چهارشنبه , اردیبهشت ۲۲ ۱۴۰۰
faen

کتب منتشره مؤسسه

مجموعه مقالات همایش صدمین سال تاسیس نهاد داوری در حقوق ایران

مجموعه مقالات همایش داوری

مجموعه مقالات همایش صدمین سال تأسیس نهاد داوری در حقوق ایران ـ چاپ سوم موجود نیست. فهرست مطالب: مقدمه دبیرکل مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران نحوه استفاده از خدمات مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران سخنی با خواننده بخش اول: مقالات سخنرانان داوری بر اساس انصاف و داوری با اختیار صلح دکتر سیدحسین صفائی داوری‌پذیری دعاوی در حقوق ایران دکتر ربیعا …

بیشتر بخوانید »

دولت و سرمايه‌گذاران خارجی: استانداردهای بين‌ المللی

دولت و سرمايه‌گذاران خارجی

دولت و سرمايه‌گذاران خارجی: استانداردهای بين ‌المللی موجود نیست. فهرست اجمالی مطالب: ديباچه آقای دكتر بهروز اخلاقی پيشگفتار مقدمه بخش يكم: حمايت از سرمايه‌گذار خارجی: تعامل ميان حقوق بين‌المللی عام و معاهدات دوجانبه حمايت از سرمايه‌گذاری فصل يكم: رفتار دولت با بيگانگان از منظر حقوق بين‌المللی فصل دوم: معاهدات دوجانبه تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاری و استانداردهاي رفتاری نتيجه‌گيری بخش …

بیشتر بخوانید »

حقوق و تکالیف اشخاص دارای معلولیت در نظام مسؤولیت مدنی

حقوق و تکالیف اشخاص دارای معلولیت

حقوق و تکالیف اشخاص دارای معلولیت در نظام مسؤولیت مدنی موجود نیست. فهرست اجمالی مطالب: پیشگفتار مقدمه بخش نخست: معلول، عامل ورود خسارت فصل اول: معلولان ذهنی فصل دوم: معلول جسمی بخش دوم: معلول، قربانی فعل زیانبار فصل اول: مسؤولیت ناشی از عدم مناسب‌سازی منطقی و قابلیت دسترسی برای معلولان فصل دوم: مسؤولیت ناشی از تولد کودک معلول؛ مسؤولیت فردی …

بیشتر بخوانید »

گزيده آرای داوری مركز داوری اتاق ايران ـ جلد دوم

گزیده آرا داوری - جلد دوم

گزيده آراء داوری مركز داوری اتاق ايران جلد دوم (۱۳۹۰-۱۳۸۸) ـ چاپ دوم فهرست مطالب: مقدمه دبيركل مركز داوری اتاق ايران نحوه استفاده از خدمات مركز داوری اتاق ايران سخنی با خواننده بخش اول: آراء داوران واحد ۱ شماره رای: ۸۸/۱۷/۲۲۵/د۳۶ تاریخ صدور: ۲۵ اسفند ۱۳۸۸ قرارداد پیمانکاری؛ تصمیم مدیر پروژه؛ استرداد ضمانت‌نامه؛ فسخ قرارداد؛ تفسیر مقررات قراردادی؛ اختیار مدیر …

بیشتر بخوانید »

مسجد در نظم حقوق کنونی – چاپ اول

مسجد در نظم حقوق کنونی

مسجد در نظم حقوق کنونی  موجود نیست. فهرست مطالب: سخن ناشر سخن رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد دیباچه از منظر حقوق خصوصی دیباچه از منظر حقوق عمومی سخن سرپرست طرح سخن مؤلف مقدمه جدول قوانین و مقررات جدول تاریخی آرای قضایی فصل اول: اسناد بالادستی فصل دوم: قوانین فصل سوم: مقررات فصل چهارم: آرای قضایی فصل پنجم: استفتائات احکام …

بیشتر بخوانید »

میثاق بین‌ المللی حقوق مدنی و سیاسی – جلد دوم

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی - جلددوم

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی دعاوی، آموزه‌ها، تفاسیر (جلد دوم) فهرست مطالب: ممنوعیت عطف بماسبق شدن قوانین كیفری (ماده ۱۵) حق برخورداری از حریم خصوصی (ماده ۱۷) آزادی فكر، عقیده و مذهب (ماده ۱۸) آزادی بیان (مواد ۲۰ – ۱۹) آزادی اجتماعات و انجمن ها (مواد ۲۱ و ۲۲) حمایت از خانواده (ماده ۲۳) حمایت از کودکان(ماده ۲۴) حقوق …

بیشتر بخوانید »

میثاق بین ‌المللی حقوق مدنی و سیاسی – جلد اول

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی - جلد اول

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی دعاوی، آموزه‌ها، تفاسیر ـ جلد اول     فهرست مطالب: سخن ناشر دیباچه مقدمه قابلیت استماع شکایت طبق میثاق بین ‌المللی حقوق مدنی و سیاسی شرط قربانی محدودیت ‌های سرزمینی و صلاحیتی رسیدگی به موجب آیین دادرسی بین ‌المللی دیگر توسل به ساز و کارهای رسیدگی داخلی حقوق مدنی و سیاسی حق حیات ماده …

بیشتر بخوانید »

قانون قابل اعمال بر دعاوی ناشی از سرمایه گذاری بین المللی

دعاوی ناشی از سرمایه گذاری بین المللی

قانون قابل اعمال بر دعاوی ناشی از سرمایه گذاری بین المللی – چاپ دوم   فهرست مطالب: دیباچه مقدمه بخش اول: قانون ماهوی قابل اعمال بر دعاوي ناشی از قراردادهای سرمایه گذاری فصل اول: انتخاب قانون قابل اعمال توسط طرفین مبحث اول: اصل حاکمیت اراده طرفین و حدود یا محدو یتهاي آن در دعاوی سرمایه گذاری بین المللی گفتار اول: …

بیشتر بخوانید »

رویکردها و رویه های نوین حقوق بشر

رویکردها و رویه های نوین حقوق بشر

رویکردها و رویه های نوین حقوق بشر فهرست مطالب: مقدمه مترجم حقوق بشر به مثابه میانجی صلح: نظریه تلفیقی حقو ق بین الملل بشر تکوین اولیه حقوق بین الملل بشر ۱-۱ تاریخ حقوق بین الملل بشر بین المللی شدن و تلفیق پروژه حقوق بشر: جنگ جهانی دوم و وقاع پس از آن ملاحظات، تثبیت و چالش های اجرا در دوران …

بیشتر بخوانید »

صلاحیت دولت در حقوق بین الملل

صلاحیت دولت در حقوق بین الملل

صلاحیت دولت در حقوق بین الملل فهرست مطالب: مقدمه جلد اول قواعد عمومی صلاحیت دولت در حقوق بین الملل ۱- مبانی صلاحیت دولت در حقوق بین المل ۱- مفهوم صلاحیت در حقوق بین الملل ۲- تجزیه صلاحیت: قانونی، قضایی و اجرایی ۳- تعارض صلاحیت در حقوق بین الملل ۴- جایگاه صلاحیت در حقوق بین الملل ۵- منابع صلاحیت در حقوق …

بیشتر بخوانید »