کتب منتشره مؤسسه

حقوق بین‌الملل کیفری

حقوق بین‌الملل کیفری - چاپ سوم - مهدی مؤمنی

حقوق بین‌الملل کیفری – چاپ سوم     فهرست مطالب: سرآغاز بخش اول: مفاهیم اساسی و اصول حاکم بر حقوق بین ‌المللی کیفری فصل اول: تعریف و جایگاه حقوق بین‌المللی کیفری در میان رشته‌های حقوقی فصل دوم: منابع حقوق بین ‌المللی کیفری فصل سوم: اصول حاکم بر حقوق بین‌ المللی کیفری فصل چهارم: جرم بین‌المللی و مسؤولیت کیفری ناشی از …

بیشتر بخوانید »

نظام حقوق بین‌الملل اقتصادي و سازمان جهانی تجارت

نظام حقوق بین‌الملل اقتصادی و سازمان جهانی تجارت ـ چاپ 1 ـ حسینی-min

نظام حقوق بین الملل اقتصادی و سازمان جهانی تجارت (مجموعه مقالات)     فهرست مطالب: فصل اول: حقوق بین‌الملل اقتصادي چیست ؟ استیو چارنویتر فصل دوم: حمایت متقابل به عنوان یک اصل تفسیر و قانون‌ساز: نقطه عطفی براي موضوع «سازمان جهانی تجارت و نظام‌هاي معارض» ریکاردو پاونی فصل سوم: حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاري بر دو راهی الزام‌آور بودن و انعطاف‌پذیري: تحلیل …

بیشتر بخوانید »

مسئولیت کیفری نیابتی

مسئولیت کیفری نیابتی ـ چاپ 2 ـ رنجبر-min

مسئولیت کیفری نیابتی – چاپ دوم     فهرست مطالب: دیباچه استاد دکتر محمدعلی اردبیلی مقدمه بخش اول: شناخت مسئولیت کیفری نیابتی فصل اول: مفهوم‌شناسی مسئولیت کیفری نیابتی، مقايسهِ عناوین مشابه، منابع تاریخی و فلسفي مبحث اول: مفهوم‌شناسی مسئولیت کیفری نیابتی و مقايسه عناوین مشابه گفتار اول: مفهوم‌شناسی مسئولیت کیفری نیابتی گفتار دوم: مقايسه عناوين مشابه مسئوليت كيفري نيابتي و …

بیشتر بخوانید »

قراردادهای تجاری بین‌المللی: انتقال فناوری

قراردادهای تجاری بین‌المللی (انتقال فناوری) ـ چاپ 2 ـ ماندگار-min

قراردادهای تجاری بین‌المللی: انتقال فناوری     توضیجات : فهرست اجمالی مطالب دیباچه مقدمه بخش اول: تحلیل مفاهیم بنیادین فصل اول: مفاهیم و عناصر ساختاری موضوع گفتار نخست: تعریف و بیان خاستگاه طرح بحث گفتاردوم: انتقال فنّاوری در آیینه حقوق مالکیت‌های فکری فصل دوم: کنترل و هدایت قراردادهای انتقال فنّاوری گفتار نخست: رویکردهای تجاری محدودکننده در مبادلات فنّاوری گفتار دوم: …

بیشتر بخوانید »

قاعده جرم‌انگار در فلسفه حقوق جنایی – دفتر یکم

قاعده جرم‌انگار ـ چاپ 2 ـ محمدی-min

قاعده جرم‌انگار در فلسفه حقوق جنایی ـ دفتر یکم     فهرست اجمالي: بخش يكم: تحليل هستاري قاعده جرم‌انگار فصل يكم: چيستي قاعده جرم‌انگار مبحث يكم: قاعدة‌جرم‌انگار در پرتو مفهوم عام قاعدة حقوقي مبحث دوم: قاعده جرم‌انگار در كسوت قاعده‌اي ويژه فصل دوم: چگونگي قاعده جرم‌انگار مبحث يكم: قاعده جرم‌انگار در بستر سامانه قواعد حقوقي مبحث دوم: قاعده جرم‌انگار در …

