کتب منتشره مؤسسه

حقوق اعتبارات اسنادی و ضمانت‌ نامه‌ های بانکی

حقوق اعتبارات اسنادی و ضمانت‌نامه‌های بانکی       فهرست مطالب: سخن ناشر فهرست اختصاری پيشگفتار مقدمه بخش اول. منابع مکانیسم‏ های پرداخت و تضمین‌های بازرگانی بین‌المللی فصل اول ـ مقررات اتاق بین‌المللی بازرگانی (ICC) فصل دوم ـ رویه و عرف‌های متحدالشکل برای اعتبارات اسنادی مبحث اول ـ کاربرد UCP در اعتبار اسنادی تضمینی مبحث دوم ـ کاربرد UCP در …

بیشتر بخوانید »

آیین رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه و مطالبه سهم‌الارث – چاپ چهارم

آیین رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه و مطالبه سهم‌الارث – چاپ چهارم   فهرست مطالب: سخن ناشر پيش‌گفتار   فصل ۱: اصطلاحات، مفاهيم، صلاحيت مبحث اول: اصطلاح‌شناسي گفتار اول: تقسيم، افراز، شرايط و ويژگي‌ها گفتار دوم: تفكيك و تفاوت آن با افراز گفتار سوم: ارث، تركه، تقسيم تركه مبحث دوم: مراجع صالح در مورد رسيدگي به تقاضاي تقسيم اموال مشاع …

بیشتر بخوانید »

موازين دادرسی منصفانه و اصول حاكم بر رفتار با اطفال

موازين دادرسی منصفانه و اصول حاكم بر رفتار با اطفال معارض با قانون در اسناد بين‌المللی     فهرست مطالب: ديباچه مقدمه بخش اول: موازين حاكم بر سلب آزادي شخصي و حق برخورداري از دادرسي منصفانه فصل اول: آشنايي با ضوابط بين‌المللي دادرسي منصفانه و صلاحيت‌هاي كميته‎ ی حقوق بشر مبحث اول: مواد مرتبط با موازين دادرسي در ميثاق بين‌المللي …

بیشتر بخوانید »

کتاب حقوق مسوولیت بین المللی: گفتارهایی در مسوولیت بین‌المللی دولت

حقوق مسوولیت بین المللی

حقوق مسوولیت بین المللی: گفتارهایی در مسوولیت بین‌المللی دولت   فهرست مطالب: سخن ناشر مقدمه فصل نخست: مفهوم و پیشینه «مسئولیت بین المللی» فصل دوم: قواعد اوّلیّه و قواعد ثانویّه فصل سوم: «مسئولیّت ناشی از نقض تعهّد» و «مسئولیّت ناشی از ورود خسارت» فصل چهارم:  مسئولیّت در «حقوق داخلی» و «حقوق بین الملل» فصل پنجم: مسئولیت «مدنی» و مسئولیت «کیفری» …

بیشتر بخوانید »

کتاب حقوق هوایی از منظر حقوق داخلی و بین‌الملل

حقوق هوایی از منظر حقوق بین الملل

کتاب حقوق هوایی از منظر حقوق داخلی و بین‌الملل – چاپ دوم     فهرست مطالب: فصل اول: کلیات فصل دوم: سابقه تاریخی فصل سوم: سازمان‌های حقوق هوایی فصل چهارم: قلموری اجرای حقوق هوا و فضا فصل پنجم: اصول و قواعد حاکم بر هوانوردی بین‌المللی فصل ششم: حل و فصل اختلافات هوایی فصل هفتم: شناسایی بین‌المللی حقوق مربوط به هواپیما …

بیشتر بخوانید »

مسؤولیت بین‌المللی دولت – چاپ یازدهم

مسئولیت بین المللی دولت

مسؤولیت بين‌المللی دولت – چاپ یازدهم   فهرست مطالب: ديباچه استاد ارجمند آقاي دكتر سيّدجمال سيفي پيشگفتار مترجم مسؤوليت دولت‌ها براي ارتكاب اعمال متخلّفانه بين‌المللی بخش نخست: فعل متخلّفانه بين‌المللي دولت فصل اول: اصول كلي ماده ۱    مسؤوليت دولت بابت اعمال متخلّفانه بين‌المللي خويش ماده ۲    عناصر فعل متخلّفانه بين‌المللي دولت ماده ۳    توصيف فعل دولت به عنوان فعل متخلّفانه …

بیشتر بخوانید »

کتاب حقوق بیع بین‌المللی: شرح کنوانسیون بیع بین‌الملل کالا در پرتو دکترین و رویه قضایی

حقوق بیع بین المللی

کتاب حقوق بیع بین‌المللی: شرح کنوانسیون بیع بین‌الملل کالا در پرتو دکترین و رویه قضایی ( مطالعه تطبیقی با اسناد بین‌المللی و حقوق ایران) – چاپ سوم     فهرست مطالب: پیشگفتار بخش اول: قلمرو اعمال و مقررات کلی فصل اول: قلمرو اعمال ماده ۱ (قلمرو شخصی) ماده ۲ (بیع‌های استثناءشده) ماده ۳ (قراردادهای تأمین کالا و خدمات) ماده ۴ …

بیشتر بخوانید »

کتاب پاسخ به جرم حکومتی

پاسخ به جرم حکومتی

کتاب پاسخ به جرم حکومتی فهرست مطالب: سخن ناشر مقدمۀ مترجم پاسخ به جرایم حکومت ها با اعمال مسئولیت مدنی پاسخ به جرایم حکومت ها با اعمال مسئولیت کیفری ۱٫ مسئولیت انحصاری مقامات حکومتی ۲٫ مسئولیت انحصاری حکومت پاسخ به جرایم حکومت ها با اعمال مسئولیت سیاسی الف: هشدار ب: تحریم ج: اخراج د: مداخلات بشردوستانه نظامی معرفی نویسندگان مقدمه …

بیشتر بخوانید »

کتاب حمایت از زنان دارای معلولیت در برابر خشونت خانگی

حمایت از زنان دارای معلولیت

کتاب حمایت از زنان دارای معلولیت در برابر خشونت خانگی و دسترسی آنان به عدالت در نظام حقوق بین‌الملل با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران   فهرست مطالب: سخن ناشر فهرست علائم و اختصارات پیشگفتار مقدمه بیان مسئله پرسش‌ها و فرضیه‌های پژوهش ساختار پژوهش اهمیت پژوهش مشکلات پژوهش امکانات پژوهش پیشینه پژوهش فصل اول: مبانی نظری بخش اول: مقدماتی …

بیشتر بخوانید »

ایران و چالش‌های حقوقی بین‌المللی معاصر – جلد سوم

ایران و چالشها

ایران و چالش‌های حقوقی بین‌المللی معاصر (جلد سوم)     فهرست مطالب: سخن ناشر پیشگفتار مشخصات نویسندگان سخن آغازین: باور به حقوق بشر  امیرحسین رنجبریان حقوق بشر مرتبط با تجاری‌سازی مواد ژنتیکی و محصولات تراریخته با تأکید بر وضعیت ایران معصومه‌سادات میرمحمدی مبارزه با بیماری‌های واگیر و حقوق بشر: نگاهی به رویه ایران  پریسا روشن‌فکر تعهد دولت‌ها به پیشگیری از …

بیشتر بخوانید »