خانه / آرشیو منشورات مؤسسه / کتب منتشره مؤسسه (پەڕە 10)

کتب منتشره مؤسسه

ماهیت تعهدات حقوق بشری در نظام بین‌المللی

ماهیت تعهدات حقوق بشری

ماهیت تعهدات حقوق بشری در نظام بین‌المللی فهرست مطالب: سخن ناشر پیشگفتار مقدمه فصل اول: مبانی نظری عدم تقابل در نظام بین‌المللی مبحث اول: حقوق بین‌الملل: حقوق تبادلی یا غیرتبادلی؟ گفتار اول- جایگاه تقابل در روند شکل گیری و تکامل حقوق بین‌الملل الف- مفهوم تقابل ب- تقابل در منابع حقوق بین‌الملل ج- کارایی تقابل  به عنوان ضمانت اجرای حقوق بین‌الملل …

بیشتر بخوانید »

سلسله مراتب در حقوق بین‌ الملل: جایگاه حقوق بشر

سلسله مراتب در حقوق بین الملل

سلسله مراتب در حقوق بین‌ الملل: جایگاه حقوق بشر فهرست مطالب: مقدمه مترجم سلسله‌مراتب در حقوق بین‌ الملل: جایگاه حقوق بشر سابقه و هدف روش‌شناسی بررسی اجمالی فصل‌ها تعارضات هنجاری و سلسله مراتب در حقوق بین‌ الملل: به سوی یک سیستم حقوقی عمودی  بین المللی مقدمه جامعه بین‌ المللی و سیستم ارزشی آن در حقوق بین‌ الملل ۲-۱٫ سیستم منشور …

بیشتر بخوانید »

مجموعه قوانین و مقررات کار

مجموعه قوانین و مقررات کار

مجموعه قوانین و مقررات کار فهرست مطالب: قانون كار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ ‌فصل اول ـ تعاريف كلي و اصول ‌فصل دوم ـ قرارداد كار ‌مبحث اول ـ تعريف قرارداد كار و شرايط اساسي انعقاد آن ‌مبحث دوم ـ تعليق قرارداد كار ‌مبحث سوم ـ خاتمه قرارداد كار ‌مبحث چهارم ـ جبران خسارت از هر قبيل و پرداخت مزاياي پايان كار ‌فصل …

بیشتر بخوانید »

مجموعه اسناد بین‌المللی (۱)

مجموعه اسناد بین‌المللی

مجموعه اسناد بین‌المللی (۱) منشور سازمان ملل متحد، اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، معاهده  وین درباره حقوق معاهدات (۱۹۶۹) فهرست مطالب: سخن ناشر مقدمه منشور ملل متحد فصل اول ـ اهداف و اصول فصل دوم ـ عضویت فصل سوم ـ ارکان  ۲۳ فصل چهارم ـ مجمع عمومی ـ ترکیب فصل پنجم ـ شورای امنیت ـ ترکیب فصل ششم ـ حل و …

بیشتر بخوانید »

راهنمای دیوان کیفری بین‌المللی

راهنمای دیوان کیفری بین‌ المللی

راهنمای دیوان کیفری بین‌ المللی فهرست مطالب:  مقدمه دیوان کیفری بین‌المللی در یک نگاه ارکان دیوان کیفری بین‌المللی صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی ۳٫۱٫ صلاحیت زمانی ۳٫۲٫ صلاحیت شخصی ۳٫۳٫ صلاحیت موضوعی (جرایم داخل در صلاحیت دیوان) فعال سازی صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی متهم نزد دیوان کیفری بین‌المللی ۵٫۱٫ بازداشت و احضار ۵٫۲٫ حقوق متهم ۶٫مراحل دادرسی در دیوان کیفری بین‌المللی …

بیشتر بخوانید »

حمایت از مهاجران غیرقانونی در حقوق بین الملل

حمایت از مهارجران غیرقانونی

حمایت از مهاجران غیرقانونی در حقوق بین‌الملل فهرست مطالب: اختصارات چکیده مقدمه فصل نخست: تحلیل مفهوم و مبانی مهاجرت غیرقانونی درآمد مبحث نخست: مفهوم شناسی: بیگانگان، مهاجران غیرقانونی، پناهندگان، پناهجویان و آوارگان گفتار نخست: مفهوم جابه‌جایی‌ گفتار دوم: مهاجرت بند نخست: تقسیم‌بندی مهاجران الف) با توجه به علت خروج از کشور ب) با توجه به نحوۀ ورود و خروج از …

بیشتر بخوانید »

حقوق بین الملل دریاها

حقوق بین الملل دریاها

حقوق بین الملل دریاها فهرست مطالب: علائم اختصاري دیباچه مقدمه مترجم بخش نخست: اقیانوس هاي تقسیم شده: حقوق بین الملل حاکم بر مناطق تحت صلاحیت گفتار نخست: دورنماي حقوق دریاها موضوعات مهم مقدمه. قلمرو دریایی در حقوق دریاها منابع حقوق بین الملل دریاها اصول حقوق بین الملل دریاها تدوین حقوق دریاها طرح کلی کنوانسیون حقوق دریاها تحولات بعد از کنوانسیون …

بیشتر بخوانید »

برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت

برنامه جامع اقدام مشترک برجام

برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت   فهرست مطالب: برنامه جامع اقدام مشترک بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای گروه ۱+۵ (چین، فرانسه، آلمان، روسیه، انگلستان و آمریکا با نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست‌های امنیتی) پیوست ۱- اقدامات مرتبط با هسته‌ای ضمیمه: طراحی مفهومی اراک پیوست ۲- تعهدات مرتبط با تحریم‌ها پیوست …

بیشتر بخوانید »

حقوق نقل و انتقال سهام در بورس

سهام در بورس

حقوق نقل و انتقال سهام در بورس فهرست مطالب: سخن ناشر مقدمه فصل اول: معرفی بازار اوراق بهادار گفتار اول- پیشینه تاریخی بورس بند اول- روند تاریخی شکل گیری معاملات در بورس تهران گفتار دوم- نهادهای نظارتی گفتار سوم- تشکل های خودانتظام فصل دوم: ماهیت حقوقی سهام و انتقال آن در بورس گفتار اول- ماهیت حقوقی سهام پذیرفته شده در …

بیشتر بخوانید »

میزان آگاهی شهروندان از قوانین موضوعه کشور

میزان آگاهی شهروندان

میزان آگاهی شهروندان از قوانین موضوعه کشور مطالعه آماری در سنجش فرض آگاهی به قوانین فهرست مطالب: پیش‌گفتار مقدمه ۱٫بیان مسأله ۲٫هدف تحقیق ۳٫ضرورت تحقیق ۴٫سوالات و فرضیه ها ۵٫روش تحقیق ۶٫یافته‌های تحقیق ۱-۶٫مشخصات پاسخ‌گویان ۱-۱-۶٫توزیع پاسخ‌گویان بر اساس سن ۲-۱-۶٫ توزیع پاسخ‌گویان بر اساس جسنیت ۳-۱-۶٫ توزیع پاسخ‌گویان بر اساس وضعیت تاهل ۴-۱-۶٫ توزیع پاسخ‌گویان بر اساس نوع اشتغال …

بیشتر بخوانید »