آرشیو منشورات مؤسسه

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با مواد الحاقی و اصلاحات بعدی فهرست مطالب: سخن ناشر پیشگفتار بخش اول ـ کلیات فصل اول ـ تعریف آیین‌ دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن فصل دوم ـ دعوای عمومی و دعوای خصوصی بخش دوم ـ کشف جرم و تحقیقات مقدماتی فصل اول ـ دادسرا و حدود صلاحیت آن فصل دوم ـ …

بیشتر بخوانید »

تحریم نفتی ایران از منظر حقوق بین‌ الملل

تحریم نفتی ایران

تحریم نفتی ایران از منظر حقوق بین‌الملل فهرست مطالب: دیباچه چکیده فهرست علائم و اختصارات مقدمه الف) بیان مسأله ب) پیشینه تحقیق ج) ضرورت تحقیق د) سؤالات تحقیق ه) فرضیه‌ها و) روش تحقیق ز) ساختار کلی کلیات: جایگاه تحریم نفتی ایران در روابط بین‌ الملل مبحث اول: جایگاه نفت ایران در روابط بین‌ الملل گفتار اول: جایگاه نفت در جهان …

بیشتر بخوانید »

فلسفه حقوق بین‌ الملل؛ دفتر یکم: پوزیتیویسم

پوزیتیویسم

فلسفه حقوق بین‌ الملل؛ دفتر یکم: پوزیتیویسم فهرست مطالب: درآمد مبحث مقدماتی یکم) فلسفه مفهوم و قلمرو فلسفه ۱- فلسفه تحلیلی ۲- فلسفه قاره‌ای دوم) فلسفه حقوق ۱- فلسفه حقوق تحلیلی ۲- فلسفه حقوق هنجاری ۲-۱- اخلاق‌ گرایی حقوقی ۲-۲- پدرسالاری حقوقی ۲-۳- در نظر گرفتن نتیجه فعل ۳- نظریات انتقادی سوم) فلسفه حقوق بین‌ الملل مبحث یکم: پوزیتیویسم کلاسیک …

بیشتر بخوانید »

مجموعه قوانين و مقررات خدمت وظيفه عمومی

مجموعه قوانين و مقررات خدمت وظيفه عمومی

مجموعه قوانين و مقررات خدمت وظيفه عمومی به انضمام آیین نامه معاینه و معافیت پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی با آخرین اصلاحات سال ۱۳۹۳   فهرست مطالب: قانون خدمت وظيفه عمومي ‌فصل اول ـ كليات ‌فصل دوم ـ احضار براي دوره ضرورت فصل سوم ـ رسيدگي مبحث [‌فصل] چهارم ـ معافيت‌ ها ‌بخش اول ـ معافيت تحصيلي ‌بخش دوم ـ …

بیشتر بخوانید »

مجموعه قوانين و مقررات امور حسبي

مجموعه قوانين و مقررات امور حسبي

مجموعه قوانين و مقررات امور حسبي موجود نیست. فهرست مطالب: قانون امور حسبي ‌باب اول ـ در كليات باب دوم ـ در قيمومت فصل اول ـ صلاحيت دادگاه قيمومت ‌فصل دوم ـ ترتيب تعيين قيم فصل سوم ـ اختيارات و مسؤوليت قيم ‌فصل چهارم ـ عزل قيم ‌باب سوم ـ امور راجع به امين باب چهارم ـ راجع به غایب …

بیشتر بخوانید »

مجموعه قوانین و مقررات ثبت احوال

مجموعه قوانین و مقررات ثبت احوال

مجموعه قوانین و مقررات ثبت احوال فهرست مطالب: قانون ثبت احوال ‌فصل اول ـ كليات ‌فصل دوم ـ اسناد و دفاتر ثبت احوال ‌فصل سوم ـ ثبت ولادت ‌فصل چهارم ـ ثبت وفات ‌فصل پنجم ـ ازدواج و طلاق ‌فصل ششم ـ صدور شناسنامه ‌فصل هفتم ـ صدور كارت شناسايي ‌فصل هشتم ـ نام خانوادگي ‌فصل نهم ـ تعويض شناسنامه‌هاي …

بیشتر بخوانید »

موازين دادرسي منصفانه

اصول حاكم بر رفتار با اطفال معارض

موازين دادرسي منصفانه و اصول حاكم بر رفتار با اطفال معارض با قانون در اسناد بين المللي فهرست مطالب: ديباچه مقدمه بخش اول: موازين حاكم بر سلب آزادي شخصي و حق برخورداري از دادرسي منصفانه فصل اول: آشنايي با ضوابط بين‌المللي دادرسي منصفانه و صلاحيت‌هاي كميته‎ی حقوق بشر مبحث اول: مواد مرتبط با موازين دادرسي در ميثاق بين‌المللي حقوق مدني …

بیشتر بخوانید »

شرایط مسئولیت مدنی پلیس در حقوق ایران و انگلیس

شرایط مسئولیت مدنی پلیس در حقوق ایران و انگلیس

شرایط مسئولیت مدنی پلیس در حقوق ایران و انگلیس فهرست اجمالی مطالب: مقدمه فصل اول: مفاهیم، منابع و مبانی مسئولیت مدنی پلیس و ضرر وارده توسط پلیس مبحث اول: مفاهیم و مبانی مسئولیت مدنی پلیس گفتار اول: مفهوم شرایط مسئولیت مدنی پلیس بند اول: تعریف شرایط مسئولیت مدنی پلیس در حقوق ایران و انگلیس بند دوم: ارتباط مسئولیت مدنی و …

بیشتر بخوانید »

تعهد به فقرزدایی در حقوق بین الملل

تعهد به فقرزدایی در حقوق بین الملل

تعهد به فقرزدایی در حقوق بین الملل فهرست مطالب: پیشگفتار مقدمه فصل اول ـ تحلیل مفاهیم و عوامل ایجاد فقر گفتار اول: تحلیل مفهومی فقر مبحث اول: تعاریف و تاریخچه فقر مبحث دوم- گونه شناسی و انواع فقر گفتار دوم: عوامل ایجاد فقر مبحث اول- عوامل درونی ایجاد فقر مبحث دوم- عوامل بیرونی موجد فقر جمع‌بندی از فصل یک فصل …

بیشتر بخوانید »

شیوه‌های حل تعارض قواعد در حقوق بین‌الملل

شیوه‌های حل تعارض قواعد در حقوق بین‌الملل

شیوه‌های حل تعارض قواعد در حقوق بین‌الملل در پرتو سلسله مراتب هنجاری فهرست مطالب: علائم اختصاری پیشگفتار مقدمه فصل اول: تعارض میان قواعد در حقوق بین‌الملل مبحث اول: تکثر نظام‌های حقوقی در حقوق بین‌الملل: معضل تورم هنجاری جزء اول: تورم هنجاری و هنجارهای دارای منابع چندگانه در حقوق بین‌الملل الف- تورم هنجاری در حقوق بین‌الملل ب- فقدان تمرکز قانونگذاری در …

بیشتر بخوانید »