کتب منتشره مؤسسه

حقوق تعهدات پرداخت بانک – چاپ اول

حقوق تعهدات پرداخت بانک

حقوق تعهدات پرداخت بانک فهرست مطالب: بخش اول. معرفی نهاد نوظهور «تعهدات پرداخت بانک» گفتار اول. تعریف «تعهدات پرداخت بانک»، ترکیب معامله و چگونگی گردش کار در «تعهدات پرداخت بانک» مبحث اول. تعریف «تعهدات پرداخت بانک» مبحث دوم. ترکیب معاملات «تعهدات پرداخت بانک» به معنای عام و ترتیب زمانی تشکیل آنها عنوان نخست. ترکیب معاملات «تعهدات پرداخت بانک» به معنای …

بیشتر بخوانید »

مجموعه جامع اسناد حقوق بین‌الملل بشردوستانه

مجموعه جامع اسناد حقوق بین الملل بشردوستانه

مجموعه جامع اسناد حقوق بین‌الملل بشردوستانه   موجود نیست.   فهرست مطالب: پیشگفتار مقدمه باب اول: اسناد حقوق بشردوستانه قبل از ۱۹۴۹ باب دوم: اسناد حقوق بشردوستانه از ۱۹۴۹ تا پروتکل های الحاقی ژنو باب سوم: پروتکل های الحاقی ۱۹۷۷ به کنوانسیون چهارگانه ژنو باب چهارم: اسناد حقوق بین‌الملل بشردوستانه بعد از تصویب پروتکل های الحاقی پدیدآور: کمیته بین‌المللی صلیب …

بیشتر بخوانید »

مجموعه قانون شوراهای حل اختلاف – چاپ دوم

قانون شوراهای حل اختلاف

مجموعه قانون شوراهای حل اختلاف – چاپ دوم موجود نیست. ماده ۱- به‌ منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده می‏ شوند، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‏ گردد. ماده ۲- شوراهای حل اختلاف در شهرها …

بیشتر بخوانید »

قراردادهای اکتشاف و تولید در صنعت نفت و گاز

قراردادهاي اکتشاف و تولید در صنعت نفت و گاز

قراردادهاي اکتشاف و تولید در صنعت نفت و گاز فهرست مطالب: مقدمه مترجمان پیشگفتار نویسنده بر نسخه ترجمه پیشگفتار فصل اول: کلیات مبحث اول: مقدمه مبحث دوم:صنعت بین المللی نفت:واقعیات موجود گفتار اول:اوصاف نفت گفتار دوم: سیر تاریخی صنعت بین المللی نفت و الگوهاي آن گفتار سوم: صنعت بین المللی نفت امروزي گفتار چهارم: صنعت نفت: الگوهایی براي آینده فصل …

بیشتر بخوانید »

جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در داوری تجاری بین‌المللی

جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در داوری تجاری بین المللی

جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در داوری تجاری بین‌المللی     فهرست مطالب: بخش اول: قواعد کلی پرداخت خسارت در داوري تجاري بین‌المللی فصل اول: اصل جبران کامل خسارت و شرایط آن مبحث اول: اصل جبران کامل خسارت مبحث دوم: شرایط پرداخت خسارت گفتار اول: مسلم بودن ضرر بند اول: شرط مسلم بودن ضرر در اسناد بین المللی الف: …

بیشتر بخوانید »

نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف

نظام حقوقي حاكم بر كاربرد تسليحات متعارف

نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف فهرست مطالب: فصل اول: مقدمه كلي مقدمه سابقه علمی اهداف فصل دوم: كليات مقدمه مبحث اول: تعريف و تبيين انواع تسليحات متعارف گفتار اول: تعريف تسليحات متعارف گفتار دوم: تببين انواع تسليحات متعارف مبحث دوم: عوامل توجه به كاربرد تسليحات متعارف در جامعه بين‌المللي در دوران معاصر گفتار اول: عوامل حقوقي گفتار دوم: …

بیشتر بخوانید »

مهارت های ارتباطی اولیه برای کودکان مبتلا به سندرم داون

سندروم داون

مهارت های ارتباطی اولیه برای کودکان مبتلا به سندرم داون موجود نیست. فهرست مطالب: پیشگفتار مقدمه فصل۱: زبان، گفتار و ارتباط فصل ۲: ویژگیهای گفتار و زبان کودکان سندرم داون فصل ۳: کودک شلوغ- والدین پرمشغله فصل ۴: قبل از اولین کلمه- پیش‌نیازهایی برای زبان فصل ۵: مرحله تک کلمه‌ای فصل ۶: مراحل دو و سه کلمه‌ای فصل ۷: زیربناهای …

بیشتر بخوانید »

مسؤولیت مدنی ناشی از طراحی در صنعت ساختمان

مسوولیت مدنی ناشی از طراحی در صنعت ساختمان

مسؤولیت مدنی ناشی از طراحی در صنعت ساختمان      فهرست مطالب: مقدمه ۱٫موضوع پژوهش ۲٫ضرورت پژوهش ۳٫سؤالات و اهداف پژوهش ۴٫روش انجام پژوهش ۵٫پلان و توجیه آن   فصل ۱:طراحی در صنعت ساختمان ۱-۱٫مفاهیم «صنعت ساختمان» و «طراحی» ۱-۲٫ مرور تاریخی صنعت ساختمان و جایگاه طراحی در آن ۱-۳٫ روش اجرای پروژه های ساختمانی ۱-۴٫ خسارات ناشی از ایراد …

بیشتر بخوانید »

میثاق حقوق کودک در اسلام از منظر حقوق بشردوستانه بین‌المللی

میثاق حقوق کودک در اسلام

میثاق حقوق کودک در اسلام از منظر حقوق بشردوستانه بین المللی   فهرست مطالب: تشكر و قدرداني مقدمه كليات پيشينه طرح اهميت و ضرورت انجام طرح مسأله پژوهش روش پژوهش تعاريف بخش اول: زمينه جويي فصل اول: سازمان كنفرانس اسلامي (همكاري هاي اسلامي) و اقدامات در زمينه حقوق بشر فصل دوم: ميثاق حقوق كودك در اسلام فصل سوم: سيماي آثار …

بیشتر بخوانید »

مجموعه مقالات همايش علمي (جايگاه ركن رواني در مسؤوليت كيفري)

جايگاه ركن رواني در مسؤوليت كيفري

مجموعه مقالات همايش علمي «جايگاه ركن رواني در مسؤوليت كيفري» موجود نیست. فهرست مطالب: سخن ناشر پيشگفتار ۱ نقش اراده در مسؤوليت كيفري دكتر سيد دريد موسوي مجاب ۲ نقش عوامل هُشيار و ناهُشيار در ارتكاب جرم دكتر علي‌اصغر احمدي ۳ عنصر رواني جنايات بين‌المللي دكتر اميرمسعود مظاهري ۴ بررسي عنصر رواني در جرايم ناشي از عمليات ورزشي دكتر نادر …

بیشتر بخوانید »