الف. …

بیشتر بخوانید »

بزه‌ديده‌شناسي: جلد دوم: درس‌‌گفتار‌های ترجُمانی

بزه دیده شناسی

بزه‌ديده‌شناسي: ـ جلد دوم: درس‌‌گفتار‌های ترجُمانی    فهرست مطالب: سخن ناشر فهرستِ کوتاه پیش‌گفتار مترجم گفتارِ یکم. درآمدی بر بزه‌دیده‌شناسی (یان جی. فَن‌دایک) الف) نخستین رویکرد: قرباني ‌شناسيِ جنایی/كيفري ب) سرزنشِ بزه‌ديده پ) قرباني‌شناسيِ عمومي ت) فرهنگِ انتقاد ث) انتقادِ تُند از بزه‌كار ج) جامعۀ جهانيِ بزه‌ديده‌شناسي چ) فراسويِ سَمپوزيومِ آمستردام گفتارِ دوم. بزه‌دیده‌شناسی و فلسفۀ حقوقِ جنایی: جایگاهِ بزه‌دیده …

بیشتر بخوانید »

تکنیک‌های آموزش حقوق

تکنیک های آموزش حقوق

تکنیک‌های آموزش حقوق     فهرست مطالب سخن ناشر پیشگفتار مقدمه فصل اول: آموزش و یادگیری ـ نظریه، تحقیق و کاربردها ۱- یادگیری ۱-۱- روان‌شناسی شناختی ۱-۲-رشد فکری ۱-۳- شیوه‌های یادگیری ۱-۴- ویژگی‌های فراگیران بزرگسال ۲- تدریس ۲-۱- عناصر آموزش مؤثر ۲-۲- هفت اصل عملکرد مناسب در آموزش عالی ۳-ابعاد آموزش نمونه ۳-۱- هیجان فکری ۳-۲- روابط میان‌فردی فصل دوم: …

بیشتر بخوانید »

حقوق املاک واقع در طرح‌های شهرداری

حقوق املاک

 حقوق املاک واقع در طرح‌های شهرداری  به همراه نمونه دادخواست و آرای قضایی – چاپ سوم فهرست مطالب:  سخن ناشر فهرست اختصاری پیشگفتار مقدمه فصل اول: مفاهیم و تعاریف مبحث اوّل: حقوق مالکانه گفتار اوّل: مفهوم مالکیت در حقوق ایران و انگلستان گفتار دوم: اوصاف مالکیت گفتار سوم: مبانی محدودکننده مالکیت گفتار چهارم: مالکین حقوق مالکانه بند اوّل: مالکین عرصه …

بیشتر بخوانید »

آینده حقوق بین‌الملل تحقق آرمانشهر جلد دوم

تحقق آرمانشهر

آینده حقوق بین‌الملل: تحقق آرمان‌شهر جلد دوم   button color=”white” size=”medium” link=”http://shahredanesh.com/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C/11924-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A2%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C-00-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4.html?earch_query=%D8%A2%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%B4%D9%87%D8%B1&results=10″ icon=”” target=”true”]خرید[/button]   فهرست مطالب: سخن ناشر دیباچه ۱٫ لزوم اتخاذ راهکارهای تفسیری مناسب از سوی دادگاه‌های داخلی با هدف توسعه حقوق بین‌الملل حقوق بشر محور ماسیمو لووان ترجمه: ارمغان عبیری ۲٫ پایش رعایت حقوق بشر اندرو کِلافِم ترجمه: پگاه مستأجران ۳٫ آینده دادگاه‌های منطقه‌ای حقوق بشر مالکوم …

بیشتر بخوانید »

حقوق بین الملل دریاها

حقوق بین الملل دریاها

حقوق بین الملل دریاها – چاپ دوم- ویراست اول فهرست مطالب:   سخن ناشر فهرست مطالب علائم اختصاری دیباچه مقدمه مترجم نوشتاری کوتاه در باب چاپ دوم بخش نخست: اقیانوس‌های تقسیم ‌شده: حقوق بین‌الملل حاکم بر مناطق تحت صلاحیت گفتار نخست دورنمای حقوق دریاها موضوعات مهم ۱ مقدمه ۲ قلمرو دریایی در حقوق دریاها ۳ منابع حقوق بین‌الملل دریاها ۴ …

بیشتر بخوانید »

حقوق اعتبارات اسنادی و ضمانت‌ نامه‌ های بانکی

حقوق اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های بانکی

حقوق اعتبارات اسنادی و ضمانت‌نامه‌های بانکی       فهرست مطالب: سخن ناشر فهرست اختصاری پيشگفتار مقدمه بخش اول. منابع مکانیسم‏ های پرداخت و تضمین‌های بازرگانی بین‌المللی فصل اول ـ مقررات اتاق بین‌المللی بازرگانی (ICC) فصل دوم ـ رویه و عرف‌های متحدالشکل برای اعتبارات اسنادی مبحث اول ـ کاربرد UCP در اعتبار اسنادی تضمینی مبحث دوم ـ کاربرد UCP در …

بیشتر بخوانید »