کتب منتشره مؤسسه

مجموعه قوانین و مقررات تجارت

مجموعه قوانین و مقررات تجارت

مجموعه قوانین و مقررات تجارت فهرست مطالب: قانون تجارت (مصوب ۱۳۱۱) مواد ۲۱ الی ۹۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ نظامنامه جديد ماده ۱۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۱۲/۱۳ قانون صدور چك (۱۳۵۵/۵/۱۹) همراه با اصلاحات و الحاقات بعدی قانون استفساريه تبصره الحاقي به ماده ۲ قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب مورخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ جمع تشخيص مصلحت نظام از آیين‌ …

بیشتر بخوانید »

نظریه ها و رویه در حقوق جزای عمومی

نظریه ها و رویه ها در حقوق جزای عمومی

نظریه ها و رویه در حقوق جزای عمومی فهرست تفصیلی مطالب:   قانون مجازات اسلامی کتاب اول ـ کلیات بخش اول ـ مواد عمومی فصل اول ـ تعاریف فصل دوم ـ قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان فصل سوم ـ قلمرو اجرای قوانین جزایی در زمان فصل چهارم ـ قانونی بودن جرایم، مجازات‌ ها و دادرسی کیفری بخش دوم ـ …

بیشتر بخوانید »

حقوق اعتبارات اسنادی: تجاری و تضمینی: جلد اول

حقوق اعتبارات اسنادی - 1

حقوق اعتبارات اسنادی (تجاری و تضمینی) (جلد اول) فهرست مطالب: مقدمه جلد اول ـ مباحث مقدماتی تقسیم بحث فصل اول: بیع اسنادی بین‌ المللی: تعریف، انواع و مشخصات آن گفتار اول ـ تعریف بیع اسنادی گفتار دوم ـ انواع بیع اسنادی مبحث اول ـ بیع اسنادی به روش «سیف» بند اول ـ ماهیت قرارداد «سیف» بند دوم ـ شرایط شکلی …

بیشتر بخوانید »

انتقال تكنولوژی در نظام بين‌ الملل ITT

انتقال تكنولوژی در نظام بين‌الملل ITT

انتقال تكنولوژی در نظام بين‌الملل ITT فهرست مطالب: مقدمه فصل اول: مفاهيم اوليه انتقال تكنولوژي مفهوم تكنولوژي اجزای اصلي تكنولوژي اشاعه تكنولوژي خصيصه و ماهيت تكنولوژي مفهوم انتقال تكنولوژي رهيافت تنظيمي به انتقال تكنولوژي رهيافت بازارمحور به انتقال تكنولوژي فصل دوم: بازیگران عرصه انتقال تکنولوژی شركت‌هاي فراملي و انتقال تكنولوژي مقدمه تعريف شركت فراملي سابقه تاريخي شخصيت حقوقي بين‌ المللي …

بیشتر بخوانید »

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با مواد الحاقی و اصلاحات بعدی فهرست مطالب: سخن ناشر پیشگفتار بخش اول ـ کلیات فصل اول ـ تعریف آیین‌ دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن فصل دوم ـ دعوای عمومی و دعوای خصوصی بخش دوم ـ کشف جرم و تحقیقات مقدماتی فصل اول ـ دادسرا و حدود صلاحیت آن فصل دوم ـ …

بیشتر بخوانید »

تحریم نفتی ایران از منظر حقوق بین‌ الملل

تحریم نفتی ایران

تحریم نفتی ایران از منظر حقوق بین‌الملل فهرست مطالب: دیباچه چکیده فهرست علائم و اختصارات مقدمه الف) بیان مسأله ب) پیشینه تحقیق ج) ضرورت تحقیق د) سؤالات تحقیق ه) فرضیه‌ها و) روش تحقیق ز) ساختار کلی کلیات: جایگاه تحریم نفتی ایران در روابط بین‌ الملل مبحث اول: جایگاه نفت ایران در روابط بین‌ الملل گفتار اول: جایگاه نفت در جهان …

بیشتر بخوانید »

فلسفه حقوق بین‌ الملل؛ دفتر یکم: پوزیتیویسم

پوزیتیویسم

فلسفه حقوق بین‌ الملل؛ دفتر یکم: پوزیتیویسم فهرست مطالب: درآمد مبحث مقدماتی یکم) فلسفه مفهوم و قلمرو فلسفه ۱- فلسفه تحلیلی ۲- فلسفه قاره‌ای دوم) فلسفه حقوق ۱- فلسفه حقوق تحلیلی ۲- فلسفه حقوق هنجاری ۲-۱- اخلاق‌ گرایی حقوقی ۲-۲- پدرسالاری حقوقی ۲-۳- در نظر گرفتن نتیجه فعل ۳- نظریات انتقادی سوم) فلسفه حقوق بین‌ الملل مبحث یکم: پوزیتیویسم کلاسیک …

بیشتر بخوانید »

مجموعه قوانين و مقررات خدمت وظيفه عمومی

مجموعه قوانين و مقررات خدمت وظيفه عمومی

مجموعه قوانين و مقررات خدمت وظيفه عمومی به انضمام آیین نامه معاینه و معافیت پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی با آخرین اصلاحات سال ۱۳۹۳   فهرست مطالب: قانون خدمت وظيفه عمومي ‌فصل اول ـ كليات ‌فصل دوم ـ احضار براي دوره ضرورت فصل سوم ـ رسيدگي مبحث [‌فصل] چهارم ـ معافيت‌ ها ‌بخش اول ـ معافيت تحصيلي ‌بخش دوم ـ …

بیشتر بخوانید »

مجموعه قوانين و مقررات امور حسبي

مجموعه قوانين و مقررات امور حسبي

مجموعه قوانين و مقررات امور حسبي موجود نیست. فهرست مطالب: قانون امور حسبي ‌باب اول ـ در كليات باب دوم ـ در قيمومت فصل اول ـ صلاحيت دادگاه قيمومت ‌فصل دوم ـ ترتيب تعيين قيم فصل سوم ـ اختيارات و مسؤوليت قيم ‌فصل چهارم ـ عزل قيم ‌باب سوم ـ امور راجع به امين باب چهارم ـ راجع به غایب …

بیشتر بخوانید »

مجموعه قوانین و مقررات ثبت احوال

مجموعه قوانین و مقررات ثبت احوال

مجموعه قوانین و مقررات ثبت احوال فهرست مطالب: قانون ثبت احوال ‌فصل اول ـ كليات ‌فصل دوم ـ اسناد و دفاتر ثبت احوال ‌فصل سوم ـ ثبت ولادت ‌فصل چهارم ـ ثبت وفات ‌فصل پنجم ـ ازدواج و طلاق ‌فصل ششم ـ صدور شناسنامه ‌فصل هفتم ـ صدور كارت شناسايي ‌فصل هشتم ـ نام خانوادگي ‌فصل نهم ـ تعويض شناسنامه‌هاي …

بیشتر بخوانید »