خانه / آرشیو منشورات مؤسسه / کتب منتشره مؤسسه (پەڕە 13)

کتب منتشره مؤسسه

آیین دادرسی مالیاتی- پاره سوم

aeendadresi maliyati

آیین دادرسی مالیاتی (پاره‌ ی سوم) دادرسی قضایی مالیاتی   فهرست مطالب: دیباچه‌ی نویسنده برای پاره‌ی سوم طرح موضوع گفتار نخست: دادگاه‌ های عمومی دادگستری بند نخست- دادگاه‌ های عمومی و پیوند آن‌ ها با امر دادرسی مالیاتی بند دوم- ساختار و سازمان دادگاه‌ های عمومی الف: دادگاه‌ های حقوقی و دادگاه‌ های کیفری ب: صلاحیّت دادگاه‌ های عمومی حقوقی …

بیشتر بخوانید »

شورای امنیت سازمان ملل متحد

shoraye amniyat

شورای امنیت سازمان ملل متحد: تحریم و حقوق بشر   فهرست اختصاري مطالب: دیباچه مقدمه بخش اول: شورای امنيت: اختيارات و محدوديتها فصل اول- ماهيت، اختيارات و کارکردها مبحث اول- شورای امنيت: رکن اصلی ملل متحد در حفظ صلح و امنيت بين‌المللی مبحث دوم –  اختيارات شورا طبق منشور ملل متحد فصل دوم- موانع و محدوديت ها مبحث اول- شورای …

بیشتر بخوانید »

تمايز بنیادین حقوق مدني و حقوق كيفري

تمایز بنیادین حقوق مدنی و حقوق کیفری ـ چاپ 3 ـ خدابخشی

تمايز بنیادین حقوق مدني و حقوق كيفري ـ چاپ سوم   فهرست مطالب: ديباچه استاد ارجمند آقاي دكتر حسنعلي دروديان ديباچه استاد ارجمند آقاي دكتر محمد آشوري مقدمه فصل اول: مبنا و آثار تمايز حقوق مدني و حقوق كيفري مبحث اول: مبناي تمايز حقوق مدني و حقوق كيفري گفتار اول: بازخواني مفاهيم اساسي گفتار دوم: طبيعي يا وضعي بودن حقوق …

بیشتر بخوانید »

آیین دادرسی کیفری – جلد اول – چاپ چهلم

جلد فارسی آیین دادرسی کیفری ـ جلد اول ـ چاپ 40 ـ خالقی

آیین دادرسی کیفری مطابق با آخرین قوانین، آیین‌ نامه‌ ها و آراء وحدت رویه تا اول مرداد ۱۳۹۸ – جلد اول چاپ ۴۰   فهرست مطالب: سخن ناشر مقدمه فصل اول: تعقیب کیفری مبحث اول: مرجع تعقیب گفتار اول : دادسرا، ویژگی‌ها و تشکیلات بند اول : تاریخچه دادسرا بند دوم : ویژگی‌های دادسرا گفتار دوم : دادسرا، از تکلیف تا …

بیشتر بخوانید »

آیین دادرسی کیفری – چاپ چهلم – جلد دوم

جلد فارسی آیین دادرسی کیفری ـ جلد دوم ـ چاپ 40 ـ خالقی

آیین دادرسی کیفری مطابق با آخرین قوانین، آیین‌ نامه‌ ها و آراء وحدت رویه تا اول مرداد ۱۳۹۸   جلد دوم- چاپ چهلم- ویرایش شانزدهم   فهرست مطالب: سخن ناشر نشانهای اختصاری فصل اول : صلاحیت و رسیدگی مراجع کیفری مبحث اول : قواعد عمومی صلاحیت مراجع رسیدگی گفتار اول : صلاحیت و انواع آن گفتار دوم : استثناآت قواعد …

بیشتر بخوانید »

حقوق بین‌الملل بشردوستانه

حقوق بین‌الملل بشردوستانه

حقوق بین‌الملل بشردوستانه در برابر چالـش‌های مخاصـمات مسلحانه عصر حاضر   فهرست اجمالی مطالب: مقدمه بخش اول: ضرورت مشخص کردن ماهیت حقوقی و حدود برخی از قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه فصل اول: قواعد ناظر بر حمایت از غیرنظامیان در برابر خودسری متخاصمان گفتار اول: حمایت از غیر نظامیان در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی گفتار دوم: حمایت از غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه …

بیشتر بخوانید »

اصول دادرسی عادلانه در رسیدگی به تخلفات اداري

takhalofate edari

اصول دادرسی عادلانه در رسیدگی به تخلفات اداری – چاپ اول   فهرست مطالب: سخن ناشر دیباچه پیشگفتا ر مقدمه بخش اول: اصل دادرسی عادلانه رسیدگی به تخلفات اداري فصل اول: مفهوم شناسی و پیشینه دادرسی عادلانه فصل دوم: رابطه تخلف با جرم و توصیف نهادهاي رسیدگی کننده به تخلفات اداري جمع بندي مطالب بخش اول بخش دوم: اصول،معیارها و …

بیشتر بخوانید »

فن وکالت به عنوان حرفه‌ای مستقل در طیف مشاغل حقوقی

جلد فارسی فن وکالت ـ چاپ 5

فن وکالت به عنوان حرفه‌ای مستقل در طیف مشاغل حقوقی ـ چاپ پنجم     فهرست مندرجات: سخنی کوتاه درباره مؤلف اظهارنظر ناشر (یونگ بلود) درباره کتاب در هلند مقدمه مترجم نظر یک همکار دیباچه فصل اول: مقدمات مبحث اول: قبول یا عدم قبول وکالت در دعوا مبحث دوم: انگیزه مشروع وکیل برای قبول وکالت در دعوا مبحث سوم: حق‌الوکاله …

بیشتر بخوانید »

مجموعه قوانین و مقررات تامین اجتماعی

قوانین و مقررات تامین اجتماعی

مجموعه قوانین و مقررات تامین اجتماعی   فهرست مطالب: سخن ناشر دفتر اول: رفاه و تأمین اجتماعی قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمـین اجتماعي (مصوب ۱۳۸۳/۰۲/۲۱) آیین‌نامه اجرایی بند (م) ماده (۱۶) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمـین اجتماعی (مصوب ۱۳۸۷/۰۳/۱۹) آیین نامه چتر ایمنی رفاه اجتماعی (مصوب ۱۳۸۴/۰۳/۲۲) آیین‌نامه داخلی شورای‌عالی رفاه و تأمـین اجتماعی (مصوب ۱۳۸۳/۰۸/۱۳) …

بیشتر بخوانید »

حقوق فضای مجازی ـ چاپ یازدهم

fazaye majazi

حقوق فضای مجازی ـ چاپ یازدهم     فهرست مطالب: مقدمه فصل اول: کليات مبحث اول: مفهوم فضاي مجازي مبحث دوم: مفهوم رايانه و برنامه رايانه‌اي مبحث سوم: اينترنت و پيشينه آن مبحث چهارم: مفهوم حقوق فضاي مجازي و اصالت آن مبحث پنجم: جايگاه حقوق فضاي مجازي در علم حقوق فصل دوم: تعهدات در فضاي مجازي مبحث اول: قراردادهاي مرتبط …

بیشتر بخوانید »