خانه / آرشیو منشورات مؤسسه / کتب منتشره مؤسسه (پەڕە 12)

کتب منتشره مؤسسه

منابع نفت و گاز مشترک از منظر حقوق بین‌الملل ـ چاپ دوم

منابع نفت و گاز مشترک از منظر حقوق بین‌الملل ـ چاپ 2 ـ کاشانی

منابع نفت و گاز مشترک از منظر حقوق بین الملل ـ چاپ دوم     فهرست مطالب: مقدمه بخش نخست: منابع نفت و گاز مشترک: از واقعیت طبیعی تا رابطه بین‌المللی گفتار نخست: کلیات گفتار دوم: مرز بین‌المللی و منابع نفت و گاز گفتار سوم: چگونگی مواجهه نظام‌های حقوقی ملی با منابع نفت و گاز مشترک بخش دوم: منابع نفت …

بیشتر بخوانید »

نظام حقوق بين‌الملل: وحدت در عين كثرت

نظام حقوق بين‌الملل وحدت در عين كثرت ـ چاپ 2 ـ شهبازی

نظام حقوق بین الملل: وحدت در عین کثرت   فهرست مطالب: مقدمه تحلیلی بخش اول: نظام حقوقي حاكم بر سيستم حقوق بين‌الملل فصل اول: جامعه بين‌المللي و سيستم بين‌المللي فصل دوم: جامعه حقوقي بين‌المللي و سيستم حقوق بين‌الملل فصل سوم: نظام حقوق بين‌الملل و مؤلفه‌هاي ذي‌ربط بهره كلام بخش دوم: وحدت يا تكثّر نظام حاكم بر سيستم حقوقي بين‌الملل فصل …

بیشتر بخوانید »

اصل قضايي بودن مجازات‌ها؛ تحليل فقهي حق بر محاكمۀ عادلانه ـ چاپ دوم

اصل قضایی بودن مجازات ها ـ چاپ 1 ـ رحیم نوبهار

اصل قضایی بودن مجازات ها: تحلیل فقهی حق بر محاکمه عادلانه ـ چاپ دوم     فهرست مطالب: پيش‌گفتار بخش اول: مفاهيم، تاريخچه، مباني و دامنۀ اصل قضايي بودن مجازات‌ها    فصل اول: مفاهيم و تحولات تاريخي مبحث اول: معناي اصل قضايي بودن مجازات‌ها مبحث دوم: اصل قضايي بودن مجازات‌ها در بستر تحولات تاريخي مبحث سوم: اصل قضايي بودن مجازات‌ها در …

بیشتر بخوانید »

گفتمان حقوق بشر براي همه- چاپ دوم

گفتمان حقوق بشر براي همه ـ چاپ 2 ـ هکی

گفتمان حقوق بشر برای همه ـ چاپ دوم فهرست مطالب: مبحث مقدماتي (چكيده) مبحث ۱    تعريف حقوق بشر مبحث ۲    مباني اجتماعي مبحث ۳    منشور جهاني حقوق بشر مبحث ۴    نسل‌هاي حقوق بشر مبحث ۵    گفتمان منشور جهاني حقوق بشر مبحث ۶    مباني فكري حقوق بشر مبحث ۷    جهان‌شمول بودن حقوق بشر مبحث …

بیشتر بخوانید »

حمايت از اشخاص دارای معلوليت در نظام بين‌المللی حقوق بشر

حمايت از اشخاص دارای معلوليت در نظام بين‌المللی حقوق بشر ـ چاپ 1 ـ نباتی

حمایت از اشخاص دارای معلولیت در نظام بین المللی حقوق بشر   فهرست مطالب: سخن ناشر مقدمه مؤسسه توانبخشي وليعصر (عج) ديباچه آقاي دكتر ابراهيم بيگ‌زاده مقدمه بخش اول: معلوليت و مباني حقوقي حمايت از معلولان فصل اول: تعريف، انواع و علل معلوليت و پيشگيري از آن مبحث اول: تعريف معلوليت مبحث دوم: انواع و علل معلوليت و پيشگيري از …

