کتب منتشره مؤسسه

نقش دادرس مدني در تحصيل دليل و كشف حقيقت- چاپ دوم (با تجدیدنظر)

نقش دادرس مدني در تحصيل دليل و كشف حقيقت ـ چاپ 2 ـ پوراستاد

نقش دادرس مدنی در تحصیل دلیل و کشف حقیقت ـ چاپ دوم (با تجدید نظر)   فهرست مطالب: پیشگفتار چاپ دوم مقدمه فصل اول: نقش انفعالي دادرس در تحصيل دليل و كشف حقيقت مقدمه مبحث نخست: پيشينه انديشه انفعال‌گرايي گفتار اول: پيشينه انديشه انفعال‌گرايي در حقوق فرانسه گفتار دوم: پيشينه انديشه انفعال‌گرايي در حقوق ايران مبحث دوم: مبناي انديشه انفعال‌گرايي …

بیشتر بخوانید »

گزيده‌ای از حقوق اموال

گزيده‌ای از حقوق اموال

گزيده‌ای از حقوق اموال- چاپ سوم   فهرست مطالب: سخن ناشر فهرست اجمالي مقدمه از: استاد دكتر اسدالله امامي پيشگفتار يادداشت چاپ دوم یادداشت چاپ سوم بخش اول اموال و مالكيت به طور كلي طرح بحث و تقسيم مطالب فصل اول انواع اموال مبحث اول: منقول و غيرمنقول مبحث دوم: اموال فاقد مالك خاص فصل دوم حقوق مختلفه اشخاص نسبت …

بیشتر بخوانید »

حقوق اقتصادي ـ اجتماعي بشر در ايران – چاپ اول

حقوق اقتصادي ـ اجتماعي بشر در ايران ـ چاپ 1 ـ هکی

حقوق اقتصادی – اجتماعی بشر در ایران – چاپ اول   فهرست مطالب: پيشگفتار مقدمه بخش اول: تبيين مفهومي حقوق اقتصادي ـ اجتماعي بشر مقدمه فصل اول: رويكرد حقوقي مقدمه مبحث اول: حقوق انساني مبحث دوم: منشور جهاني حقوق بشر مبحث سوم: نسل‌هاي تاريخي حقوق بشر مبحث چهارم: حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بشر مبحث پنجم: كانون محوري ميثاق حقوق …

بیشتر بخوانید »

احقاق حقوق قربانیان کاربرد سلاح‎‌های شیمیایی در جنگ عراق با ایران

احقاق حقوق قربانیان کاربرد سلاح های شیمیایی

احقاق حقوق قربانیان کاربرد سلاح‎‌های شیمیایی در جنگ عراق با ایران در مراجع ملی و بین‎المللی (مجموعه مقالات همایش بین ‎المللی تهران، دانشگاه علامه طباطبائی، ۲۶ و ۲۷ بهمن­ ماه ۱۳۹۳)   فهرست مطالب: مقدمه بخش اول: حمایت از قربانیان کاربرد سلاح‎‌های شیمیایی کنفرانس دفاع از حقوق قربانیان سلاح‌های شیمیایی سخنرانی اولیویه مارتین نگرشی اجمالی بر حقوق‌ بين‌الملل سلاح‎‌های شیمیایی …

بیشتر بخوانید »

تأمین اجتماعی مقدمه‌ای بر اصول اساسی – چاپ اول

تأمین اجتماعی مقدمه‌ای بر اصول اساسی

تأمین اجتماعی مقدمه‌ای بر اصول اساسی – چاپ اول   فهرست مطالب: مقدمه مترجمان پیشگفتار نویسنده فصل ۱ مفهوم تأمین اجتماعی فصل ۲ منابع حقوق تأمین اجتماعی فصل ۳ دستگاه اجرایی تأمین اجتماعی فصل ۴ قلمرو شمول فصل ۵ مفهوم مخاطرات اجتماعی فصل ۶ مخاطرات اجتماعی و مزایای اجتماعی (کلیات) فصل ۷ سالمندی فصل ۸ فوت فصل ۹ ناتوانی در …

