آرشیو منشورات مؤسسه

سیاست جنایی ایران در قبال جرایم رایانه‌‌ ای

سیاست جنایی ایران در قبال جرایم رایانه‌‌ ای

سیاست جنایی ایران در قبال جرایم رایانه‌‌ای (مطالعۀ تطبیقی با اسناد بین‌المللی) فهرست مطالب: درآمد فصل اول ـ مباحث مقدماتی مبحث اول: اصطلاحات گفتار اول: رايانه گفتار دوم: اينترنت گفتار سوم: شبكه گفتار چهارم: فضاى سايبر گفتار پنجم: سياست جنايي گفتار ششم: پيشگيري گفتار هفتم: جرایم رایانه‌‌ ای گفتار اول: تاریخ پیدایش رایانه گفتار دوم: تاريخ پيدايش و تحول جرم …

بیشتر بخوانید »

حق اطلاع از سرنوشت متهم – چاپ اول

حق اطلاع از سرنوشت متهم

حق اطلاع از سرنوشت متهم؛ با تأکید بر حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی حقوق بشر فهرست مطالب: مقدمه فصل اول: مفاهیم، پیشینه، مبانی و منابع ۱-۱- تعاریف و مفاهیم ۱-۱-۱- معنای حق اطلاع از سرنوشت متهم ۱-۱-۲- ناپدید کردن اجباری ۱-۱-۳- تعریف و مفهوم افراد تحت بازداشت ۱-۱-۴- مفهوم مظنون، متهم و مجرم ۱-۱-۵- حقوق شهروندی ۱-۱-۶- تعریف خانواده …

بیشتر بخوانید »

چارچوب حقوقی حمایت از طب سنتی چاپ اول

چارچوب حقوقی حمایت از طب سنتی

چارچوب حقوقی حمایت از طب سنتی   فهرست مطالب: مقدمه هدف بخش اول کلیات مقدمه بخش اول گفتار اول: حقوق مالكيت فكري بند اول: مفهوم دارايي‌ هاي فكري و حقوق ناشي از آن بند دوم: تاریخچه حقوق مالکیت فکری بند سوم: شاخه هاي حقوق مالكيت فكري بند چهارم: هدف نظام حقوق مالکیت فکری گفتار دوم: دانش سنتی بند اول: میراث …

بیشتر بخوانید »

صلاحیت در فضای مجازی از منظر حقوق بین‌الملل

صلاحیت‌ در فضای مجازی

صلاحیت در فضای مجازی از منظر حقوق بین‌الملل فهرست مطالب: دیباچه مقدمه فصل اول: مفهوم، گستره، ويژگي‌ ها و تاريخچه فضاي مجازي مبحث اول: مفهوم فضاي مجازي و عناصر آن گفتار اول: مفهوم فضا گفتار دوم: مفهوم مجازي (سايبر) گفتار سوم: مفهوم فضاي مجازي مبحث دوم: گستره فضاي مجازي گفتار اول: شبكه‌ های رايانه‌ ای محلي گفتار دوم: شبكه‌ های …

بیشتر بخوانید »

مجموعه قوانين و مقررات ثبت اختراعات و علائم تجاري

مجموعه قوانين و مقررات ثبت اختراعات

مجموعه قوانين و مقررات ثبت اختراعات و علائم تجاري فهرست مطالب: قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری (مصوب۱۳۸۶/۱۱/۳) فصل اول ـ اختراعات فصل دوم ـ طرح‌های صنعتی فصل سوم ـ علائم، علائم جمعی و نامهای تجاری فصل چهارم ـ مقررات عمومی آيين‌نامه اجرايي قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري بخش اول ـ كليات بخش دوم ـ …

بیشتر بخوانید »

مجموعه قوانین و مقررات تجارت

مجموعه قوانین و مقررات تجارت

مجموعه قوانین و مقررات تجارت فهرست مطالب: قانون تجارت (مصوب ۱۳۱۱) مواد ۲۱ الی ۹۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ نظامنامه جديد ماده ۱۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۱۲/۱۳ قانون صدور چك (۱۳۵۵/۵/۱۹) همراه با اصلاحات و الحاقات بعدی قانون استفساريه تبصره الحاقي به ماده ۲ قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب مورخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ جمع تشخيص مصلحت نظام از آیين‌ …

بیشتر بخوانید »

نظریه ها و رویه در حقوق جزای عمومی

نظریه ها و رویه ها در حقوق جزای عمومی

نظریه ها و رویه در حقوق جزای عمومی فهرست تفصیلی مطالب:   قانون مجازات اسلامی کتاب اول ـ کلیات بخش اول ـ مواد عمومی فصل اول ـ تعاریف فصل دوم ـ قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان فصل سوم ـ قلمرو اجرای قوانین جزایی در زمان فصل چهارم ـ قانونی بودن جرایم، مجازات‌ ها و دادرسی کیفری بخش دوم ـ …

بیشتر بخوانید »

حقوق اعتبارات اسنادی: تجاری و تضمینی: جلد اول

حقوق اعتبارات اسنادی - 1

حقوق اعتبارات اسنادی (تجاری و تضمینی) (جلد اول) فهرست مطالب: مقدمه جلد اول ـ مباحث مقدماتی تقسیم بحث فصل اول: بیع اسنادی بین‌ المللی: تعریف، انواع و مشخصات آن گفتار اول ـ تعریف بیع اسنادی گفتار دوم ـ انواع بیع اسنادی مبحث اول ـ بیع اسنادی به روش «سیف» بند اول ـ ماهیت قرارداد «سیف» بند دوم ـ شرایط شکلی …

بیشتر بخوانید »

انتقال تكنولوژی در نظام بين‌ الملل ITT

انتقال تكنولوژی در نظام بين‌الملل ITT

انتقال تكنولوژی در نظام بين‌الملل ITT فهرست مطالب: مقدمه فصل اول: مفاهيم اوليه انتقال تكنولوژي مفهوم تكنولوژي اجزای اصلي تكنولوژي اشاعه تكنولوژي خصيصه و ماهيت تكنولوژي مفهوم انتقال تكنولوژي رهيافت تنظيمي به انتقال تكنولوژي رهيافت بازارمحور به انتقال تكنولوژي فصل دوم: بازیگران عرصه انتقال تکنولوژی شركت‌هاي فراملي و انتقال تكنولوژي مقدمه تعريف شركت فراملي سابقه تاريخي شخصيت حقوقي بين‌ المللي …

بیشتر بخوانید »

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با مواد الحاقی و اصلاحات بعدی فهرست مطالب: سخن ناشر پیشگفتار بخش اول ـ کلیات فصل اول ـ تعریف آیین‌ دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن فصل دوم ـ دعوای عمومی و دعوای خصوصی بخش دوم ـ کشف جرم و تحقیقات مقدماتی فصل اول ـ دادسرا و حدود صلاحیت آن فصل دوم ـ …

بیشتر بخوانید »