بیشتر بخوانید »

فرجام حقوق بين‌الملل: نوسان ميان تكنيك و تدبير

فرجام حقوق بين‌الملل نوسان ميان تكنيك و تدبير ـ چاپ 1 ـ زمانی و شهبازی

فرجام حقوق بین الملل: نوسان میان تکنیک و تدبیر   فهرست مطالب: ديباچه مترجمان معضلات ناشي از تنوع و گسترش حقوق بين‌الملل يافته‌هاي كميسيون حقوق بين‌الملل در خصوص تكثّر در حقوق بين‌الملل (۲۰۰۶) الف) كليات ب) اصل كلي: قاعده خاص مخصص قاعده عام است ج) رژيم‌هاي خاص (خودبسنده) د) جزء سوم بند ۳ ماده ۳۱ كنوانسيون وين حقوق معاهدات ه‍‌)تعارض …

بیشتر بخوانید »

نقش دادرس مدني در تحصيل دليل و كشف حقيقت- چاپ دوم

نقش دادرس مدني در تحصيل دليل و كشف حقيقت ـ چاپ 2 ـ پوراستاد

نقش دادرس مدنی در تحصیل دلیل و کشف حقیقت ـ چاپ دوم   فهرست مطالب: پیشگفتار چاپ دوم مقدمه فصل اول: نقش انفعالي دادرس در تحصيل دليل و كشف حقيقت مقدمه مبحث نخست: پيشينه انديشه انفعال‌گرايي گفتار اول: پيشينه انديشه انفعال‌گرايي در حقوق فرانسه گفتار دوم: پيشينه انديشه انفعال‌گرايي در حقوق ايران مبحث دوم: مبناي انديشه انفعال‌گرايي گفتار اول: مفهوم …

بیشتر بخوانید »

گزيده‌ای از حقوق اموال

گزيده‌ای از حقوق اموال

گزيده‌ای از حقوق اموال- چاپ دوم    فهرست مطالب: سخن ناشر فهرست اجمالي مقدمه از: استاد دكتر اسدالله امامي پيشگفتار يادداشت چاپ دوم یادداشت چاپ سوم بخش اول اموال و مالكيت به طور كلي طرح بحث و تقسيم مطالب فصل اول انواع اموال مبحث اول: منقول و غيرمنقول مبحث دوم: اموال فاقد مالك خاص فصل دوم حقوق مختلفه اشخاص نسبت …

بیشتر بخوانید »

حقوق اقتصادي ـ اجتماعي بشر در ايران – چاپ اول

حقوق اقتصادي ـ اجتماعي بشر در ايران ـ چاپ 1 ـ هکی

حقوق اقتصادی – اجتماعی بشر در ایران – چاپ اول   فهرست مطالب: پيشگفتار مقدمه بخش اول: تبيين مفهومي حقوق اقتصادي ـ اجتماعي بشر مقدمه فصل اول: رويكرد حقوقي مقدمه مبحث اول: حقوق انساني مبحث دوم: منشور جهاني حقوق بشر مبحث سوم: نسل‌هاي تاريخي حقوق بشر مبحث چهارم: حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بشر مبحث پنجم: كانون محوري ميثاق حقوق …

بیشتر بخوانید »

تأمین اجتماعی مقدمه‌ای بر اصول اساسی – چاپ اول

تأمین اجتماعی مقدمه‌ای بر اصول اساسی

تأمین اجتماعی مقدمه‌ای بر اصول اساسی – چاپ اول   فهرست مطالب: مقدمه مترجمان پیشگفتار نویسنده فصل ۱ مفهوم تأمین اجتماعی فصل ۲ منابع حقوق تأمین اجتماعی فصل ۳ دستگاه اجرایی تأمین اجتماعی فصل ۴ قلمرو شمول فصل ۵ مفهوم مخاطرات اجتماعی فصل ۶ مخاطرات اجتماعی و مزایای اجتماعی (کلیات) فصل ۷ سالمندی فصل ۸ فوت فصل ۹ ناتوانی در …

بیشتر بخوانید »