بیشتر بخوانید »

مبانی حقوق جزای بین ‌الملل

مبانی حقوق جزای بین‌الملل

مبانی حقوق جزای بین ‌الملل – چاپ یازدهم   فهرست مطالب: مقدمه کلیات بخش اول: صلاحیت درون‌مرزی فصل اول: اصل صلاحیت سرزمینی در حقوق جزای بین‌الملل عرفی گفتار اول: طرح بحث گفتار دوم: مبانی اصل صلاحیت سرزمینی گفتار سوم: آثار و نتایج اصل سرزمینی گفتار چهارم: استثناآت اصل صلاحیت سرزمینی گفتار پنجم: کاستی‌های اصل صلاحیت سرزمینی فصل دوم: اصل صلاحیت …

بیشتر بخوانید »

حکمرانی مطلوب در پرتو جهانی شدن حقوق بشر

حکمرانی مطلوب در پرتو جهانی شدن حقوق بشر

حکمرانی مطلوب در پرتو جهانی شدن حقوق بشر – چاپ دوم   فهرست مطالب: ديباچه پيش‌گفتار بخش اول: جهاني شدن حقوق بشر؛ ماهيت و ابعاد درآمد فصل اول: جهاني شدن مقدمه تعريف جهاني شدن ابعاد جهاني شدن ۱-۲٫ اقتصاد در عصر جهاني شدن ۲-۲٫ فرهنگ در عصر جهاني شدن ۳-۲٫ سياست در عصر جهاني شدن فصل دوم: توسعه هنجاري حقوق …

بیشتر بخوانید »

جستارهایی از حقوق جزای بین‌الملل – چاپ ششم

جلد فارسی جستارهایی از حقوق جزای بین الملل

جستارهایی از حقوق جزای بین‌الملل – چاپ ششم     فهرست مطالب: پيشگفتار پيشگفتار چاپ پنجم بخش اول: قلمرو صلاحيت قوانين و مراجع كيفري گفتار اول: مقدمه‌اي بر مطالعه اصول حاكم بر صلاحيت كيفري در حقوق جزاي بين‌الملل مقدمه مبحث اول: صلاحيت كيفري در حقوق جزاي بين‌الملل بند اول: تعريف بند دوم: پيوستگي صلاحيت‌هاي قضائي و تقنيني بند سوم: تقدم …

بیشتر بخوانید »

تروریسم: حقوق بشر و حقوق بشردوستانه – چاپ اول

تروریسم حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ـ چاپ 1 ـ عبدالهی

تروریسم: حقوق بشر و حقوق بشردوستانه – چاپ اول موجودی نداریم. فهرست مطالب: دیباچه مقدمه فصل اول شناخت تروريسم در نظام حقوق بين‌الملل گفتار‌ اول‌ ـ مفهوم و انواع تروريسم بين‌المللي مبحث اول ترمینولوژی و تاریخچه مبحث دوم انواع و جایگاه تروریسم در حقوق بین‌الملل الف) تفکيک تروريسم‌ داخلي‌ از تروريسم‌ بين‌المللي ب‌) تفکيک تروريسم‌ فردي‌ از تروريسم‌ دولتي ج) …

بیشتر بخوانید »

تمايز بنیادین حقوق مدني و حقوق كيفري – چاپ دوم

تمایز بنیادین حقوق مدنی و حقوق کیفری ـ چاپ 2 ـ خدابخشی

تمايز بنیادین حقوق مدني و حقوق كيفري – چاپ دوم فهرست مطالب: ديباچه استاد ارجمند آقاي دكتر حسنعلي دروديان ديباچه استاد ارجمند آقاي دكتر محمد آشوري مقدمه فصل اول: مبنا و آثار تمايز حقوق مدني و حقوق كيفري مبحث اول: مبناي تمايز حقوق مدني و حقوق كيفري گفتار اول: بازخواني مفاهيم اساسي الف) حقوق خصوصي و حقوق عمومي ب) حقوق …

بیشتر بخوانید »