چهارشنبه , اردیبهشت ۱ ۱۴۰۰
faen

کتب منتشره مؤسسه

حقوق بین‌الملل

حقوق بین الملل

حقوق بین‌الملل – چاپ هفتم فهرست مطالب: فصل اول : مقدمه فصل دوم : منابع حقوق بين‌الملل فصل سوم : حقوق بين‌الملل و حقوق داخلي فصل چهارم : شخصيّت بين‌المللي فصل پنجم : سرزمين فصل ششم : صلاحيّت فصل هفتم : حقوق درياها فصل هشتم : مسؤوليّت دولت‌ها فصل نهم : حقوق بشر فصل دهم : حقوق معاهدات فصل يازدهم …

بیشتر بخوانید »

حقوق فضای مجازی ـ چاپ چهاردهم

حقوق فضای مجازی

حقوق فضای مجازی ـ چاپ چهاردهم     فهرست مطالب: مقدمه فصل اول: کليات مبحث اول: مفهوم فضاي مجازي مبحث دوم: مفهوم رايانه و برنامه رايانه‌اي مبحث سوم: اينترنت و پيشينه آن مبحث چهارم: مفهوم حقوق فضاي مجازي و اصالت آن مبحث پنجم: جايگاه حقوق فضاي مجازي در علم حقوق فصل دوم: تعهدات در فضاي مجازي مبحث اول: قراردادهاي مرتبط …

بیشتر بخوانید »

حقوق املاک واقع در طرح‌های شهرداری – چاپ دوم

حقوق املاک

 حقوق املاک واقع در طرح‌های شهرداری  به همراه نمونه دادخواست و آرای قضایی – چاپ دوم فهرست مطالب:  سخن ناشر فهرست اختصاری پیشگفتار مقدمه فصل اول: مفاهیم و تعاریف مبحث اوّل: حقوق مالکانه گفتار اوّل: مفهوم مالکیت در حقوق ایران و انگلستان گفتار دوم: اوصاف مالکیت گفتار سوم: مبانی محدودکننده مالکیت گفتار چهارم: مالکین حقوق مالکانه بند اوّل: مالکین عرصه …

بیشتر بخوانید »

تقارن بین عناصر مادی و معنوی جرم

تقارن بین عناصر مادی و معنوی جرم

تقارن بین عناصر مادی و معنوی جرم   فهرست مطالب: سخن ناشر فهرست نمودارها مقدمه بخش اول: مفهوم تقارن: از مطلق گرایی تا نسبی گرایی فصل اول: تحولات و رویکردهای مختلف نسبت به تقارن زمانی عناصر مادی و معنوی مبحث اول: تحولات مفهومی تقارن و حالات مختلف عدم متقارن گفتار اول: تحولات مفهومی تقارن گفتار دوم: حالات مختلف عدم متقارن …

بیشتر بخوانید »

دو رساله در اصول محاکمات

اصول محاکمات

دو رساله در اصول محاکمات   فهرست مطالب: سخن ناشر سخن آغازین کتاب اول: رساله تمیزیه [دیباچه] مقدمه: در تشکیل دیوانعالی تمیز فصل اول: در طریقۀ استدعای تمیز فصل دوم: در طریقۀ احضار فصل سیّم: در مدت مقرره برای استدعای تمیز و اثرات آن فصل چهارم: در کسانی که حقّ تمیز دارند و کسانی که برعلیه آنها تمیز می‌شود فصل …

بیشتر بخوانید »

اعطای فرزندخواندگی به دختران مجرد و زنان بدون شوهر

اعطای فرزندخواندگی به دختران مجرد

اعطای فرزندخواندگی به دختران مجرد و زنان بدون شوهر فهرست اختصاری مطالب: فصل اول: کلّیات ۱-۱- چکیده ۱-۲- مقدمه ۱-۳- اهمیت و ضرورت موضوع فصل دوم: مبانی نظری ۲-۱- تاریخچه ۲-۲- تعاریف ۲-۳- پیشینه فرزندخواندگی فصل سوم: بررسی حق سرپرستی دختران مجرد و زنان بدون شوهر ۳-۱- پیشگفتار ۳-۲- مبحث اول: پیشینه قانونی و عرفی اعطای حق فرزندخواندگی به دختران …

بیشتر بخوانید »

نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری

نکته ها چاپ 16

نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری- چاپ شانزدهم(ویراست هفتم) فهرست مطالب: سخن ناشر پیشگفتار پیشگفتار چاپ چهارم پیشگفتار چاپ ششم نشان‌های اختصاری بخش اول کلیات فصل اول تعریف آیین‌دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن فصل دوم دعوای عمومی و دعوای خصوصی بخش دوم کشف جرم و تحقیقات مقدماتی فصل اول دادسرا و حدود صلاحیت آن فصل دوم ضابطان دادگستری …

بیشتر بخوانید »

جرم‌‌شناسی برگردان‌‌نگر و مقابله با تروریسم؛ تهدیدات جهانی و پاسخ های محلی

جرم شناسی برگردان نگر

جرم‌‌شناسی برگردان‌‌نگر و مقابله با تروریسم تهدیدات جهانی و پاسخ های محلی   فهرست مطالب: سخن ناشر فهرست اختصاری پیشگفتار گفتار نخست. ارزیابی خطر جهانی و تأثیر بر پاسخ محلّی مقدّمه بند نخست. نقش جرم‌‌شناسی برگردان‌‌نگر و مقابله با تروریسم در مطالعه تهدیدات جهانی بند دوّم. ملاحظه گام‌‌های برگردان‌‌نگر در ارزیابی خطر درزمینه جهانی شدن و تأثیر بر امنیّت محلّی …

بیشتر بخوانید »

حقوق سازمان‌های بین‌المللی ـ چاپ سوم

حقوق سازمانهای بین المللی

حقوق سازمان های بین المللی ـ چاپ سوم (ویرایش سوم)   فهرست مطالب: مقدمه تحلیلی: حقوق سازمان‌های بین‌المللی؟ فصل اول: سازمان‌های بین‌المللی: تاریخچه و مفهوم فصل دوم: شخصیت سازمان‌های بین‌المللی در نظام حقوقی بین‌المللی فصل سوم: عضویت و پایان عضویت در سازمان‌های بین‌المللی فصل چهارم: صلاحیت‌ها و اختیارات سازمان‌های بین‌المللی فصل پنجم: التزام سازمان‌های بین‌المللی به حقوق بین‌الملل فصل ششم: …

بیشتر بخوانید »

تعیین حدود مسئولیت شرکت‌های تجاری و مدیران آنها در برابر دارنده چک

تعیین حدود مسئولیت شرکت های تجاری

تعیین حدود مسئولیت شرکت‌های تجاری و مدیران آنها در برابر دارنده چک (بر اساس معیارهای شش‌گانه)   فهرست مطالب: مقدمه بخش اول: تعیین حدود مسئولیت شرکت‌های تجاری و مدیران آنها در برابر دارنده چک بر اساس تحقق یا عدم‌تحقق معیار اول فصل اول: تعیین مسئول پرداخت وجه چک درصورت تحقق معیار اول یعنی «امضای چک در مقام صدور و ظهرنویسی …

بیشتر بخوانید »