بیشتر بخوانید »

ایران و چالش‌های حقوقی بین‌المللی معاصر جلد دوم

ایران و چالش‌های حقوقی بین‌المللی معاصر ـ جلد دوم ـ چاپ 1 ـ زمانی ـ عابدینی-min

ایران و چالش های حقوقی بین المللی معاصر ( مجموعه مقالات ) ـ جلد دوم     فهرست مطالب: پیشگفتار مشخصات نویسندگان تحلیل حقوقی رفتار ایران و قطر در بهره‌برداری از میدان مشترک پارس جنوبی فرخزاد جهانی ایران و چالش‌های حقوقی عضویت در معاهدات بین‌المللی حقوق مالکیت فکری زهرا شاکری چالش‌ها و موانع اجرای تعهدات زیست‌محیطی بین‌المللی در حقوق ایران …

بیشتر بخوانید »

ایران و چالش‌های حقوقی بین‌المللی معاصر – جلد اول

ایران و چالش‌های حقوقی بین‌المللی معاصر

ایران و چالش‌های حقوقی بین‌المللی معاصر ( مجموعه مقالات ) ـ جلد نخست     فهرست مطالب: آموزش عالی حقوق بین‌الملل در ایران: ضرورت رفع نارسایی‌ها برای کارآمدی بیشتر دکتر امیرحسین رنجبریان و حسن کمالی‌نژاد ایران و داوری‌های بین‌المللی: نگاهی به مشکلات روند دادرسی در داوری‌های بین‌المللی دکتر علی ماروسی مشروعیت تحریم‌های یکجانبه ایالات متحد امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران …

بیشتر بخوانید »

مجموعه مقالات جشن‌نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق ایران

مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق ایران ـ چاپ 1 ـ محبی ـ کاکاوند-min

مجموعه مقالات جشن‌نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق ایران ـ چاپ اول     فهرست مطالب: مقدمه: از نهال داوری سازمانی تا نهاد داوری سازمانی امتیازات داوری از حیث اجرای رأی داوری دکتر محسن محبی ‌توافق‌های چندلایه برای حل و فصل اختلافات تجاری و صنعتی دکتر محسن محبی- دکتر اویس رضوانیان دیباچه‌ای بر قواعد داوری ۲۰۱۲ دیوان دائمی داوری …

بیشتر بخوانید »

حقوق کیفری کسب ‌و‌ کار ـ چاپ اول

حقوق کیفری کسب و کارـ چاپ 1 ـ جعفری-min

حقوق کیفری کسب و کار ـ چاپ اول فهرست اختصاري مطالب: درآمد بخش نخست: ماهیت حقوق کیفری کسب‌و‌کار فصل اول: ویژگی‌های انحصاری حقوق کیفری کسب‌و‌کار فصل دوم: دسته‌بندی حقوق کیفری کسب‌و‌کار فصل سوم: تعریف حقوق کیفری کسب‌و‌کار بخش دوم: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی فصل اول: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و حقوق کیفری فصل دوم: رژیم حقوقی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی …

بیشتر بخوانید »

حقوق تجارت در عصر جهانی شدن؛مقالات اهدایی به دکتر بهروز اخلاقی

hoghoghe tejarat

حقوق تجارت در عصر جهانی شدن؛ مجموعه مقالات اهدایی به استاد دکتر بهروز اخلاقی ـ چاپ اول     فهرست مطالب: شرح حال و آثار دکتر بهروز اخلاقی دکتر بهروز اخلاقی، عالِم حقوق، مدرنیست (نوگرا)، پراگماتیست(عمل‌گرا) اسمعیل همت‌دوست بایسته‌های آموزش و پژوهش در حقوق تجارت نقدی بر آموزش حقوق تجارت در ایران؛ سرفصل‌ها، روش تدریس و روش تفسیر دکتر حسین …

بیشتر بخوانید »