آرشیو منشورات مؤسسه

حقوق بین الملل و مقابله با انتقال و صدور آلودگیهاي زیست محیطی

حقوق بین الملل و مقابله با آلودگی های زیست محیطی

حقوق بین الملل و مقابله با انتقال و صدور آلودگیهاي زیست محیطی دیباچه مقدمه فصل ۱ تبیین مفاهیم آلودگی، انتقال و صدور آن گفتار اول: تعریف آلودگی و عناصر آن گفتار دوم:انتقال و صدور آلودگی هاي زیست محیطی گفتار سوم: آلودگی هاي زیست محیطی فرامرزي و سنجش آن با انتقال و صدور آلودگی هاي زیست محیطی فصل۲ شیوه هاي انتقال …

بیشتر بخوانید »

سیاست جنایی ایران در قبال جرایم رایانه‌‌ ای

سیاست جنایی ایران در قبال جرایم رایانه‌‌ ای

سیاست جنایی ایران در قبال جرایم رایانه‌‌ای (مطالعۀ تطبیقی با اسناد بین‌المللی) فهرست مطالب: درآمد فصل اول ـ مباحث مقدماتی مبحث اول: اصطلاحات گفتار اول: رايانه گفتار دوم: اينترنت گفتار سوم: شبكه گفتار چهارم: فضاى سايبر گفتار پنجم: سياست جنايي گفتار ششم: پيشگيري گفتار هفتم: جرایم رایانه‌‌ ای گفتار اول: تاریخ پیدایش رایانه گفتار دوم: تاريخ پيدايش و تحول جرم …

بیشتر بخوانید »

حق اطلاع از سرنوشت متهم – چاپ اول

حق اطلاع از سرنوشت متهم

حق اطلاع از سرنوشت متهم؛ با تأکید بر حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی حقوق بشر فهرست مطالب: مقدمه فصل اول: مفاهیم، پیشینه، مبانی و منابع ۱-۱- تعاریف و مفاهیم ۱-۱-۱- معنای حق اطلاع از سرنوشت متهم ۱-۱-۲- ناپدید کردن اجباری ۱-۱-۳- تعریف و مفهوم افراد تحت بازداشت ۱-۱-۴- مفهوم مظنون، متهم و مجرم ۱-۱-۵- حقوق شهروندی ۱-۱-۶- تعریف خانواده …

بیشتر بخوانید »

چارچوب حقوقی حمایت از طب سنتی چاپ اول

چارچوب حقوقی حمایت از طب سنتی

چارچوب حقوقی حمایت از طب سنتی   فهرست مطالب: مقدمه هدف بخش اول کلیات مقدمه بخش اول گفتار اول: حقوق مالكيت فكري بند اول: مفهوم دارايي‌ هاي فكري و حقوق ناشي از آن بند دوم: تاریخچه حقوق مالکیت فکری بند سوم: شاخه هاي حقوق مالكيت فكري بند چهارم: هدف نظام حقوق مالکیت فکری گفتار دوم: دانش سنتی بند اول: میراث …

بیشتر بخوانید »

صلاحیت در فضای مجازی از منظر حقوق بین‌الملل

صلاحیت‌ در فضای مجازی

صلاحیت در فضای مجازی از منظر حقوق بین‌الملل فهرست مطالب: دیباچه مقدمه فصل اول: مفهوم، گستره، ويژگي‌ ها و تاريخچه فضاي مجازي مبحث اول: مفهوم فضاي مجازي و عناصر آن گفتار اول: مفهوم فضا گفتار دوم: مفهوم مجازي (سايبر) گفتار سوم: مفهوم فضاي مجازي مبحث دوم: گستره فضاي مجازي گفتار اول: شبكه‌ های رايانه‌ ای محلي گفتار دوم: شبكه‌ های …

بیشتر بخوانید »

مجموعه قوانين و مقررات ثبت اختراعات و علائم تجاري

مجموعه قوانين و مقررات ثبت اختراعات

مجموعه قوانين و مقررات ثبت اختراعات و علائم تجاري فهرست مطالب: قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری (مصوب۱۳۸۶/۱۱/۳) فصل اول ـ اختراعات فصل دوم ـ طرح‌های صنعتی فصل سوم ـ علائم، علائم جمعی و نامهای تجاری فصل چهارم ـ مقررات عمومی آيين‌نامه اجرايي قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري بخش اول ـ كليات بخش دوم ـ …

بیشتر بخوانید »

مجموعه قوانین و مقررات تجارت

مجموعه قوانین و مقررات تجارت

مجموعه قوانین و مقررات تجارت فهرست مطالب: قانون تجارت (مصوب ۱۳۱۱) مواد ۲۱ الی ۹۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ نظامنامه جديد ماده ۱۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۱۲/۱۳ قانون صدور چك (۱۳۵۵/۵/۱۹) همراه با اصلاحات و الحاقات بعدی قانون استفساريه تبصره الحاقي به ماده ۲ قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب مورخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ جمع تشخيص مصلحت نظام از آیين‌ …

بیشتر بخوانید »

نظریه ها و رویه در حقوق جزای عمومی

نظریه ها و رویه ها در حقوق جزای عمومی

نظریه ها و رویه در حقوق جزای عمومی فهرست تفصیلی مطالب:   قانون مجازات اسلامی کتاب اول ـ کلیات بخش اول ـ مواد عمومی فصل اول ـ تعاریف فصل دوم ـ قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان فصل سوم ـ قلمرو اجرای قوانین جزایی در زمان فصل چهارم ـ قانونی بودن جرایم، مجازات‌ ها و دادرسی کیفری بخش دوم ـ …

بیشتر بخوانید »

حقوق اعتبارات اسنادی: تجاری و تضمینی: جلد اول

حقوق اعتبارات اسنادی - 1

حقوق اعتبارات اسنادی (تجاری و تضمینی) (جلد اول) فهرست مطالب: مقدمه جلد اول ـ مباحث مقدماتی تقسیم بحث فصل اول: بیع اسنادی بین‌ المللی: تعریف، انواع و مشخصات آن گفتار اول ـ تعریف بیع اسنادی گفتار دوم ـ انواع بیع اسنادی مبحث اول ـ بیع اسنادی به روش «سیف» بند اول ـ ماهیت قرارداد «سیف» بند دوم ـ شرایط شکلی …

بیشتر بخوانید »

انتقال تكنولوژی در نظام بين‌ الملل ITT

انتقال تكنولوژی در نظام بين‌الملل ITT

انتقال تكنولوژی در نظام بين‌الملل ITT فهرست مطالب: مقدمه فصل اول: مفاهيم اوليه انتقال تكنولوژي مفهوم تكنولوژي اجزای اصلي تكنولوژي اشاعه تكنولوژي خصيصه و ماهيت تكنولوژي مفهوم انتقال تكنولوژي رهيافت تنظيمي به انتقال تكنولوژي رهيافت بازارمحور به انتقال تكنولوژي فصل دوم: بازیگران عرصه انتقال تکنولوژی شركت‌هاي فراملي و انتقال تكنولوژي مقدمه تعريف شركت فراملي سابقه تاريخي شخصيت حقوقي بين‌ المللي …

بیشتر بخوانید »